Fynboer kræver også pulje for efteruddannelse

DJs fynske kreds tilslutter sig protesterne mod at nedlægge efteruddannelsespuljen for bl.a. freelancere. Den nye formand, Finn Arne Hansen, lover at han ikke vil være et løbsk missil.

DJs fynske kreds tilslutter sig protesterne mod at nedlægge efteruddannelsespuljen for bl.a. freelancere. Den nye formand, Finn Arne Hansen, lover at han ikke vil være et løbsk missil.

Ligesom Kreds 2 og formanden for Kreds 4 er Kreds Fyn modstandere af, at DJ nedlægger efteruddannelsespuljen. Det stod klart ved generalforsamlingen i Kreds Fyn på Hotel Ansgar i Odense søndag.

Puljen blev oprettet af hovedbestyrelsen som et toårigt forsøg. Ved at nedlægge den sparer Dansk Journalistforbund omkring en halv million kroner. Men det er det forkerte sted at spare mente blandt andre Finn Arne Hansen.

»Den juridiske afdeling i DJ er vokset fra to til seks medarbejdere, og kommunikationschefens løn er på niveau med kommunikationschefen i Mærsk. Men i stedet slår man ned på en svag gruppe,« sagde han med henvisning til at puljen er rettet mod freelancere og andre, der ikke har en arbejdsgiverbetalt efteruddannelse.

Fra Susanne Ove lød det:
»Jeg har været freelancer i mange år, og for mig er vigtigt med pulje. Jeg har aldrig fået penge til efteruddannelse.«

Fra salen blev de gode argumenter for at nedlægge puljen efterlyst. Næstformand i DJ Lars Werge som var til stede, forklarede, at der på to år havde været 160 ansøgere, 113 havde fået penge fra puljen – heraf var knap 90 freelancere.

Han tilføjede, at evalueringen af puljen havde været positiv.

»Men det er stramme tider. Driften kører på grænsen til røde tal, og vi vil af hensyn til økonomien ikke belaste budgettet mere. Vi kan allerede nu se, at vi skal bruge flere penge på medlemmer, der risikerer at miste deres dagpengeret til nytår.«

I sin formandsberetning havde Claus Falkenby pointeret, at flytningen af forårets Fagligt Forum fra Axelborg til et hotel på Amager gav en besparelse på 450.000 kroner. Derfor burde der være luft i budgettet til at fortsætte efteruddannelsespuljen. Men i debatten på generalforsamlingen blev puljens nedlæggelse i stedet koblet sammen med DJs direktør og den tidligere næstformand Fred Jacobsens masteruddannelser, der koster nogenlunde det samme som puljen.

Freelancer Susanne Ove fandt det kritisabelt, at efteruddannelsespuljen og masteruddannelserne blev finansieret af samme budget. Bestyrelsesmedlem i Kreds Fyn Bjarne Mouridsen mente ikke det var rimeligt at blande de to ting sammen.

»At der mangler efteruddannelse til nogle svage betyder ikke, at vi skal tage det fra de stærke,« sagde han.

Susanne Ove mente, at "det lænede sig op ad nepotisme".

Lars Werge svarede, at man godt kunne vælge at kalde det for nepotisme, og pengene kom ganske rigtigt fra samme kasse.

»Men jeg synes personligt det er forkert at blande tingene sammen. I DJ støtter vi efteruddannelsen af de medarbejdere, vi har ansat.«

Han understregede, at bevillingen af de to lederes efteruddannelse var blevet forelagt og godkendt i hovedbestyrelsen, netop fordi der var tale om så store beløb.

Efter 14 år som formand genopstillede Claus Falkenby ikke som formand. Der var kun én modkandidat, Finn Arne Hansen, tidligere medlem af hovedbestyrelsen og en af de mest flittige og kantede debattører i forbundet.

Susanne Ove udtrykte overraskelse over Finn Arne Hansens kandidatur, fordi han tidligere har betegnet Kreds Fyn som "et indspist rejsebureau."

»Finn Arne, elsker du Kreds Fyn nu,« spurgte hun.

I sin salgstale til forsamlingen forklarede Finn Arne Hansen, at hans mærkesager er DJs pengeforbrug, og at kontingentet er for højt. Desuden skal medlemsdemokratiet styrkes ved at mere bliver sendt ud til urafstemninger.

Har det noget med Kreds Fyn at gøre, lød det fra salen

»Jeg synes Kreds Fyn har manglet fagligt indhold. Jeg stiller mig til rådighed, og I skal bare fyre løs,« svarede han.

Fra Jan Hillers lød skudsmålet, at Finn Arne Hansen skød meget med spredehagl.

»Men der er også et par hagl, der rammer rigtigt.«

Finn Arne Hansen forklarede, at han ikke er mundlam eller holdningsløs. Men han kan også samarbejdets kunst.

»Jeg skal nok blive en samlende figur. Jeg skal ikke være et løbsk missil. Jeg skal nok være jeres alle sammen Kredsformand,« sagde han og blev valgt enstemmigt.

Generalforsamlingen sluttede med at tidligere tillidsmand på TV 2 Claus Birch modtog kredsens hæderspris, Kæphesten, for sit mangeårige engagement.

1 Kommentar

Villy Dall
8. MARTS 2012
Werges unøjagtigheder

Bare for nu at gøre opmærksom på et par unøjagtigheder fra næstformand Lars Werges side:

 

1) Efteruddannelserne til vore ledende medarbejdere, som jeg i øvrigt støtter, forelægges ikke til godkendelse i HB. Det er uddelegeret til FU. Fred Jacobsens bevilling kom til drøftelse,fordi spørgsmålet blev rejst.

2) »Men det er stramme tider. Driften kører på grænsen til røde tal, og vi vil af hensyn til økonomien ikke belaste budgettet mere. Vi kan allerede nu se, at vi skal bruge flere penge på medlemmer, der risikerer at miste deres dagpengeret til nytår.« Siger Lars Werge. Men det er ikke derfor. Ej heller derfor, at man skar på Journalisten. Det var for at skaffe penge til andre store investeringer, eksempelvis medlemshvervning og udvidelser i kommunikationsafdelingen. Der har været en del poster i størrelsesordenen en halv million kroner. Der har været flertal for dem, men sig det dog, som det er: Det er et spørgsmål om prioritering. Og puljen, som burde være fortsat mindst ét år som forsøg, blev altså nedprioriteret.

VILLY DALL

HB-medlem, formand for Kreds 6