Generalen lover: DR har lige så mange penge til journalistik efter spareplanen

DR skal lave færre og bedre nyheder. "Vi har nyhedshistorier i dag, som er en form for mellemvare – de forsvinder," siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn. Her forklarer hun, hvad DR's store omlægning betyder for journalistikken, som hun lover ikke at spare på. Hun afviser blankt, at DR indordner sig efter politisk pres

Det er en tydeligt travl generaldirektør i DR, som Journalisten taler med i telefonen. Maria Rørbye Rønn har da også præsenteret den største omlægning af DR i lang tid – og har brugt dagen på at forklare den igen og igen over for medarbejdere og offentlighed.

Måske derfor lyder det også lidt som en pressemeddelelse, da hun indleder:

”Vi ønsker at sætte et tydeligere public service-aftryk med de programmer, vi laver. Ingen skal være i tvivl om, hvad man kan få hos DR i modsætning til det, man kan få hos alle de andre,” siger hun.

”Planen består af, hvad jeg vil kalde modige tilvalg og modige fravalg. Når man styrker noget og vælger noget til, så skal man også vælge noget fra,” fortsætter hun.

Dansk indhold er under pres

Planen rummer ganske rigtigt en lang række nye tiltag. Dem starter vi med, fravalgene vender vi tilbage til.

De mange tilvalg tæller, at DR vil satse mere på kulturstoffet, der skal være færre og bedre nyheder på dr.dk, mere digitalt indhold især til børn og unge, og P3 skal styrke den journalistiske substans. Generelt skal der være mere dansk kvalitetsindhold på DR’s platforme.

”Dansk indhold er under pres. Vi oplever, at jo mere digitale folk bliver, og jo længere tid de bruger på net og streaming, desto mere løber de internationale giganter med folks tid og opmærksomhed. Det gælder også for os, som har lavet flow-tv i mange år. Vi skal ruste os til, at der skal mere til for at blive valgt til og brugt i den digitale virkelighed,” siger Maria Rørbye Rønn.

Hun peger på, at DR især satser på digitalt indhold målrettet børn og unge. Blandt andet skal der laves dansk fiktion til børn og unge, ligesom man vil eksperimentere med Snapchat til nyhedsformidling.

”Børn og unge flytter sig hurtigt. Nu udvikler vi nyt indhold til dem, hvor det primære mål er at producere til de digitale platforme. Så kan det efterfølgende blive tilgængeligt på en flow-kanal. Det er udtryk for, at vi står i en digital omstilling, hvor vi skal flytte os i takt med medievanerne. Det er et meget tydeligt tilvalg i planen.”

Færre nyheder og mere kultur

Og så kommer vi til nogle af fravalgene. De tæller blandt andet mindre udenlandsk indhold på DR3 og DR Ultra, samt at DR lukker seermagneten 'X Factor'. Men Maria Rørbye Rønn lover, at disse tiltag ikke må gøre DR mere elitær eller mindre borgernær.

”Vi ønsker ikke at blive smalle og elitære. Vi har stadig et ønske om at nå befolkningen bredt, og vi skal stadig lykkes med at engagere folk med det indhold, vi laver,” fastslår hun.

Ud fra de nye ambitioner er et eksempel på en succes 'Historien om Danmark' – DR’s serie om Danmark. DR lukker 'Magasinet Penge' på DR1. Det erstattes af et nyt kulturprogram, som dermed skal sendes i primetime på hovedkanalen.

”Det er en svær opgave at lave et kulturmagasin på en hovedkanal, som når så bredt ud, som DR1 gør. Men vi har modet til den beslutning efter vores succes med 'Historien om Danmark', for her lykkedes vi med at tage et emne – historie og kulturarv – og forløse det, så rigtig mange mennesker, institutioner og meningsdannere blev engageret i den dagsorden. Det tror jeg også, vi kan på kulturområdet,” siger Maria Rørbye Rønn.

På nyhedsområdet lægger DR også op til væsentlige forandringer. DR vil fremover lave færre og bedre nyheder. Man skal være hurtig på de vigtigste historier og lave dybe historier. Dem midt imellem skal der være færre af.

”Vi vil lave digital nyhedsformidling, der går i dybden, og hvor kvaliteten højnes. Historierne skal have længere levetid og give mere perspektiv, og så skal de integreres bedre med både billede og lyd. Det betyder i praksis, at vi har nyhedshistorier i dag, som er en form for mellemvare – der forsvinder. Vi kommer til at styrke den journalistiske kvalitet i nyhedsformidlingen,” siger Maria Rørbye Rønn.

Skal skære 55-65 stillinger

Men selv om DR sparer penge på at lukke 'X Factor' og købe mindre udenlandsk indhold til DR3 og DR Ultra, skal der findes flere penge for at føre planen ud i livet. DR oplyser, at der skal frigøres cirka 100 mio. kr. årligt i budgettet.

Derfor følger der en stor spareplan med omlægningen. I alt lægger ledelsen op til at skære 55-65 stillinger. De 25-30 af disse stillinger skal finansiere den nye plan, mens de resterende ifølge Maria Rørbye Rønn skal skæres som led i løbende omlægninger, som ledelsen har samlet under overskriften Publiceringsplan 2018. Derudover fortæller generaldirektøren, at DR allerede det seneste halve års tid har skåret 25 stillinger rundt omkring i organisationen.

Den nye plan har store armbevægelser, men blev mødt med kritik allerede kort efter, at den var blevet præsenteret for medarbejderne.

