Gamle mænd i ny bestyrelse

Ligestilling. Ebbe, Mogens, Peter, Inger, Jesper, Flemming, Bjørn, Lisbeth, Ole, Christian, Morten … Der er langt mellem pigenavnene i den nye bestyrelse for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJ).

Ligestilling. Ebbe, Mogens, Peter, Inger, Jesper, Flemming, Bjørn, Lisbeth, Ole, Christian, Morten … Der er langt mellem pigenavnene i den nye bestyrelse for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJ). I den 15 mand store bestyrelse finder man kun fire kvinder. Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund har udpeget to mænd. Det er jeg utilfreds med. Ikke fordi det at være mand er diskvalificerende i sig selv. Men fordi der simpelthen var en mere end oplagt kvindelig kandidat.

En kandidat, der har reel indsigt i virkeligheden på Journalisthøjskolen, hvor hun sidste år afsluttede sin fireårige uddannelse. En kandidat, der har siddet i den tidligere bestyrelse for Journalisthøjskolen på de studerendes mandat og har været med i fusionen med Den Grafiske Højskole fra dag et. En kandidat, der har siddet i DJs hovedbestyrelse siden 2005. Det er mig ubegribeligt, at denne kvinde ikke får en plads i DMJs bestyrelse. Men af årsager, der er utydelige for offentligheden, vælger man at indstille to ældre herrer frem for Didde Elnif.
Her havde DJ ellers chancen for at følge op på de fine formuleringer i kommissoriet for DJs eget ligestillingsudvalg, hvor man blandt andet skriver:

”Udvalget har til opgave løbende at sørge for, at drøftelser og beslutninger i HB og HB’s andre faste udvalg omfatter kønsmæssig og etnisk ligestilling samt diskrimination.”
Hovedbestyrelsen kan forsøge at undskylde sig med, at Didde Elnif blev indstillet som ligestillingsalternativ. Og at det dermed var op til undervisningsministeriet at gribe ind, hvis kønsfordelingen i DMJs bestyrelse blev skæv. Det gjorde ministeriet ikke. Men selv om det sætter spørgsmålstegn ved ministeriets prioriteringer, er det sådan set ligegyldigt i DJs tilfælde. For Didde Elnif er ikke noget alternativ. Hun er et klart førstevalg. Derfor er det pinligt, at hun blev tilsidesat.

Jeg synes, det ville klæde hele fagforeningen, hvis en af de herrer
trådte til side og lod en mere berettiget (kvinde) komme til. /

Håkon Stolberg, formand, Kredsen af Journaliststuderende

 

 

 

 

Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

SVAR. DJ har en kompetent hovedbestyrelse, der ud fra mange hensyn konstituerede sig efter delegeretmødet i 2007, og det er her, helheden bliver vurderet. Under denne konstituering indgik ligestillingen som en væsentlig præmis, som også kan ses i for eksempel udvalgssammensætningen. Men med 11 mænd og fire kvinder i hovedbestyrelsen valgt af delegeretmødet er det næsten en umulig opgave at gennemføre ligestillingen totalt, hvis opgaverne skal fordeles blandt alle.

I forhold til Journalisthøjskolen valgte hovedbestyrelsen fortsat at pege på Morten Uhrenholdt med den kompetence og viden, han har om hele fusionsforløbet, samt undertegnede, som repræsenterer DJs formandskab. Vi er i DJs konstituering valgt for to år, og hovedbestyrelsen fandt ikke anledning til at ændre på holdet i forbindelse med valg af bestyrelse til den nye fusionerede skole. Igen efter næste delegeretmøde skal vi have ligestillingen som en væsentlig præmis for konstitueringen, og forhåbentlig får vi et bedre udgangspunkt med mere ligestilling i selve hovedbestyrelsen. /

Mogens Blicher Bjerregård, formand, Dansk Journalistforbund

1 Kommentar

Michael Pedersen
25. APRIL 2008
Re: Gamle mænd i ny bestyrelse

Rolig nu !

Rektor for Journalisthøjskolen er en kvinde

Rektor for Mediehøjskolen er en kvinde

Bestyrelsesformanden for hele den samlede "Danmarks Medie- og Journalisthøjskole" er en kvinde.

Det vil altså sige, at hele den nye institution styres og ledes af kvinder. Så er det da korrekt, at der antalsmæssigt er flere mænd i selve bestyrelsen, end kvinder. Men det er altså kvinder der sidder på de afgørende poster, i den daglige ledelse.