Fyringer i Berlingske nedbragt til et minimum

Det var et fåtal, der endte med en fyreseddel efter Berlingskes store sparerunde.

Det var et fåtal, der endte med en fyreseddel efter Berlingskes store sparerunde. Således viser tal fra DJ og en foreløbig gennemgang af fyringerne i Officinets forskellige medier, at fratrædelsesordninger og naturlig afgang tog en stor luns af fyringerne.

 

20 ud af de 28 redaktionelt ansatte på Dato blev fyret, da gratisavisen lukkede. På Berlingske Tidende var planen at nedlægge 33 redaktionelle stillinger. Men ved ikke at genbesætte ledige stillinger, naturlig afgang og frivillig fratrædelse lykkedes det at minimere fyringerne til fire medarbejdere.

På B.T. fyres højst to ansatte ud af syv udmeldte stillingsnedlæggelser, og på ErhvervsBladet fyres en i forbindelse med at bladet fusionerer med Berlingske Business-redaktionen.

Weekendavisen fyrer tre medarbejdere, mens det på Urban endnu er uklart, hvad der sker efter sammenlægningen af gratisavisens Århus-redaktion med Århus Stiftstidende.

De Bergske Blade og Århus Stiftstidende lægges sammen i selskabet Midtjyske Medier, og det nye selskab skal skære 23 redaktionelle medarbejdere. Men det reelle antal fyrede kommer ned på maksimalt otte personer.

På Jydske Vestkysten bebudede ledelsen 15 opsigelser, der blev forhandlet ned på 12. Der forhandles stadig, men det ser ud til, at der ikke bliver nogen direkte fyringer. På Berlingske Lokalaviser er der blevet fyret en medarbejder, samtidig med at to lokalaviser blev lukket.

Det giver et samlet antal direkte fyringer på 39 redaktionelle medarbejdere, med det in mente, at der stadig forhandles på Jydske Vestkysten og det endnu ikke vides, hvad der sker med Urbans Århus-redaktion.

0 Kommentarer