Nyhedsoverblik

data_usage
chevron_left
chevron_right
08:46 06.03.2023 Kerstin Bruun-Hansen

Fynboer fordobler donation til udsatte kolleger i udlandet

Dansk Journalistforbunds (DJ) Kreds Fyn var i gavehumør, da cirka 25 medlemmer søndag mødtes til kredsens årlige generalforsamling hos Nordatlantisk Hus i Odense.

Da kredsens kasserer i sin gennemgang af regnskab og budget nåede til punktet omkring kredsens faste donation på 20.000 kroner til DJ’s Safety Fond, rakte et medlem hånden op og spurgte: Hvorfor ikke 40.000?

I det foregående regnskabsår havde Kreds Fyn ekstraordinært udbetalt 40.000 kroner til Safety Fonden, der støtter udsatte kolleger i udlandet, og flere i forsamlingen mente, at det skulle ske igen.

”Jeg har ikke noget problem med at give flere penge,” sagde kredsformand Silja Smith.

Efter en kort debat om behovet for hjælp til kolleger i både Ukraine, Syrien, Tyrkiet og Belarus blev det således vedtaget at fordoble Kreds Fyns donation til Safety Fonden fra 20.000 til 40.000 kroner.

På generalforsamlingen blev formand Silja Smith genvalgt sammen med resten af bestyrelsen – dog med en enkelt tilføjelse i form af journalist Anna Munch Heydorn fra 24syv, som erstatter Ole Frank Rasmussen i bestyrelsen.

SENESTE NYT

Flere nyheder