Fusion i fred og ro

Planerne om sammenlægning af Vendsyssel Tidende og Aalborg Stiftstidende har været kendt siden slutningen af 1994. For utålmodige sjæle er tempoet i fusionen næsten for besindigt.

Planerne om sammenlægning af Vendsyssel Tidende og Aalborg Stiftstidende har været kendt siden slutningen af 1994. For utålmodige sjæle er tempoet i fusionen næsten for besindigt.

»Der er ingen nem måde at gennemføre en fusion på,« siger Per Lyngby, chefredaktør for Aalborg Stiftstidende og Vendsyssel Tidende (VT).
Bemærkningen bør være favorit til førstepladsen i en konkurrence i beskedenhed. Fusionen af de nordjyske aviser har været særdeles velovervejet og udramatisk – indtil videre. I modsætning til fusionen i Østjylland, hvor omlægningerne blev gennemført næsten inden beslutningen var tør bag ørene, har nordjyderne taget sig rigtig god tid til at få detaljerne på plads.
Flere forslag til fusionsdatoer er allerede overskredet, men nu skulle det være sikkert, at Nordjyllands Avis – som den måske kommer til at hedde – er på gaden engang til efteråret. Avisen skal være morgenavis.
I begyndelsen af 1990'erne rasede aviskrigen mellem de to store aviser i Nordjylland. VT placerede blandt andet en distriktsavis-redaktion i Aalborg, og Stiftstidende gjorde det samme i Hjørring. Mens kampen stod på, gik alle nordjyderne rundt og rystede på hovedet – inklusiv de to avisers ledelser: Ville det ikke være meget nemmere at samarbejde i stedet for at slås?

Fredsaftale
I slutningen af 1994 blev aviserne enige om at stoppe krigen og i stedet arbejde hen mod en fusion. Fredsaftalen betød, at de to aviser delte Nordjyllands geografi mellem sig, så der i dag ikke findes byer med både en VT- og en Stiftstidende-redaktion. De to aviser placerede sig under paraplyen Nordjyllands Avisselskab Holding.
Medarbejderne på de to aviser valgte at få det bedste ud af sammenlægningen og dannede allerede i 1995 en fusions-gruppe. I begyndelsen fik gruppen travlt med at tage fat i alle de rygter, som cirkulerede.
»Nogen havde hørt, at Jørgen Schleimann eller Hans Engell skulle være chefredaktør for fusionsavisen. Et andet rygte handlede om, at der skulle lukkes redaktioner,« siger stedfortrædende tillidsmand på VT, Merete Horn.
Ud over at skabe klarhed over rygterne, tog fusionsgruppen hul på diskussionen om, hvilke forventninger medarbejderne kunne have til en fusionsavis. Mange af ideerne fra medarbejderne er blevet mødt med velvilje fra ledelsens side.
»Vi har blandt andet foreslået, at lokalstoffet skal have højere prioritet, og at kultur- og erhvervsstoffet skal styrkes. Og det er tilsyneladende faldet i tråd med ledelsens planer,« siger Merete Horn.

Idyl – men ikke lutter idyl
Også på Aalborg Stiftstidende, hvor de redaktionelle medarbejdere er kendt for at være i opposition til ledelsen, er der idyl.
»Det her skal gå godt. Vi har den gode vilje til at banke en ordentlig avis sammen. Vi er positive medspillere,« siger stedfortrædende tillidsmand, Mogens Møller.
Han vil dog ikke gå med til betegnelsen lutter idyl.
»Vi har da været uenige med ledelsen, men vi har aldrig været så meget uvenner, at vi ikke ville mødes igen,« siger han og erindrer om, at journalisterne faktisk nedlagde arbejdet i halvanden dag i 1996. Det skete, da ledelsen traf beslutning om, at der skulle ansættes en redaktør på hver af de seks områderedaktioner, som den nye avis skal deles op i efter samme princip som JydskeVestkysten. Redaktionerne placeres i Skagen, Hjørring, Frederikshavn, Fjerritslev, Aalborg og Hobro.
»Jo flere chefer, jo større er risikoen for konflikter. Desuden mener vi, det er en alt for dyr løsning,« siger Mogens Møller.
Sammen med kollegerne har han valgt at acceptere antallet af chefer – men under protest.

Snakker sammen
Den langvarige fusions-proces har forskellige medarbejdergrupper på de to aviser brugt til at snakke samarbejde for fremtiden. Fotograferne på de to aviser har for eksempel i øjeblikket vidt forskellige vagtsystemer.
I Aalborg er de ni fotografer samlet på hovedredaktionen på Langagervej, mens fotograferne på VT er tilknyttet de enkelte redaktioner i Skagen, Frederikshavn og Hjørring. Foreløbig har de to avisers 17 fotografer holdt tre møder, hvor de har diskuteret struktur.
»I Aalborg vil vi nødig splittes op og fordeles på lokalredaktioner,« siger Søren Schnoor fra Stiftstidende, der er bange for, at fotografernes hverdag vil blive for ensfarvet i et lokalområde.