”Det kan virke barokt, at man taler om at hæve kvaliteten, men vil have færre medarbejdere til at lave det,” lød det fra Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge.

”Det er først og fremmest virkelig ærgerligt, at vi skal ud i fyringer,” sagde fællestillidsmand Henrik Friis Vilmar.

Præcis lige så mange penge til journalistik

Men Maria Rørbye Rønn fastholder, at man skal skille de 55-65 stillingsnedlæggelser ad. De 25-30 stillinger hænger sammen med den nye plan, og hun understreger, at langt de fleste vil være medarbejdere i administration og støttefunktioner. Faktisk vil budgettet for programindhold og journalistik være fuldstændigt uændret, lover hun.

”Pengene til indhold er de samme,” siger Maria Rørbye Rønn.

Så der skal ikke nedlægges en eneste redaktionel stilling i forbindelse med denne plan?

”Det kan jeg simpelthen ikke gå nærmere ind i, før vi har haft dialogen med de faglige organisationer. De fortjener, at vi har den dialog først."

Men budgettet er jo præcis det samme. Hvorfor så afskedige nogen?

”Budgettet er uændret. Men jeg kan ikke garantere, at ligningen går op i forhold til, hvem der skal lave hvad. Der er rigtig mange ændringer i denne her plan programmæssigt. Det kan jeg ikke komme nærmere ind på nu,” siger Maria Rørbye Rønn.

Lars Werge kalder det ”barokt”, at DR vil hæve kvaliteten, men skære op til 65 stillinger. Hvad siger du til den kritik?

”For mig er det afgørende, at vi har samme ressourcer til rådighed til at lave indhold for. Denne plan er udtryk for, at vi samler kræfterne og satser på kvalitet. Jeg synes, det er den rigtige kurs. Jeg er selvfølgelig ked af, at det medfører nedlæggelse af stillinger, men jeg synes alligevel, det er den rigtige kurs. Det er dog vigtigt at huske på, at vi primært forventer at finde de stillinger i administration og støttefunktioner.”

Ros til faglige organisationer

Generaldirektøren roser Dansk Journalistforbund og de andre faglige organisationer for de overenskomster, som DR har indgået i foråret. Hun understreger, at den nye plan aldrig kunne lade sig gøre uden.

”Det er helt afgørende for denne plan, at der er en meget lav lønudvikling for DR’s medarbejdere. Det vil jeg gerne rose de faglige organisationer for at tage så stort et medansvar for,” siger Maria Rørbye Rønn.

I Dansk Journalistforbunds overenskomstaftale fra foråret fastfryses lønningerne i to år, og der sker en lille stigning det tredje år. Denne aftale blev netop indgået for at mindske antallet af eller helt undgå fyringer i den sparerunde, som medarbejderne i mange måneder har ventet på.

Lover mindre lønstigning til cheferne

Maria Rørbye Rønn understreger, at medarbejdernes lave lønstigninger også får ledelsen til at lade lønnen stige mindre.

”Det betyder selvfølgelig også, at chefer og direktører i DR viser samme løntilbageholdenhed som medarbejderne,” siger generaldirektøren.

Du nævner løntilbageholdenhed fra ledelsens side. Ekstra Bladet har for nylig beskrevet, at der er sket lønstigninger på mellem 3,5 og 11 procent hos direktørerne i DR de seneste år. Regner I det ind, når I samlet skal lægge lønniveauet for cheferne?

”Det afgørende for mig er, at chefers lønudvikling i DR følges med medarbejdernes. Det har vi besluttet, efter medarbejderne har vist meget stor ansvarlighed ved at indgå aftaler med en lav lønudvikling. Helt generelt har vi de sidste mange år arbejdet med at flytte ressourcer fra administration, støttefunktioner og ledelse til indhold.”

Afviser politisk pres

DR kommer med sin nye store plan midt i et voldsomt politisk stormvejr. DR har haft en række møgsager, og den politiske diskussion om det kommende medieforlig er i fuld gang. Dansk Folkeparti har meldt ud, at DR bør beskæres med 25 procent, og kulturminister Mette Bock (LA) har varslet, at hun vil arbejde for et ”slankere” DR.

Kritikken mod DR har blandt andet handlet om, at DR leverer unfair konkurrence mod de andre nyhedsmedier, at DR laver underholdning, som andre medier kunne tjene penge på, og at DR ikke har nok dansk indhold. Punkter, der behandles i DR’s nye plan.

Alligevel afviser Maria Rørbye-Rønn blankt, at planen er udtryk for, at DR indordner sig efter den politiske debat på Christiansborg.

”Nej. Vi har en opgave, som er defineret fra politisk hold, og som jeg ser et stort ansvar for at lykkes med. Vi har truffet denne beslutning om at prioritere det danske kvalitetsindhold og sætte ekstra turbo på den digitale omstilling, fordi det er rigtigt og nødvendigt for DR. Det er vigtigt, at vi ikke står stille, imens en politisk diskussion om DR foregår, men har mod til at træffe svære beslutninger – også imens politikerne diskuterer. Næste år kommer politikerne til at definere en ny ramme for os, og så vil vi løse den,” siger hun.

1 Kommentar

Tommy Zwicky
24. AUGUST 2017
Hvordan strategi om
Hvordan strategi om tydeligere PS-værdier og fokus på børn samt nyheder kan forenes med at skære i Ultra Nyt, Danmarks eneste tv-nyheder til børn forstår jeg ikke.
Burde området ikke styrkes?
Mvh Tommy Zwicky
Redaktør, Ultra Nyt