Gardinerne blafrer

Frederiksborg Amts Avis tilbyder i et salgsbrev annoncørerne, at de selv skal levere det redaktionelle stof til "nyt flot magasin på kvalitetspapir". De mulige vinkler er utallige. For eksempel: "Hvad rører sig på gardinsiden" …

"Vi tillader os derfor at henvende os for at høre, om I vil være med til at levere det redaktionelle stof om, hvad der rører sig på gardinsiden …"

Denne guldrandede bemærkning står at læse i et salgsbrev, som Dagbladet Frederiksborg Amts Avis har sendt ud til en bred vifte af Ros-kildes erhvervsdrivende.

Manden bag brevet er salgschef Henrik Glenstrup, der forklarer, at det er bedre, at annoncøren selv skriver, end at journalisterne gør det.

"Læserne vil gerne have en fagmands vurdering. Og i stedet for at sende en journalist ud og interviewe byggemanden om, hvad det er, man skal i gang med at bygge her til foråret, så kan fagmanden lige så godt selv fortælle det," forklarer salgschefen.

"Han ved jo bedre hvilke nyheder, der er for byg-selv-manden. Fagmanden har ekspertisen. Det gælder også bilhandleren. De ved, hvad der er af interessant nyt om bilen. Der er mange temaer. Hvordan ser markedet ud? Hvad med nye dæk – hvordan er dækmarkedet? Hvad råder man til? I stedet for at en journalist interviewer fagmanden, så skriver fagmanden det selv," sammenfatter Henrik Glenstrup.

Anledningen til disse betragtninger er, at Frederiksborg Amts Avis den 17. marts kan lancere en nyhed. Et "nyt flot magasin på kvalitetspapir … som fortæller forbrugeren, hvad der er oppe i tiden," som det fastslås i salgsbrevet, hvor det også fremgår, at hele filosofien er at lave et magasin, "som både tilgodeser annoncøren samt forbrugeren". Og kvaliteten er der garanteret for:

"Det redaktionelle stof … vil være skrevet af byens førende brancher."

Den model kan overføres til mange bran-cher. Og da JOURNALISTEN foreslår, at så kunne Christiansborg-politikerne også bare skrive om dansk politik – de ved jo trods alt bedst! – er salgschefen slet ikke afvisende.

"Hvis jeg kommer træt hjem fra arbejde og godt vil læse en avis, så gider jeg ikke altid læse om død og helvede og bedrag. Det er næsten ikke andet, der er i aviserne. Man kunne godt tænke sig nogle lidt mere positive historier," siger Henrik Glenstrup, der står inde for kvaliteten af teksten.

"Vores redaktør retter det til. Der er ikke noget fordækt i det," siger salgschefen – og beroliger yderligere:

"De, der skriver, er ofte informationschefer, og mange af dem er jo journalistuddannede. Modehuset In-wear for eksempel, der er det jo ikke butiksbestyreren, der sidder og skriver det. Det er jo heller ikke manden nede på vejen."

Det positive og flotte kvalitetsmagasin er annoncefinansieret. En halv side annonce + en halv side "redaktionel forbrugsstof" koster annoncøren 3.800 kroner. Magasinet – påtrykt 'annoncetillæg' – husstandsomdeles i Roskilde, annoncen bringes desuden i Dagbladet Roskilde – det gør fagfolkenes tekst ikke.

 

Læs også Omtale frabedes

0 Kommentarer