Fyringer på Berlingske Tidende i dag

Efter en forhandlingsrunde er antallet af fratrædelser og fyringer på Berlingske Tidende kommet ned under 10, fortæller tillidsmand Jesper Termansen. I eftermiddag sættes der navne på fyringerne.

Efter en forhandlingsrunde er antallet af fratrædelser og fyringer på Berlingske Tidende kommet ned under 10, fortæller tillidsmand Jesper Termansen. I eftermiddag sættes der navne på fyringerne.

De redaktionelle medarbejdere på Berlingske Tidende venter i disse minutter på, at den nyslåede chefredaktør, Lisbeth Knudsen, klokken 13 fremlægger ledelsens plan for, hvordan den store sparerunde i Det Berlingske Officin kommer til at påvirke redaktionen på Berlingske Tidende.

Ifølge tillidsmand, Jesper Termansen, er det under forhandlingerne lykkedes at skære antallet af afskedigelser ned fra omkring 20 til "under 10."

"Afskedigelser er aldrig gode, men med det forbehold synes jeg, at vi kan være tilfredse med, at vi har fået afbødet virkningerne af spareplanen, dels ved at bringe antallet af fyringer ned dels ved at få forbedret vilkårerne for de kolleger, der bliver fyret," siger Jesper Termansen.

De journalister, der mister jobbet i dag, bliver fritstillet i deres opsigelsesperiode og må arbejde freelance i begrænset omfang, uden at det bliver modregnet i lønnen. Samtidig får de en ekstra månedsløn i godtgørelse.

Samtidig med fyringsrunden bliver der i løbet af sommeren rokeret rundt på en række journalister, blandt andet fordi ErhvervsBladet bliver integreret med Berlingske Tidende, og det gør det svært at opgøre den samlede bemanding på avisen. Men ifølge Jesper Termansen vil redaktionen, når det hele er overstået, være på omkring 230 mand – 40 færre end før spareplanen blev iværksat.

0 Kommentarer