Fusionsafstemning i Aarhus: Flere for end imod

Ni stemte for og kun to stemte imod, da medlemmerne på Kreds 4’s generalforsamling i går – helt uofficielt - tog stilling til fusionen. »Det var lidt overraskende, at ni sagde ja,« siger kredsformanden. Ligesom flertallet i afstemningen er han selv uafklaret

»Efter at have mødt nogle af KS’erne må jeg tilstå, at bestyrelsen primært er kritisk over for fusionen. Og det gælder selvfølgelig også mig selv som formand.«

Sådan sagde John Lykkegaard i går, kort tid inden den årlige generalforsamling i Kreds 4, som han er formand for.

Ligesom på de øvrige generalforsamlinger rundt omkring i DJ’s kredse skulle de østjyske medlemmer på mødet diskutere den mulige fusion med KS. Og debatten om fusionen var da også livlig på generalforsamling, fortæller han:

»Der kom så sandelig mange kritiske spørgsmål. Særligt om det her med, at der er mange af KS’erne, som vi har svært ved at identificere os med. Det bekymrer mange,« siger John Lykkegaard.

Folk mangler informationer  

Men trods bestyrelsens skeptiske holdning til fusionen endte resultatet af debatten alligevel en smule overraskende for formanden.

Da medlemmerne ved håndsoprækning skulle give deres holdning til kende om, hvorvidt de på nuværende tidpunkt ville stemme for eller imod fusionen, erklærede kun to sig nemlig imod fusionen. Ni stemte for, mens 15 var kritiske uden dog at have dannet sig en klar holdning endnu.

»Det var lidt overraskende, at ni sagde ja. Særligt ud fra de ting, der var blevet spurgt om og debatteret,« siger John Lykkegaard, som dog især hæfter sig ved de 15 medlemmer, der endnu ikke har besluttet sig:

»Jeg ser det som et udtryk for, at folk faktisk går meget op i det her med fusionen, og at de gerne vil debattere den og vide mere. De mangler simpelthen stadig nogle informationer for at kunne tage endelig stilling,« siger han.

Formand udtaler sig som privatperson

Selv erklærede formanden sig også kritisk, men uafklaret i afstemningen. Han understreger dog, at han udtaler sig som privatperson og ikke som formand, når det gælder holdningen til fusionen.

Det sker, efter at formand for Kreds Fyn, Finn Arne Hansen, på Kreds Fyns generalforsamling for nylig blev bedt om at udtale sig som privatperson, hvis han offentligt vil mene noget om fusionen. Det samme gør John Lykkegaard nu fremover.

»Det er jeg jo nødt til at tage til efterretning. Selv er jeg stadig kritisk, men jeg er nødt til at tænke mig om – jeg kan ikke bare fare ud og sige, at dét her skal vi ikke. Men det rykker sig hele tiden stille og roligt,« siger han.  

7 Kommentarer

Øjvind Hesselager
10. MARTS 2014
Kære Ulla

Kære Ulla

Tak for bidrag.

Jeg tror du refererer til debatten efter jeg senest aflagde beretning for Bladbestyrelsen, hvor der i referatet bl.a blev noteret nogle af de faldne bemærkninger. Her er tonen heldigvis dejlig fri - og jeg lyttende.

Journalisten har forsøgt at dække fusionen lige så kritisk, nysgerrigt og undersøgende som det meste andet stof.

Det er blandt andet sket gennem to dobbeltinterview med formændene, ligesom vi har lavet en tidslinje over hele forløbet, hvor vi bl.a. undersøger fagligheden hos de mange studerende i KS.

https://journalisten.dk/faa-det-forkromede-overblik-over-fusionen

Jeg er ikke enig i at vi ikke dækker debatten. Vi opsøger derimod en række arrangementer, hvor fusionen debateres. Se fx dagens artikler om DJ Fotograferne og Visuelt Forum.

I sidste uge dækkede vi debatten i bl.a. DJ Kommunikation og vi interviewede formændene i Kreds Fyn og Kreds 4 om fusionen - før det skrev vi fra FreelanceGruppens fusionsdebat.

Snart kommer Fagligt Forum, hvor vi også er på plads.

Jeg noterer mig også, at andre debattører mener vi ikke er kritiske nok.
Og så er der dem, der mener vi skriver for meget om fusion/ikke-fusion.

Mange venlige hilsner
Ulla Gunge
10. MARTS 2014
Det er sandt. Jeg tror bare,
Det er sandt. Jeg tror bare, at det falder mig for brystet, fordi jeg oplever, at ledelsen ikke udtrykker, at det er legitimt at have en sund kritisk sans over for fusionen. Tværtimod bliver fusionskritikere anklaget for at "dæmonisere" (https://journalisten.dk/kommunikatoerer-skader-fusionen-vores-identitet), hvilket jeg ikke synes er rimeligt i en tid, hvor det var tanken, at vi skulle have en åben debat om for og imod.
Ulla Gunge
10. MARTS 2014
Jeg har bemærket, Øjvind, at
Jeg har bemærket, Øjvind, at et af referaterne fra et hovedbestyrelsesmøde indholder en kritik af, at Journalisten dækker fusionen for kritisk:

"Når Journalisten referer fra fusionsdebat, har I søgt konflikten. Journalisten mangler at dække fusionsdebatten." (fra Bladbestyrelsens debat om Journalisten i forbindelse med årsberetningen ved HB-mødet den 16.-17. januar 2014).

Se dét synes jeg, er kritisk. På flere måder. Hvad mener du selv om det?
Øjvind Hesselager, redaktør
10. MARTS 2014
Kære debattører

Kære debattører

Tak for jeres bidrag.

Det er rigtigt at formand og næstformand blogger fra generalforsamlingerne, men det sker ikke på journalisten.dk men på journalistforbundet.dk.

Journalisten har dækket en bred vifte af årets generalforsamlinger, blandt andet med fokus på fusionen.

Mange venlige hilsner
Anja Dybris
9. MARTS 2014
Godt set, Bodil. Det har også
Godt set, Bodil. Det har også undret mig.

Flere