Fyns Amts Avis har genoptaget arbejdet

Medarbejderne på Fyns Amts Avis har genoptaget arbejdet efter arbejdsnedlæggelsen fredag. Tillidsrepræsentanten føler sig misbrugt af ledelsen. Chefredaktøren hæfter sig ved, at mindst to blev forskånet for en fyreseddel.

Medarbejderne på Fyns Amts Avis har genoptaget arbejdet efter arbejdsnedlæggelsen fredag. Tillidsrepræsentanten føler sig misbrugt af ledelsen. Chefredaktøren hæfter sig ved, at mindst to blev forskånet for en fyreseddel.

Fyns Amts Avis kommer igen på gaden i morgen tirsdag. Medarbejderne genoptog arbejdet mandag formiddag. Ledelsen ville ikke forhandle med medarbejderne, så længe de havde nedlagt arbejdet i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Så snart kollegaerne var i arbejde igen, gik tillidsrepræsentant Erik Jørgensen til ledelsen med en udtalelse, som medarbejderne ønskede at få i avisen. Det ønske har ledelsen efterkommet, og udtalelsen er også lagt ud på nettet. Dog i en modereret version i forhold til den oprindelige version, som ledelsen afviste at bringe i lørdagsavisen. Erik Jørgensen gik uden for døren, mens kollegaerne formulerede teksten, men står som underskriver på vegne af medarbejderforeningen.

»I den oprindelige version blev der ikke udtrykt tillid til, at ledelsen kunne håndtere den nuværende situation,« siger tillidsrepræsentant Erik Jørgensen, der er stærkt utilfreds med forhandlingsforløbet. Han føler sig til grin.

»De lagde ud med, at frivillige fratrædelser kunne komme på tale under forskellige forudsætninger. Det viste sig at være en narrehat, for det kom slet ikke på tale,« siger han. Ifølge Erik Jørgensen blev medarbejderne også stillet fordelagtige fratrædelsesordninger i sigte, som heller ikke blev til noget.

»Jeg føler mig misbrugt og lidt til grin, når jeg står og siger til folk, at de skal tænke over at tage imod en frivillig fratrædelsesordning og gå hjem og tale med familien om det. Når det alligevel ikke bliver til noget, skulle ledelsen have ladet være med at komme med tilbuddet. Jeg har indtryk af, at drejebogen var skrevet fra starten, og det kunne en frivillig fratrædelsesordning ikke ændre på. Det var ikke et reelt tilbud,« siger han.

De nærmere detaljer i forhandlingsforløbet vil chefredaktør Jørgen Krebs ikke komme ind på, men han hæfter sig ved, at det under forhandlingerne lykkedes at nedbringe antallet af folk, der skulle fyres.

»Nu tror jeg, at vi skal forsøge at bevare et helikopterperspektiv. Det er rigtigt, at der har været uenighed om det her. Sagen er, at der skulle spares 4,7 mio. kr. Det svarer til otte-ni stillinger. Det er endt med, at vi har nedlagt fem stillinger, og at vi har undgået at afskedige mere end to medarbejdere,« siger han og nævner også, at en konsekvens af besparelserne er, at redaktionen i Nyborg lukker, og at de to medarbejdere i Nyborg bliver fyret.

Mens tillidsrepræsentanten er stærkt utilfreds med forløbet, lyder der ros fra chefredaktøren.

»Jeg har den opfattelse, at vi har haft et fornuftigt forløb med vores tillidsrepræsentanter. Jeg må sige, at vi har opnået det mest optimale i forhold til at bevare så mange stillinger som muligt,« siger Jørgen Krebs.

Læs også om, hvorfor medarbejderne nedlagde arbejdet i fredags.

0 Kommentarer