Fusion – pænt ja tak

DEBAT. Kreds 3 og Kreds Fyn havde tirsdag den 4. februar en rigtig god samtaleaften, som jeg vil kalde det, med DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård og KS-formand Per Lindegaard Hjorth i Kolding om den foreslåede fusion mellem DJ og KS.

Nogle fakta fra den aften:

• KS går ind i fusionen med 30 millioner kroner i kontingentindtægter om året. Når vi tænker på, at vi kan spare husleje, en direktør, en formand, et medlemsblad plus meget mere, er jeg sikker på, at vi får stordriftsfordele ud af det.

• Det åbner mulighed for et lavere enhedskontingent på 482 kroner.

• KS' medlemmer er altovervejende højtuddannede. 80-90 procent har en bachelor, og blandt de unge, der melder sig ind, er tæt ved 100 procent kandidater. Meget, meget få kommer ind som korrespondenter. De uddannes stort set ikke mere, måske 20 om året i Aarhus. Det er en myte, at KS består af "sekretærer". Mange af deres medlemmer er direktionssekretærer og arbejder i høj grad med intern kommunikation.

• Vores formand er indstillet på, at kredsene lever videre, formentlig med bloktilskud på 20-25 kroner per medlem. Ingen på mødet kunne se noget problem i det.

• I KS har man ved en demokratisk afstemning afskaffet kredsene og i stedet åbnet en aktivitetspulje, som alle medlemmer kan søge, og der er aldrig givet afslag. Alle medlemmer kan deltage i arrangementerne. Ret godt, at alle kan deltage, synes jeg faktisk. Måske kan man kombinere DJ’s måde at gøre det på med KS'?

• Mogens Blicher Bjerregård udtrykte velvilje over for ønsket fra den kommende journalistgruppe om, at den kunne markere sig i den offentlige debat.

• Vi bliver mellem 24.000 og 25.000 medlemmer. Et forbund af journalister, der kun arbejder med journalistik, ville højst have 10.000 medlemmer og være i fare for at skrumpe som i Norge.

• Det sikrer vores a-kasse. Hvis vi siger nej til fusionen, risikerer vi, at KS-medlemmerne smutter.

• Vi bliver førstevalget for mange kommunikationsstuderende.

Jeg har hele tiden været for en fusion, men efter det møde er jeg slet ikke i tvivl. 

Finn Arne Hansen, kommunikationsrådgiver, journalist, Bureau4.dk, formand for DJ Kreds Fyn

0 Kommentarer