Gæld har trukket Datagraf ned

Alle ansatte på trykkeriet Datagraf Graphic er blevet sendt hjem. Kreativ direktør i Datagraf, Lars Hoff-Lund, siger til Journalisten.dk, at han forventer en løsning snart. DJ er klar til at hjælpe de medlemmer, der bliver ramt.

Alle ansatte på trykkeriet Datagraf Graphic er blevet sendt hjem. Kreativ direktør i Datagraf, Lars Hoff-Lund, siger til Journalisten.dk, at han forventer en løsning snart. DJ er klar til at hjælpe de medlemmer, der bliver ramt.

Tidligere i dag gik Datagraf A/S og Datagraf Graphics A/S konkurs. Kreativ direktør i Datagraf, Lars Hoff-Lund, bekræfter, at firmaet er blevet sat under administration. Men Hoff-Lund ser – trods alt – lyst på tingene.

»Det der sker, når der er blevet indgivet en konkursbegæring, er, at der træder en kurator ind. Han driver processen videre frem, og er i virkeligheden blevet sat ind for at tjene kreditorerne. Han har udtrykt, at han har en forventning om at få en snarlig løsning på den fortsatte drift af de sunde aktiviteter. Det forventer vi vil falde på plads i løbet af få dage,« siger Lars Hoff-Lund.

Han peger på de generelle vilkår i trykkeribranchen som værende skyld i konkursen.
»Du kan anskue det sådan, at Datagraf og Datagraf Graphics, som er vores trykkeri, er forbundne kar. Datagraf er en sund virksomhed isoleret set, men trykkeriet har været tabsgivende. Den gæld, der knytter sig trykkeriet, har tynget hele Datagraf ned,« siger Lars Hoff-Lund.

Hvilken indflydelse får det for kunderne?
»Nu og her er alle mand på arbejde i Datagraf, hvorimod medarbejderne på trykkeriet er suspenderet. De er blevet sendt hjem – men de er ikke blevet fritstillet eller opsagt – indtil kurator har skabt sig et overblik over situationen. Når vi producerer i trykkeriet sker det med materialer fra underleverandører, og det kan vi ikke påtage os, før kurator har fundet det forsvarligt. Vores aktiviteter fortsætter som det plejer. Alle mand er på, og hvis det falder på plads, så hurtigt som vi forventer, så kommer kunderne ikke til at mærke det her intermezzo.«

Hvordan er stemningen?
»Det er klart, at det ikke går ubemærket hen. Det præger os alle sammen. Vi føler, at vi har en særlig ånd og fællesskab. Det bliver udfordret af begivenhederne, som vi står i. Konkursen står i kontrast til den virkelighed, som vi plejer at befinde os i.«

Trykkeribranchen er presset økonomisk. Er der stadig en plads til Datagraf Graphics?
»Vores egne erfaringer op til konkursen er, at det har været svært at få økonomien i forbindelse med trykningen til at hænge sammen. Specielt når vi også har haft en gæld, der skulle afdrages på. Vi får samme indtryk fra kollegerne i branchen: Alle har det vanskeligt! Der er faldende aktivitet og pressede priser. Om der er en plads til trykkeriet vil jeg lade være op til kurator at bedømme,« siger kreativ direktør i Datagraf A/S, Lars Hoff-Lund, til Journalisten.dk.

Som altid når et firma, hvor der er DJ-medlemmer ansat, går konkurs, følger Dansk Journalistforbund udviklingen tæt. følge faglig konsulent Hans-Jørgen Dybro har forbundet en god håndfuld medlemmer, der er ansat ved Datagraf.

Hvad gør DJ i en situation som denne?

»DJ sørger for, at medlemmerne på virksomheden får den hjælp, som de har behov for i forbindelse med konkursen. For det første håber vi på, at virksomheden kan fortsættes og arbejdspladserne kan bevares. Men ellers hjælper DJ f.eks. sine medlemmer med hele sagsbehandlingen overfor Lønmodtagernes Garantifond, LG. Og indtil pengene kommer fra LG, kan DJ yde et lån, så medlemmet kan betale husleje m.m.,« siger Hans-Jørgen Dybro.

Hvordan ser arbejdsmarkedet ud inden for den branche, Datagraf beskæftiger sig med?

»Ledigheden blandt DJ's medlemmer er stor indenfor denne del af mediebranchen. Det skyldes, at den grafiske branche og trykkeribranchen er hårdt ramt af konjunkturerne,« siger Hans-Jørgen Dybro.

0 Kommentarer