FUJ-formand: Der er også ærlige kommunikationsfolk

»Jeg vil advare imod, at man stiller det så sort-hvidt op, at det er de heltemodige, undersøgende journalister imod de manipulerende kommunikationsfolk,« siger formanden for de undersøgende journalister, Jacob Mollerup, til debatten om DJ har plads til både spinfolk og journalister.

»Jeg vil advare imod, at man stiller det så sort-hvidt op, at det er de heltemodige, undersøgende journalister imod de manipulerende kommunikationsfolk,« siger formanden for de undersøgende journalister, Jacob Mollerup, til debatten om DJ har plads til både spinfolk og journalister.Filminstruktør og undersøgende journalist Christoffer Guldbrandsen har forladt Dansk Journalistforbund i protest, fortalte han i et interview med Journalisten.dk for et par uger siden. Han mener, DJ svigter sit eget formål, fordi forbundet både rummer kritiske journalister og spindoktorer, der måtte modarbejde journalisterne.

Journalisten.dk har spurgt Jacob Mollerup, nyligt genvalgt formand for Foreningen for Undersøgende Journalistik. Mollerup er til daglig seer- og lytterredaktør i DR.

Guldbrandsen mener, at forbundet er paradoksalt, fordi det både støtter undersøgende journalister og de spindoktorer, der modarbejder undersøgende journalistik. Hvad mener du helt grundlæggende om det synspunkt?

»Jeg har ingen mening om, hvordan man indretter Dansk Journalistforbund. Men jeg synes, det er en væsentlig debat,« indleder Jacob Mollerup.

Han vil imidlertid gerne fremhæve en lignende problemstilling, som Foreningen for Undersøgende Journalistik for nylig har stået midt i.

»Vi har også i FUJ haft nogle diskussioner, der minder om det, man har i DJ nu. Vi har også den problemstilling, at vi i medlemskaren både har glimrende, undersøgende journalister og samtidig nogle dygtige kommunikationsfolk. Det giver nogle gange spændinger. Der har været tilfælde, hvor journalister har sagt: 'Kan det være rigtigt, at vi her skal møde dem, der prøver at skyde vores historier ned?'« fortæller Jacob Mollerup.

Men i FUJ-regi har Mollerup været imod at begynde at smide medlemmer ud. 

»Jeg tror ikke, det vil gavne den undersøgende journalistik, hvis vi begynder at bruge foreningens tid på at diskutere, hvem der skal smides ud. Jeg synes i stedet, vi skal tage de relevante journalistiske diskussioner, og gøre det med så megen gennemsigtighed som muligt,« siger han.

Jacob Mollerup henviser til et konkret eksempel: Et debatarrangement om modspin, som FUJ afholdt i april. Journalisten var også til stede til arrangementet, der foregik i Informations kantine.

Ved debatarrangementet skulle en række undersøgende journalister fortælle om, hvordan virksomheder og kommunikationsfolk forsøgte at modarbejde nogle konkrete, journalistiske projekter.

Blandt oplægsholderne var Claus Blok-Thomsen (Politiken) og Tom Heinemann (freelance).
Ved debatten var der også personer til stede, der repræsenterede de parter, der blev kritiseret i de undersøgende historier. De deltog efterfølgende i debatten og stillede flere gange spørgsmål ved journalisternes udlægninger.

FUJ havde generalforsamling umiddelbart efter debatmødet. Her rejste flere spørgsmålet: 'Kan kommunikationsfolk være medlemmer af FUJ?'

»Til debatmødet var der også repræsentanter til stede fra nogle af de kritiserede organisationer. Det har også fordele. Så får vi en direkte diskussion af, hvordan sagen hænger sammen,« mener Jacob Mollerup.

Hvorfor hører kommunikationsfolk til i FUJ's medlemskare?

»Jeg vil hellere sige, at vi prøver at få det til at fungere i FUJ, fordi jeg ikke tror på alternativet. Hvis man ellers toner rent flag, så kan det være nyttigt at diskutere forskellige sager fra forskellige positioner. Derudover er det svært at sidde med nogle medlemskriterier, hos os at du 'vil fremme den undersøgende journalistik', og så i hvert tilfælde vurdere og sige 'nej, det vil du ikke'. Hvilke interesser har din arbejdsgiver? Hvem betaler din løn? Hvis du har et frihedsbrev, er det så godt nok? Jeg tror ikke, det vil fremme det, vi gerne vil fremme, hvis vi bruger tiden på at ekskludere hinanden,« siger Jacob Mollerup.

»Der er en vis parallel til de diskussioner, der er i forbundet. Vi har altså i vores lille hjørne søgt at løse det ved at gøre det transparent – folk forklarer, hvem de er, og hvilken rolle, de har spillet i den sag, man diskuterer," fortsætter han.

Jacob Mollerup understreger igen, at han ikke vil komme med gode råd til DJ, der selv må diskutere sig frem til en løsning.

»Jeg vil bare komme med den kommentar, at man skal huske, at der er gode og dårlige journalister, ligesom der er ærlige kommunikationsfolk og kommunikationsfolk, der snyder og fortæller løgne. Jeg vil advare imod, at man stiller det så sort-hvidt op, at det er de heltemodige, undersøgende journalister imod de manipulerende kommunikationsfolk,« siger han.

»Jeg er selvfølgelig også præget af, at jeg i mit professionelle virke oplever sager, hvor journalister har lavet fejl og overdrevet, og hvor de involverede kommunikationsfolk sådan set har lavet et redeligt stykke arbejde. Den slags sager findes også.«

Har du oplevet kritik af DJ blandt medlemmerne af FUJ?

»Jeg vil nok sige, at jeg har oplevet, at DJ havde et forklaringsproblem i forløbet omkring offentlighedsloven, og det har jeg mødt en del, der var forundrede over. Andet er jeg ikke i markant grad stødt på.«

Mener du som formand for FUJ, at DJ tilgodeser de undersøgende journalister godt nok?

»Vi har på mange områder et udmærket samarbejde med DJ. Vi har blandt andet været med til at lave Fagfestival og præge dem med så meget undersøgende journalistik, det har været muligt at inspirere til. Vi har også på andre områder haft et fint samarbejde. Så jeg synes ikke, der er tale om et systematisk benspænd. Nu er det så heldigt, at nogle af de utilfredse medlemmer er velformulerede og har fremført deres synspunkter med god vægt.«

Du kan i øvrigt høre lyd fra FUJ's debatarrangement om modspin i P1 Dokumentar.

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
7. JUNI 2011
Re: FUJ-formand: Der er også ærlige kommunikationsfolk

Såvidt jeg kan se, giver Mollerup ikke udtryk for, at diskussionen/problemerne ikke er relevante at forholde sig til og få diskuteret.

En sådan udlægning vil jeg meget gerne støtte op om.