Fynsk strid optrappes

Fynske Mediers advokat truer redaktøren for netavis i Svendborg med, at domænesag bliver indbragt "for rette myndighed". Men der ligger sagen allerede.

Fynske Mediers advokat truer redaktøren for netavis i Svendborg med, at domænesag bliver indbragt "for rette myndighed". Men der ligger sagen allerede.

De havde ellers begravet stridsøksen og indgået forlig. Men nu blusser striden mellem Fynske Medier og Svendborgsnetavis.dk tilsyneladende op igen. I et brev fra advokat Henrik Horn Andersen hedder det, at Svendborgsnetavis skal overdrage domænenavnet svendborgavis.dk til Fynske Medier inden 4 uger.

»Ellers vil sagen blive indbragt for rette myndighed.«

Det skriver Svendborgsnetavis selv i din omtale af sagen og citerer fra brevet:

»De har registreret domænet den 11. februar 2010, vel vidende at min klient driver virksomhed under navnet Svendborg Avis A/S, og at min klient som følge heraf har retten til navnet Svendborg Avis (svendborgavis),« står der.

Frede Jakobsen stiller sig undrende overfor truslen om at sagen skal indbringes "for rette myndighed".

»Rette myndighed" er Klagenævnet for Domænenavne. Dette Klagenævn modtog allerede for mere end en måned siden, 10. marts, en klage fra … Fynske Medier,« skriver han.
Klagen er ifølge Frede Jakobsen indgivet af Richard Wraae, chef for digitale medier i Fynske Medier.
Advokat Henrik Horn Andersen erkender over for journalisten.dk, at han ikke vidste, at sagen allerede var indbragt for Klagenævnet for Domænenavne.

»Den kører åbenbart allerede som den skal, og så må vi se hvad der sker«.

Sagen kommer få dage efter at Fynske Medier bortviste fotograf Kurt Hardi Gadeberg på fratrædelsesgodtgørelse, fordi han ifølge Fynske Medier har udviklet et journalistisk website, mens hans var ansat på avisen. Kurt Hardi Gadeberg afviser beskyldningerne.

0 Kommentarer