Fusion – pænt nej tak!

En fusion mellem Kommunikation og Sprog (KS) og DJ virker mere og mere problematisk.

Vi har tidligere blandet os i debatten på Journalistens blog og debatsider, men savner stadig klare svar på:

1. Hvordan vil det styrke DJ at optage en bred vifte af kommunikatører, chefsekretærer, translatører med videre?

2. Skal alle disse nye ikke journalistisk uddannede kommunikatører også være med til at lægge forbundets fagpolitiske linje, når det gælder spørgsmål som ophavsret og offentlighedslov?

3. Skal vi også have chefer i DJ – sådan som de har i KS – altså chefer, som kan fyre og hyre?

Lige nu ser det ud til, at DJ’s forbundsledelse ikke har noget imod, at der bliver dannet en ny specialgruppe, en journalistgruppe, der skal varetage de ”klassiske” journalisters interesser. Det kan være svært at forstå, at DJ’s fagpolitiske profil tilsyneladende er blevet så udvandet, at journalisterne nu må ”bryde” med moderforbundet for at kunne profilere sig.

Men dannelsen af en journalistgruppe i DJ vil også give nye muligheder. Her rejser tillidsmand på Berlingske, Uffe Gardel, en rigtig relevant problemstilling, nemlig diskussionen om reel kompetence til en journalistgruppe (Journalisten, nr. 15/2013). Det gælder især kompetence i forhold til overenskomstforhandlinger og mediepolitik. Her dræber DJ’s formand straks vores forhåbninger med meldingen om, at en journalistgruppe ikke kan komme til at forhandle overenskomster.

På en måde må vi sige tak for den klare udmelding. Der har været mange andre emner, der for os har peget i negativ retning og gjort det svært for os at sluge fusionskamelen.  
Vores store bekymring har blandt andet været sammenhængskraften i et nyt bredtfavnende forbund. Men med Mogens Blicher Bjerregårds klare formulering er det blevet lettere at tage stilling. For os at se vil en fusion være en ulykke.

Vi bakker op om dannelsen af en journalistgruppe i DJ. Lykkes det at hindre fusionen, vil der stadig være brug for gruppen. Behovet er der allerede. Sker der – mod vores ønske – en fusion, bliver journalistgruppen rigtig vigtig, og så må vi kæmpe for, at den får den nødvendige muskel- og handlekraft.

Til den opfordring, som formanden for KS er kommet med, om, at vi journalister bør undersøge tingene bedre, før vi udtaler os, vil vi blot sige: Jamen, vi prøver af al kraft at undersøge tingene. Foreløbig har svarene bare ikke været tilfredsstillende.

Vi kan så håbe, at vi får et grundigt og afbalanceret materiale om fusionen til Fagligt Forum i april. Så vi kan træffe den rigtige beslutning om, hvorvidt fusionen nu også er vejen for vort forbund. Indtil videre tvivler vi.

– Bent Stenbakken, arbejdsmiljørepræsentant, NORDJYSKE Medier
– Torben Duch Holm, tillidsrepræsentant, NORDJYSKE Medier

SVAR.
Torben Duch Holm og Bent Stenbakken stiller nogle spørgsmål, som jeg skal forsøge at besvare så nuanceret som muligt på denne begrænsede plads.

1. DJ er allerede stærk på journalistik og det mediepolitiske felt og gør en forskel, når det gælder påvirkning af rammebetingelserne for journalistik i Danmark. Det skal vi selvfølgelig med al vores kollektive styrke blive ved med.

Når det gælder andre DJ-medlemmer, har vi ikke samme historiske styrkeposition over for arbejdsgivere, politikere og andre interessenter. Det skal vi have for at kunne varetage interesserne for andre end journalister på publicistiske medier. Når det gælder kommunikationsområdet, skal vi kunne varetage vores eksisterende og kommende medlemmers interesser, både når det gælder muligheden for kollektive aftaler og ressourcer til individuel rådgivning. En fusion med KS vil give os den styrke, uden at vi på nogen måde mister indflydelse for journalisterne.

