Fusionen har kostet…

DJ har nu regnet ud, hvad det har kostet forbundet at undersøge en mulig fusion med Kommunikation og Sprog

71.393 kroner. Det er den opgjorte ekstraudgift, Dansk Journalistforbund har haft til at undersøge fordele og ulemper ved en fusion med forbundet Kommunikation og Sprog. Det kom frem på seneste hovedbestyrelsesmøde.

Tallet er blevet lagt frem efter ønske fra flere medlemmer af hovedbestyrelsen i december.

»Det, jeg beder om, er, at man kan se, hvilke ekstraordinære omkostninger der er til fusionsprocessen. Det er vigtigt at have et sammenligneligt budget, og det har vi ikke nu,« sagde HB-medlem og formand for DJ:Fotograferne, Peter Thornvig.

Formålet var ifølge Peter Thornvig »at afdramatisere« tallene.

Han fik opbakning fra bl.a. HB-medlem Villy Dall og næstformand Lars Werge.

De 71.393 kroner dækker bl.a. over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til blandt andre medlemmer af hovedbestyrelsen, der har deltaget i møder om fusionen. Derudover har der været udgifter til et heldagsseminar med konsulentbistand.

Regnestykket tager ikke højde for den tid, ledelsen og andre medarbejdere i DJ har brugt på fusionen.

Den mulige fusion skal drøftes på Fagligt Forum til april. Beslutningen om, hvorvidt DJ ønsker at fusionere med KS, træffes på delegeretmødet 2015.

Interaktiv tidslinje

Nedenfor kan du bladre frem og tilbage i Journalistens interaktive tidslinje over fusionsforløbet mellem DJ og KS.

Når du fører musen hen over højre side af teksten, får du mulighed for at bladre videre til næste punkt på tidslinjen. Du kan også zoome ind og ud og selv trække dig frem eller tilbage i forløbet.

SE TIDSLINJEN I FULD SKÆRM: Klikker du her, åbner tidslinjen i et nyt vindue, hvor den vises i fuld skærm.

0 Kommentarer