Går efter udfordringerne

 

 

Linda Christiansen havde det egentlig udmærket i sit tidligere job, hvor hun layoutede magasiner, men da hun hørte, at Ugebladet Søndag havde brug for en, der kunne give bladets udseende et løft, slog hun straks til og blev chef for en afdeling på fem.

»Jeg tror, det er sundt ikke at sidde 20 år i det samme job,« siger Linda Christiansen 43 år, som netop er blevet ansat som layoutchef på Ugebladet Søndag.

Hun er autodidakt i faget, begyndte som reprofotograf allerede som 20-årig og har skiftet job adskillige gange, har været ansat på den grafiske virksomhed Datagraf, designet hjemmesider og layoutet blade, senest Tidens Kvinder og Golfmagasinet, udgivet af Aller International i Herlev. Hun har også været i reklamebranchen og mærket nedgangstiderne, men har aldrig haft problemer med at komme videre – det er gået helt af sig selv. Ved at kende nogen, der kender nogen.

»Jeg har brugt mit netværk – eller det har brugt mig. Det tror jeg nok, jeg har i hvert fald lagt vægt på aldrig at gøre mig umulig eller smække med dørene. Det er vigtigt,« understreger Linda, som er »hentet« til så godt som alle sine job.

»Jeg ved ikke, om mit nye job overhovedet blev slået op, men der var en, der kendte mig, og som så snakkede godt for mig. Det er individuelt, hvor længe man skal blive i et job, men da jeg selv havde været godt ni år samme sted, havde jeg svært ved at finde nye udfordringer,« siger Linda.

I Ugebladet Søndag ser hun mange nye, spændende udfordringer. Det er første gang, hun er blevet denne type chef. Hun har fem layoutere under sig og to reproansatte. Men det er først og fremmest bladet, hun brænder for. »Det er det sjoveste,« som hun siger.

»Søndag er et familieblad med stof, som også hører hjemme i et kvindeblad. Selvfølgelig skal det ikke have et magasinlayout, som jeg er vant til, men der er mange ting, jeg glæder mig til at gøre noget ved. Spørgsmålet er bare, hvor meget jeg får lov til. Først og fremmest fordi mange har en mening, og dernæst fordi det er svært at rykke folk. Medarbejderne, hvoraf flere har været ansat længe, har været vant til at se tingene på en bestemt måde i mange år. Derfor har jeg tænkt at gå frem i små bidder. Vi bliver nødt til at ændre os lidt med tiden for at få fat i de yngre læsere, og det skal ikke blot være indholdsmæssigt, men også layoutmæssigt. Bladet skal blive yngre, ikke ungt.«

Hun ser ikke sine egne 43 år som et problem.

»Alder har ingen betydning i den sammenhæng. Det gælder om at finde den rigtige stil.«

Allerførst er Linda Christiansen dog i fuld gang med at blive fortrolig med layoutprogrammet. Hun skal nu »tilbage« og bruge Quark Express i stedet for Indesign.

Når arbejdsdagen på Ugebladet Søndag er slut, fortsætter hun derhjemme. Sammen med sin mand driver Linda Christiansen Linco Gulv- og Tagentreprise hjemme i Græsted. Ægtefællen er håndværker, og de bor
i Græsted med deres to sønner på 14 og 17 år.

»Om jeg er engageret i firmaet? Selvfølgelig er jeg det. Der er masser af praktisk papirarbejde, som jeg kan hjælpe med,« slutter Linda Christiansen.

0 Kommentarer