FYRINGER PÅ HERNING FOLKEBLAD

Journalisterne på Herning Folkeblad var villige til at give køb på deres ugenorm og holde ferie uden løn for at undgå, at to kolleger blev afskediget. Alligevel er to journalister netop blevet fyret.
Journalisterne på Herning Folkeblad var villige til at give køb på deres ugenorm og holde ferie uden løn for at undgå, at to kolleger blev afskediget. Alligevel er to journalister netop blevet fyret.

 

Først skulle to af Herning Folkeblads journalister fyres. Så hang økonomien alligevel sammen med kun én fyring. Herefter nedlagde medarbejderne arbejdet for at kæmpe for den sidste mand, men som straf for strejken fyrede ledelsen imidlertid to mand.
“Ledelsen mente, at vi satte forhandlingerne tilbage på scratch, da vi gik hjem. Ledelsen mente ikke, at der var andet at gøre end at fyre to journalister med den taktik, vi havde valgt, da vi nedlagde arbejdet,” fortæller Herning Folkeblads tillidsmand, Vibeke Larsen, lige efter, at hun har fået at vide, at hun fremover har to kolleger færre.
Det er svigtende annonceindtægter og et faldende oplag, der har betydet, at sparekniven nu også huserer på heden. Ifølge chefredaktør Gorm Albrechtsen er det omkring 3,5 millioner kroner, Herning Folkeblad skal spare.
“Vi har måttet stramme livremmen. Vi troede, at vi kunne stramme livremmen, uden at det kom til at gøre alt for ondt. Men desværre så var det ikke nok at stramme. Vi skulle også slankes,” siger Gorm Albrechtsen, Herning Folkeblads chefredaktør siden 1981.
Han fortæller, at der ikke i hans tid som chef er sket fyringer på grund af dårlig økonomi.

Ugenorm til salg
Allerede i begyndelsen af i år fik medarbejderne på Herning Folkeblad besked på, at bladhuset skulle spare penge, men de fik samtidig at vide, at besparelserne blev uden fyringer.
For en måneds tid siden blev tonen skærpet. I alt 10 medarbejdere skulle afskediges – heraf var to af dem journalister og samtidig skulle en praktikantstilling nedlægges.
“Praktikantstillingen kæmpede vi ikke så hårdt for. Jeg må primært kæmpe for de fastansatte, selv om jeg er ked af, at vi går fra fire til tre praktikanter. Men det er altid nemmere, når man ikke har et hoved på,” siger Vibeke Larsen.
Og der blev kæmpet hårdt for at undgå fyringer af fastansatte journalister. Drypvis har tillidsrepræsentanterne og ledelsen den seneste måned holdt møder. Og lige før påske gav forhandlingerne resultat. I hvert fald ved første øjekast. Journalisterne ved Herning Folkeblad gik med til et etårigt forsøg, hvor afspadsering skulle udregnes ved hjælp af en to-ugersnorm i stedet for den gældende ugenorm. Gevinsten for medarbejderne var, at en kollega blev skånet fra en fyreseddel.
“Under de seneste overenskomstforhandlinger har en af Journalistforbundets kæpheste været, at vi skulle beholde vores ugenorm, men nogle gange kommer man i en situation, hvor hensynet til en kollega kommer ind på førstepladsen før hensynet til forbundet,” siger Vibeke Larsen.

Ferie uden løn
Medarbejderne foreslog også, at de holdt to ugers ekstra sommerferie uden løn for på den måde at navigere uden om den anden fyring. Den model ville ledelsen ikke være med til, fordi den løsning ifølge chefredaktøren ville virke her og nu, mens bladhuset havde brug for en besparelse med en langsigtet effekt. Medarbejderne var uforstående.
“Det virkede som om, at lige meget, hvad vi gjorde, så var der ikke noget at komme efter med hensyn til den anden stilling. Og det gjorde folk vrede,” siger Vibeke Larsen.
Vreden resulterede i, at medarbejderne nedlagde arbejdet for første gang siden midten af 90’erne. Avisen udkom dog alligevel med arbejdskraft leveret af praktikanter og redaktører.
Strejken varede ikke mere end en dag, så genoptog de 28 journalister arbejdet. Alligevel gjorde strejken ledelsen rasende, og en uge efter arbejdsnedlæggelsen fik medarbejderne besked på, at der alligevel ville blive fyret to.
Chefredaktør Gorm Albrechtsen fortæller, at han med de to fyringer har signaleret, at der ikke er noget værre for en arbejdsgiver, end at medarbejderne prøver at lægge avisen ned.
“Vi kan jo ikke forhandle under en trussel. Det var jo en trussel – det var ikke en protest – for vi havde jo nået et resultat. Det var en trussel om, at hvis vi ikke gjorde, som medarbejderne ønskede, så gik man hjem,” siger chefredaktøren.

Verdens største hovedpine
Journalisterne på Herning Folkeblad er utilfredse med, at ledelsen har fyret to kolleger på trods af, at de er gået meget langt i deres forsøg på at finde penge andre steder end ved fyringer. Tillidsmanden selv er også dybt skuffet:
“Lige nu har jeg verdens største hovedpine. Vi har nu arbejdet med det her så længe og havde på et tidspunkt et resultat inden for rækkevidde, og nu er det hele bare tabt.”
Oven på beskeden om fyringer besluttede et knebent flertal ikke at nedlægge arbejdet.

1 Kommentar

Hanne Andersen
17. NOVEMBER 2008
Re: FYRINGER PÅ HERNING FOLKEBLAD

Har I fokus på den nuværende fyringsrunde på Herning Folkeblad? Anno 2008

Den minder meget om artiklen. Bortset fra, at tidligere tillidsmand nu er chefredaktør.

2 journalister har fået varsel om at de bliver fyret i løbet af november 2008 og desuden har 8 andre journalister fået lavet om på jobindhold i meget drastisk omfang.

Den ene er journalist på radionyhederne ( Guld FM) og den anden er journalist i Ikast.

Vh Hanne Andersen, Gjellerup