Fusion uden debat

For et par numre siden tematiserede Journalisten over den larmende tavshed, som forbundsledelsens fusionsdrømme havde fremkaldt på debatsiderne, og man undrede sig over, hvorfor ingen havde en mening om fusionen. Det er jo ikke svært at forstå.  

Ønsket om fusion mellem DJ og Kommunikation og Sprog (KS) og processen frem mod fusion er en ren top-down proces, som har taget det store flertal af forbundets medlemmer på sengen. Vi hørte første gang om planerne, da Journalisten nummer 3 i år udkom.

Mange HB-medlemmer er positive, men forklarer ikke i deres profilinterviews i Journalisten nummer 4, hvilke problemer en eventuel fusion skal løse. Det er helt i orden, at HB er politikudviklende og kommer med initiativer og nye tiltag, men inden et delegeretmøde kan lave en principvedtagelse om fusion, bør HB oplyse medlemmerne, så vi ved, hvad vi eventuelt siger ja til.

Der mangler i den grad en bred medlemsdebat om fusionen. Hvor mange af vores arbejdspladser, medarbejderforeninger eller kontorfællesskaber har gennemført en dybtgående faglig debat om fusionen? Vi kender ikke nogen. På mange kredsgeneralforsamlinger blev sagen ikke debatteret særligt meget – men her burde debatten da have været særligt grundig.

Hvordan vil fusionen styrke fagligheden og kampen for at sikre løn- og arbejdsvilkår for alle, der laver indhold til medierne eller kommunikation? Og beskæftigelsen? Det mangler vi HB’s bud på.

Arbejdsgivere ind i forbundet – via KS – nej tak! Det er ikke i medlemmernes interesse, at DJ bliver en standsforening, hvor vi er i forbund med vore chefer. Spørg blot medlemmer af andre forbund, hvor tandløse ”fagforeningerne” bliver, når de er standsforeninger. Selv om cheferne eventuelt placeres i en afdeling for sig, så vil den politiske ledelse for hele forbundet altid skulle skræve over modstridende interesser, hvis cheferne er med. Og der ER modstridende interesser – også mellem freelancere, der ansættes af en chef i et mindre firma, og så denne chef.

DJ vurderede, at man havde for kort deadline til at kunne svare fyldestgørende. Journalisten gav fredag middag DJ frist til mandag sidst på dagen.

– Bente Bjørn, medlem af Fagpolitisk Udvalg, DJ,  Karin Mette Petersen, Journalist
Begge er tidligere HB-medlemmer

0 Kommentarer