Fyringer i Vejle

Oplagsnedgang, fald i indtægterne og øget konkurrence får Vejle Amts Folkeblad til at fyre ni ansatte. Det sker kun et år efter den seneste sparerunde.

Bladhuset Vejle Amts Folkeblad (VAF)og Fredericia Dagblad (FD) skal afskedige ni ud af 60 redaktionelle medarbejdere for at overholde budgettet. De ansatte er skuffede. Især fordi fyringerne kommer mindre end et år efter seneste sparerunde, hvor aviserne skar fire redaktionelle stillinger bort.

"Det er en meget kedelig situation, vi nu står i," siger Mogens Hansen, tillidsmand på VAF/FD, og fortsætter:

"Vi troede, vi havde skåret til benet, men de økonomiske realiteter viser noget andet."

Bladhuset skal spare omkring 4,3 millioner kroner på grund af svigtende indtægter fra tekstside-annonceringen, som også har ramt andre dagblade. Samtidig er VAF/FDs oplag faldet med 1.200 fra ca. 29.000 eksemplarer i slutningen af 1999. Og endelig er bladhusets distriktsaviser, som tjener penge til dagbladsdriften, presset.

"Vi er nødt til at lave et dagblad, som kan løbe rundt efter markedsvilkårene. Vi kan ikke regne med, at datterselskaberne bliver ved at kunne betale underskuddet på dagbladsdriften," siger chefredaktør for VAF/FD Arne Mariager.

Medarbejderne har i samarbejde med ledelsen nedsat en såkaldt sparebande. Målet er at finde alternative besparelser, så nogle af afskedigelserne kan undgås. Ledelsen vil dog ikke love, at sparebandens forslag fører til færre afskedigelser.

"På den baggrund vil jeg råde sparebanden til ikke at komme med forslag, som forringer arbejdsforholdene," siger faglig sekretær i Journalistforbundet Claus Iwersen, der har bistået forhandlingerne på avisen.
Claus Iwersen er bekymret over den generelt negative udvikling i dagbladsbranchen.

"Jeg er glad for, at de fleste dagblade bliver drevet af vilje og ikke for at tjene penge. Hvis man bliver ved at spare, hvor ligger så det fremadrettede. Hvad med visionerne," spørger Claus Iwersen.
Arne Mariager er ikke så pessimistisk.

"Selvfølgelig er det drastisk, når vi beskærer redaktionen med en sjettedel, men jeg mener godt, at vores aviser kan udkomme med samme kvalitet som før," siger Mariager.

De ansatte på VAF/FD er tilbudt en fratrædelsesordning på minimum fire måneders løn oven i deres opsigelsesvarsel – og de fritstilles straks.

"Ledelsen har lyttet til os og har meldt klart ud. Jeg tror, at Arne Mariager er den, der har taget situationen tungest," siger tillidsmand Mogens Hansen.

0 Kommentarer