Fusionen er mest for fagnørder

Ifølge en undersøgelse, DJ har fået lavet af kommunikationsfirmaet PrimeTime, er menige medlemmer af DJ enten ligeglade med fusion med KS – eller positive. Tillidsfolk er til gengæld kritiske

»Folk er mere eller mindre ligeglade, og det er svært at få folk engageret omkring, hvad fusionen drejer sig om. Jeg tror, at mange medlemmer betaler kontingentet hver måned og regner med, at klubbestyrelsen tager sig af resten.«

Ordene kommer fra Anne Serlev, formand for Journalistklubben i DR, med 852 medlemmer. Og det er en melding, der lyder fra flere tillidsrepræsentanter spredt ud over landet. Den to år lange fusionsproces, der snart er halvvejs og kan ende med, at DJ i maj 2015 vokser fra godt 16.000 til næsten 25.000 medlemmer, har ikke den store appel hos de menige medlemmer af DJ.

Du kan se Journalistens tidslinje over forløbet her.

 

Det skal virke og ikke være dyrt

Næste skridt i fusionsprocessen er Fagligt Forum 23. og 24. april, hvor de delegerede skal drøfte den såkaldte midtvejsrapport, der blandt andet opridser fordele og ulemper ved fusionen.

Men fusionen er aldrig blevet et varmt emne hos medlemmerne.

»Fusionen er ikke noget, kollegerne kommer og spørger mig om. Hvis vi taler om det, er det mig, der bringer det på bane. Det primære for medlemmerne er, at de har en tillidsrepræsentant, de kan gå til, og at kontingentet ikke er for højt. Det skal virke og ikke være for dyrt,« siger Mie Sparre, tillidsrepræsentant på Jyske Medier.

 

Tillidsfolk er skeptiske

En fokusgruppeundersøgelse, DJ har fået lavet, fortæller, at der er forskel på, hvordan fagligt aktive og menige DJ-medlemmer ser på en fusion med KS.

Undersøgelsen bygger på fokusgruppeinterview med henholdsvis fire faglige aktive DJ-medlemmer og fem medlemmer, der ikke er fagligt aktive.

Hvor de fagligt aktive generelt er kritiske over for både selve fusions-ideen og den igangværende fusionsproces, så er de menige medlemmer i højere grad neutrale eller positive.

Undersøgelsen, der er foretaget af PrimeTime Kommunikation, peger på, at almindelige medlemmer generelt ved meget lidt om fusionen og ikke har særligt stærke holdninger til den.

Og det bliver bekræftet af de tillidsrepræsentanter, Journalisten har talt med.

»Jeg tror ikke, det er noget, der optager sindene. Faglige spørgsmål optager ikke folk meget. Kun når de er klemte af deres arbejde. Ellers er det sådan nogle nørder som mig, som synes, det er vigtigt,« fortæller Mette Breinholdt Nielsen, fælles-TR i Region Midtjylland, der med 38 medlemmer hører til blandt de mellemstore DJ-arbejdspladser.

Hun tolker den lave interesse som et udtryk for, at folk ved for lidt, men at det samtidig ikke er noget, der skurrer voldsomt i ørene på dem.

»Jeg tror, det er svært for folk at forholde sig til, om det er en god ide. Men hvis det var noget, de var vildt imod, så skulle de nok komme på banen.«

 

Urolig for den faglige identitet

Hun er selv skeptiker, og som sådan lever hun også godt op til undersøgelsens resultater. Den siger nemlig, at der også er fagligt aktive kommunikatører, der frygter en fusion, blandt andet fordi den kan føre til større faglig splittelse mellem journalister og kommunikatører inden for forbundet.

»Jeg er journalistuddannet – det er der, min faglige identitet ligger, og jeg går også op i forbundets arbejde med offentlighedslov, mediepolitik og så videre. Det er fint nok, at vi bliver flere og stærkere efter en fusion, men spørgsmålet er, om vi mister særpræget ved vores faglige identitet,« siger hun.

 

100 vil have nyhedsbrev

DJ’s kommunikationsafdeling kan også bekræfte, at der ikke er overvældende interesse for forbundets kommunikation om fusionen. Kun omkring 100 medlemmer har selv tilmeldt sig det særlige fusions-nyhedsbrev, og det særlige informations-site om fusionen er kun den 93. mest besøgte side på DJ’s hjemmeside.

Udviklingschef i DJ Per Nielsen er afklaret med, at fusionen ikke optager medlemmerne voldsomt.

»Jeg kan konstatere, at det ikke er et vigtigt emne for alle medlemmer. Det er jo vigtigt for DJ, og det ville være dejligt, hvis folk interesserede sig mere. Men jeg forstår også, at de har meget andet i hverdagen, der betyder mere,« siger Per Nielsen.

Han synes, forbundet har gjort en hæderlig indsats omkring informationen, og han tror især, at Mogens Blicher Bjerregård og Lars Werges medvirken ved generalforsamlinger i kredse og grupper har været vigtig.

 

DJ: Godt at tillidsfolk bekymrer sig om DJ

Når de fagligt aktive ifølge undersøgelse er mere skeptiske over for fusionen, kan det ifølge Per Nielsen skyldes, at det er dem, der personligt lægger flest kræfter i udviklingen af DJ i dag.

»Den faglige identitet spiller en meget stor rolle for de fagligt aktive, og de tænker måske: Hvis den demokratiske struktur bliver ændret, hvilken rolle får jeg så selv? Jeg ser det som positivt, at vi har medlemmer, der bekymrer sig så meget om deres fagforening,« siger han.

At holdningen hos de fagligt aktive måske ikke er repræsentativ for de medlemmer, de repræsenterer, vil han ikke begynde at problematisere.

»Sådan er DJ’s demokrati jo skruet sammen. Det har medlemmerne bestemt.«

2 Kommentarer

Jon Arskog
10. APRIL 2014
Men det er da tankevækkende,
Men det er da tankevækkende, hvis dem der er involveret og nørdede omkring det, er imod og dem som ikke bekymrer sig og ikke har involveret sig er ligeglade...
Kurt Westh Nielsen
8. APRIL 2014
"Ifølge en undersøgelse..." -
"Ifølge en undersøgelse..." - "Undersøgelsen bygger på fokusgruppeinterview med henholdsvis fire faglige aktive DJ-medlemmer og fem medlemmer, der ikke er fagligt aktive."
-Arj det er altså for tynd og slap en artikel. Spildte penge fra DJ til "undersøgelse" som afsæt til artiklen og ligegyldige konstateringer som "Udviklingschef i DJ Per Nielsen er afklaret med, at fusionen ikke optager medlemmerne voldsomt." Det er jo ikke nødvendigvis en intern udviklingschef, som er sandhedsvidnet her.

Jeg ser frem til en grundig og kritisk dækning af fusioneringsprocessen af Journalisten under det kommende Fagligt Forum. en dækning, som tager udgangdpunkt i substansen frem for hvad en DJ "undersøgelse" viser. Hvis DJ ikke vil, så kunne Journalisten jo selv få lavet en reel undersøgelse om informationsniveau, holdninger og interesse for fusioneringen.