2. Delegeretmødet og hovedbestyrelsen lægger den fagpolitiske linje i DJ, hvor deltagerne i demokratiet har indflydelse. Sådan skal det også være i fremtiden. Jeg er glad for, at vi har en stærk demokratisk tradition i DJ og en stærk journalist-identitet, der fortsat vil fylde markant i de fagpolitiske diskussioner. DJ er meget stærk på både ophavsret og offentlighedslov, som på ingen måde vil blive svækket.

3. Ledere i DJ er på dagsordenen på Fagligt Forum til april, hvor vi får rig mulighed for at diskutere det. Min holdning er klar: Hvis medlemmer får et utvetydigt hyre/fyre-ansvar over for fastansatte, så kan vi ikke hjælpe dem i DJ. Til gengæld skal vi kunne være rummelige nok til, at selvstændige, der i perioder antager arbejdskraft for at få butikken til at hænge sammen, ikke skal føle sig ekskluderet af DJ. De dage er forbi, hvor man over hele linjen enten er ansat eller arbejdsgiver, og det skal DJ kunne håndtere.

En ny journalistforening kan blive en gevinst for DJ, blandt andet fordi den kan bidrage med substantiel professionsmæssig indhold til blandt andet DJ’s mediepolitik. Samtidig er det vigtigt at respektere opgavefordelingen, hvor det er DJ’s hovedbestyrelse og daglige ledelse, der udadtil tegner DJ, ligesom overenskomstarbejdet hører hjemme centralt.

DJ er nødt til at forandre sig – fusion eller ej. Hvis vi fortsat skal være en relevant faglig organisation om fem, ti og tyve år, skal vi kunne hjælpe medlemmerne, når de skifter brancher, bliver selvstændige, ledere og ændrer fokus karrieren igennem. En fusion er ikke et mål i sig selv, men et middel til at nå derhen.

Vi får rig lejlighed til at blive klogere på hinandens synspunkter, når vi mødes til Fagligt Forum 23. og 24. april. s

– Mogens Blicher Bjerregård, formand, DJ

2 Kommentarer

Luci Smith
15. FEBRUAR 2014
Er rigtig ked af, at ikke
Er rigtig ked af, at ikke kunne kommentere på Martin Stokkebro Moestrups læserbrev i Journalisten 2, s.38, som jeg gerne selv vil have skrevet. Enig.
Det er skræmmende at Martin Krasnik skal udgøre Bolværket. En enkelt person kan jo ikke stå alene overfor 2 politkere og repræsentere hele befolkningen. Jeg vil kalde situationen et demokratisk underskud - 'A Deficit of Democracy'. VI er stadigvæk en del mennesker, der venter på at høre, hvordan vi sørger for at lovgivningen, der blev vedtaget ved DONG salget kan blive u-vedtaget; at salget ikke bliver til noget og en ny løsning bliver strikket sammen af Finansministeren og embedsværket. Køber man en vaskemaskine, er der altid en klausul for at lade købet gå tilbage.
Luci Smith
13. FEBRUAR 2014
Kan godt lide, at kunne takke
Kan godt lide, at kunne takke pænt nej. Som førtidspensionist på Amager vil man være et skarn, hvis man ikke var taknemmelig overfor al den hjælp og støtte man har fået fra DJ gennem årene og alle de kurser, som man har været på - og stadigvæk kommer på. Det sagt, har jeg tænkt mig at holde et kort oplæg på Kreds 1's generalforsamling under punktet evt.
Undertegnede har ikke brug for at bruge to dage på et luksushotel for at høre på nogle velmenende millionærer tale om visioner, fusioner og deres eftervirkninger. Jeg har været kunde i en del banker, der er fusionerede. Og har for tiden travlt med at støtte syge veninder, der er blevet fyret på grund af sammenlægninger. Ligeledes er der nogen i det nærmeste vennekreds, der er blevet samspilsramt og skal hjælpes med at læse til eksamen og nogen, der er blevet hjertesyg af at løbe for stærkt og ikke lytte efter hvad lægen sagde. Livet er kort og vennerne er guld for mig.