Livrem og seler
Selv om han endnu ikke kender ledelsens holdning til den problematik, så er han også tilfreds med forløbet af fusionen.
»Det har været en ukompliceret proces. Et af de væsentligste problemer har faktisk været, at det har taget så lang tid. Mange har ønsket, at der snart skulle ske noget, og at beslutninger skulle træffes lidt hurtigere – så havde vi måske i dag haft en ny avis. På den anden side hører det til vores bladkultur i Nordjylland at gå med livrem og seler,« siger Søren Schnoor.
Han mener, at en af grundene til medarbejdernes velvilje over for fusionen på hans egen avis er, at Stiftstidende har trængt til fornyelse.
En anden grund er, at fusionen ikke sker af nød. Aviserne går ikke sammen, fordi de er i en stressende aviskrig med Jyllands-Posten.
Aviserne kan i ro og mag slå pjalterne sammen vel vidende, at de nærmest har monopol på avissalget i Nordjylland.

Ingen fyringer
Og ledelsen har da heller ikke lagt op til, at fusionen kommer til at koste arbejdspladser.
»Jeg går ud fra, at folk fortsætter i deres nuværende funktioner efter fusionen,« siger Mogens Møller.
På VT har fyringerne i Århus heller ikke givet frygt for, at det samme vil ske i Nordjylland.
»I 1995 skrev bestyrelsen i et oplæg, at den nye avis skal laves med de mennesker, man har, og det er et trygt udgangspunkt. På den anden side kan man naturligvis aldrig vide sig sikker, men tanken om fyringer er ikke noget, der plager os,« siger Merete Horn.
Den daglige leverandør af de trygge meldinger er chefredaktør Per Lyngby. Han blev hentet fra JydskeVestkysten til den nye fællesledelse for de to aviser 1. september 1997.
Per Lyngby bruger ofte ordet harmonisere, og han prøver ikke at fremstå som verdensmester i fusions-gymnastik.
»Vi skal bygge på det, vi har gjort hidtil,« siger Per Lyngby afvæbnende og bekræfter, at der ikke er planer om rationaliseringer, som går ud over antallet af ansatte – lige nu.
»Om der vil ske fyringer afhænger naturligvis af konkurrencesituationen. Hvis vi pludselig får skarp konkurrence eller nedgang i det hele taget, så må vi tilpasse os situationen,« siger chefredaktøren.
Men den situation ser ikke ud til at ligge lige om hjørnet, og hvis noget uventet dukker op, så er de nordjyske aviser økonomisk bedre stillede end Århus Stiftstidende.

Flere folk
Lige nu er der faktisk tegn på, at medarbejderstaben bliver forøget i forbindelse med fusionen. Stiftstidende flyttede kort før jul sin Aalborg-redaktion tilbage til de lokaler i centrum af byen, som avisen forlod for ti år siden, da den som mange andre aviser »flyttede på landet«.
I forbindelse med tilbageflytningen blev der ansat fire journalistiske vikarer, og Mogens Møller håber på, at de med tiden vil blive fastansat.
Et andet eksempel på, at den nordjyske avis snarere vil komme til at mangle arbejdskraft i de kommende år, kan ses i fratrædelsespolitikken.
»Det vil ikke i alle tilfælde kunne lade sig gøre at få ledelsen til at gå med til en frivillig fratrædelsesordning for en medarbejder,« siger Per Lyngby.

Harmonisk løn
Lønnen er et af de håndgribelige områder, som er blevet harmoniseret. Tidligere haltede VT-journalisterne lidt efter deres aalborgensiske kolleger, men i efteråret forhandlede ledelse og medarbejdere sig frem til et resultat, som tillidsrepræsentanterne kalder »fornuftigt«.
Nu får alle redaktionelle medarbejdere på de to aviser samme løn, og aftalen er toårig med en månedlig stigning på 800 kroner pr. 1. april 1998 og yderligere 450 kroner pr. 1. april i år.
På den tekniske front forventer aviserne heller ikke panik og sorte rande under øjnene, som tilfældet var i Århus.
VT har arbejdet med Saxo Tech-systemet i flere år, og Stiftstidende bruger det også – i Århus blev det nærmest kastet ind i redaktionssekretariatet få timer inden fusionsdatoen 1. oktober sidste år.

Ingen nye opfindelser
Per Lyngby får en stor del af æren for den gnidningsløse fusion i Nordjylland blandt de medarbejdere, JOURNALISTEN har talt med. Selv siger han, at han ikke lagde nogen bestemt taktik for at få medarbejderne til at sluge fusionen.
»Jeg har ikke opfundet noget nyt. Jeg går ind for, at medarbejderne skal have alt at vide, og jeg har hver måned holdt et informationsmøde, hvor jeg har fortalt alt det, jeg kunne huske. Desuden mener jeg, at medarbejderne skal inddrages så meget som muligt – jeg kan jo ikke drive virksomheden alene,« sige Per Lyngby.
En af de få ubekendte, som de nordjyske journalister for øjeblikket må leve med, er usikkerheden om, hvordan arbejdstiderne bliver, når avisen skifter fra eftermiddags- til morgenavis.
»Vi regner med at få en struktur- og bemandingsplan om et par måneder. Lige nu er mange usikre på, hvordan de skal få hverdagen til at fungere, når arbejdstiderne bliver ændret,« siger Merete Horn.

0 Kommentarer