“Garagedreng” udløser bredside af Pressenævns-kendelser

Kritik til bl.a. Kristeligt Dagblad, Ritzau og ekstrabladet.dk. Ikke kritik af bl.a. bt.dk og Helsingør Dagblad

Sagen om en dreng, der sidste år blev fundet i en garage i Helsingør, har nu udløst en veritabel bredside af afgørelser fra Pressenævnet.

Flere medier får kritik. Andre går fri for kritik – af flere forskellige grunde.

Blandt de kritiserede er Kristeligt Dagblad, der kritiseres for at skrive om drengen "uden at give forældrene mulighed for at svare på beskyldningerne".

"Det er imod god presseskik, og derfor får Kristeligt Dagblad kritik," skriver Pressenævnet.

I kritikken bemærker Pressenævnet, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden. 

Flere andre medier har i samme omgang fået kritik for dækning af sagen. Bl.a. Ritzau, der også kritiseres for ikke at have givet forældrene mulighed for at svare på beskyldningerne.

Andre medier får ikke kritik. Her har Pressenævnet af forskellige årsager afvist klagerne.

Sjællandske Medier får ikke kritik, da klagefristen er overskredet.

Også JydskeVestkysten undgår kritik med den begrundelse, at klagefristen er overskredet:

Forældrene klagede også over Helsingør Dagblad. Men her har Pressenævnet afvist at give kritik. Dele af klagen var rettet mod dækningen af sagen på helsingordagblad.dk, men sitet var ikke tilmeldt Pressenævnet. "Da hjemmesiden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over helsingordagblad.dk hører således ikke under nævnets kompetence, og denne del af klagen afvises derfor.

Derudover afviser Pressenævnet klagen i forhold til den trykte avis. Forældrene har klaget over, at avisen ikke har givet dem mulighed for at svare på beskyldningerne. Men her afviser Pressenævnet at kritisere avisen: 

"Parterne har afgivet modstridende oplysninger om, hvorvidt Helsingør Dagblad har forelagt eller har forsøgt at forelægge oplysningerne for klagerne. Som følge af nævnets begrænsede muligheder for at føre bevis har nævnet ikke mulighed for at tage stilling til, om Helsingør Dagblad har forsøgt at indhente klagernes stillingtagen til beskyldningerne. Nævnet finder dog, at det burde have været anført i artiklerne, at klagernes stillingtagen til beskyldningerne var forsøgt indhentet. Nævnet finder imidlertid ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Helsingør Dagblad i denne forbindelse. Nævnet udtaler derfor ikke kritik."

Samme begrundelse giver Pressenævnet i afvisningen af klagen over bt.dk.

1 Kommentar

Claus Kjærsgaard
10. APRIL 2013
Sagen om en dreng, der sidste
Sagen om en dreng, der sidste år blev fundet i en garage i Helsingør, har nu udløst en veritabel bredside af afgørelser fra Pressenævnet.

Jeg synes det er en lidt sjov formulering. Det er måske ikke direkte forkert, men grunden til at der nu kommer "en bredside" er jo netop at forældrene har rettet en enslydende meget bredt formuleret klage til en stribe medier. Den klage har Pressenævnet naturligvis behandlet og resultatet er en stribe afgørelser.

Claus Kjærsgaard, redaktør på Lokalavisen Nordsjælland (Helsingør). (Vi var også et af de medier, der blev klaget over, men hvor nævnet afviste klagen på grund af at tidfristen var overskredet)