Fyringer på Ingeniøren

Ingeniøren er tvunget i knæ på grund af det kraftige fald i annonceindtægterne. Alligevel vil Ingeniørforeningen som udgangspunkt ikke betale en krone til bladet. Fem journalister har mistet deres arbejde i den seneste sparerunde.

Over en fjerdedel af redaktionen på nyhedsmagasinet Ingeniøren er skåret væk på godt et år.

Senest har fem journalister fået en fyreseddel, mens to andre stillinger kun blev reddet, fordi hele redaktionen gik med til mere ferie, orlov eller nedsat arbejdstid med tilsvarende lønnedgang. Dermed kommer redaktionen ned på 35 ansatte mod 48 i sommeren 2001. Samtidig er kassen til freelance-historier beskåret kraftigt.

Nedskæringerne skyldes et dramatisk fald i annonceindtægterne. På stillingsmarkedet er omsætningen blevet halveret inden for det seneste år, og for 2002 forventer Ingeniøren A/S en samlet omsætning på 82 millioner kroner mod et budget på 114 millioner kroner.

"I nogle år har vi jo levet godt af den voldsomme vækst inden for it, elektronik og telekommunikation, men nu er de tre områder hårdest ramt af alle brancher i hele erhvervslivet. Jeg tror heller ikke, at alle stillingsannoncerne kommer tilbage med et nyt opsving, for internettet har jo netop vist sin styrke som søgeredskab mellem arbejdsgivere og arbejdstagere," siger Ingeniørens chefredaktør, Per Westergård.

Som det eneste fagblad i Danmark er Ingeniøren helt og aldeles finansieret af annoncer og andre kommercielle tiltag, og selv om bladet hver fredag dumper ind ad brevsprækken hos de cirka 60.000 medlemmer af

Ingeniørforeningen, IDA, dækker deres fagforeningskontingent ikke så meget som en 25-øre af Ingeniørens drift. Til sammenligning ko-ster et enkelt nummer af nærværende fagblad gennemsnitligt 5,50 kroner per medlem.

"Vi har været i den helt unikke situation, at vi har kunnet tilbyde IDA et gratis blad, men nu er det eventyr slut som følge af nedturen på annoncemarkedet," siger formanden for Ingeniørens Redaktionelle Medarbejderforening, Henning Mølsted.

Han mener, IDA bør træde til og yde et tilskud.

"Alle de ingeniører, jeg har talt med, tror, at de betaler til Ingeniøren over kontingentet. De ser bladet som et medlemsgode, men IDA sætter fingrene i ørerne og skriger højt, for de vil ikke høre sandheden: At vilkårene for at drive blad er så radikalt anderledes, at de er nødt til at vise velvilje," siger Henning Mølsted.

 

Ingen støtte fra IDA
Formanden for IDA, Per Ole Front, vil på nuværende tidspunkt ikke putte penge i Ingeniøren.

"Som udgangspunkt er det ikke nogen løsning at lægge udgifterne over på medlemmerne, og i første omgang har det været nødvendigt at tilpasse bladet til den faktiske omsætning. Jeg vil medgive, at nedskæringerne godt kan medføre, at bladet bliver ringere, men jeg tror stadig, det kan lade sig gøre at lave et ganske fornuftigt blad," siger han.

Den holdning deles ikke af alle medlemmer. På Ingeniørens net-debat er flere ingeniører gået til kamp for avisen med opfordringer om underskriftsindsamling og trusler om udmeldelser, hvis IDA ikke støtter Ingeniøren.

"En af de helt afgørende årsager til, at jeg betaler kontingentet, er rent faktisk den altid udmærkede avis. (…) Jeg er faktisk meget stærkt overbevist om, at langt størstedelen af os medlemmer (det tavse flertal?) ikke bruger foreningen til ret meget i det daglige, men at avisen (og netudgaven!) rent faktisk er det eneste reelle 'produkt', man får for pengene," skriver en af dem, Michael Søndersted.

Medlemsdebatten ændrer ikke Per Ole Fronts holdning til Ingeniøren.

"Vi har lavet en medlemsundersøgelse, der viste noget af det samme, og det får selvfølgelig klokkerne til at ringe, at vi åbenbart ikke er gode nok til at markedsføre de ydelser, medlemmerne får for pengene. Men det er en politisk beslutning, at Ingeniøren skal være uafhængig af IDA, så de bevarer den journalistiske frihed.

– Men behøver det nødvendigvis at gå ud over den redaktionelle frihed, hvis Ingeniøren modtager penge fra IDA?

"Ikke nødvendigvis, men jeg tror, at den økonomiske uafhængighed er en force for bladet i relation til, om læserne opfatter det som troværdigt og politisk uafhængigt af IDA."

Per Ole Front vil dog ikke afvise, at IDA senere vil betale penge til Ingeniøren.

"Jeg har tidligere udtrykt det på den måde, at jeg aldrig tror,Ingeniøren lukker. Det er et godt blad for medlemmerne, og det er et godt blad for samfundet."

– Men hvis alternativet er, at Ingeniøren må lukke, vil I gerne gå ind og betale?

"Ja, selvfølgelig, men lad os lige trække vejret. Ingeniøren er jo ikke ved at lukke. Bladet skal tilpasses en ny økonomi, og heller ikke i IDA kan vi omstille vores økonomi fra den ene dag til den anden," siger han.

 

Andre indtægtsmuligheder
Ingeniørens chefredaktør, Per Westergård, har på nuværende tidspunkt opgivet at få penge af IDA, men han tror, det bliver nødvendigt på længere sigt.

"Hidtil har jeg kategorisk afvist en form for finansiering fra IDA, fordi jeg var bange for, at det ville sætte den redaktionelle frihed over styr. Der er jo en tendens til, at den, der betaler musikken, også bestemmer, hvad der skal spilles. Men de økonomiske problemer er nu så omfattende, at jeg mener, vi er nødt til at åbne for en form for betaling fra IDA, selv om jeg i sagens natur hverken ønsker, at de får direkte eller in-direkte indflydelse på bladets indhold," siger han.

Per Westergård har også andre ideer, der skal skaffe penge til Ingeniøren A/S. Aktieselskabet har allerede tjent penge på messer, der eksempelvis fungerer som et mødested mellem studerende og virksomheder. Ingeniøren A/S får så overskud ved at leje stande ud til virksomhederne, og den aktivitet kan måske udvides i fremtiden. En anden mulighed er at videreudvikle udgivelsen af teknologiske leksika, så de også udkommer i elektronisk form. Ingeniøren A/S har netop fået en professionel bestyrelse, og det giver Per Westergård håb.

Tidligere var flertallet af bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Ingeniørforeningen, men nu har IDA afgivet tre af sine fire pladser til personer med medie- og forretningskendskab. Den nye bestyrelsesformand er således centerchef ved Forum for Reklameforskning på Handelshøjskolen i København, Jens Carsten Nielsen.

"Så jeg håber, at den professionelle bestyrelse kan være en god sparringspartner i udviklingen af nye tiltag," siger Per Westergård.

 

INGENIØREN A/S
– Ingeniøren A/S er skilt ud fra Ingeniørforeningen i Danmark, så Ingeniøren A/S er et selvstændigt aktielselskab. Aktieselskabet er dog 100 procent ejet af IDA.

– Ud over udgivelsen af det ugentlige nyhedsmagasin Ingeniøren og nogle specialmagasiner står Ingeniøren A/S blandt andet for en række bogudgivelser og messer.

 

0 Kommentarer