Fugl reddet ud af brændende hus – avisen overså den gamle dame

På en måned har læsere af jv.dk 30 gange påpeget angivelige fejl i artiklerne med lokalt stof. Avisen skrev bl.a., at en fugl blev reddet ud af et brændende hus. Men de overså den gamle dame, der også blev reddet. Redaktionschefen er ikke tilfreds.

På en måned har læsere af jv.dk 30 gange påpeget angivelige fejl i artiklerne med lokalt stof. Avisen skrev bl.a., at en fugl blev reddet ud af et brændende hus. Men de overså den gamle dame, der også blev reddet. Redaktionschefen er ikke tilfreds.

»Vi kan nok godt overleve, at vi er kommet til at stave leca med to c'er, men den med fuglen er ærgerlig. Det er ikke godt, at vi ikke følger op på den på nettet eller i avisen bagefter,« siger redaktionschef Jesper Nørgaard.

»Den med fuglen« er en artikel, der blev lagt på jv.dk den 14. maj. Den handler om en udestue, der brød i brand. Da Tønder Frivillige Brandværn nåede frem og entrede den brændende udestue, fandt de ifølge artiklen en fugl i et bur og reddede den ud.

Artiklens rubrik blev: "Brandfolk i Tønder måtte redde fugl".

Der gik ikke mange timer, før en læser kommenterede artiklen:

"Man kan undre sig over, at JV ikke får hele historien med i stedet for disse halve!! Det var utroligt flot af den unge mand, der hentede den gamle dame ud, det burde være overskriften og ikke den fugl!!"

En anden læser supplerer:

"Total optur til ham, der reddede Kvinden og Hunden, inden brandvæsnet dukkede op, det undlod JydskeVestkysten at nævne i denne artikel."

Dertil svarede en læser, der præsenterer sig som "datter":

"I har fuldstændigt ret, vi er den unge mand evig taknemlig for, at han begyndte at pøse vand på, og at de fik min gamle og hjælpeløse mor ud … var lidt i chok over artiklen i dag. fugl reddet, ja … og …?"

Mange vågne læsere

De årvågne læsere er ikke et specielt fænomen for jv.dk. Journalisten har de seneste dage afdækket, hvor mange fejl weblæserne påpeger, og hvor sjældent aviserne retter eller svarer læserne. Undersøgelsen af nordjyske.dk og fyens.dk viser, at onlinelæsere er meget ivrige til at kommentere både stort og småt. Og at de ofte har en pointe i deres kritik – som avisen næsten aldrig reagerer på. Præcis samme tendens gælder jv.dk.

Trods den totale fejlvurdering af situationens alvor – det var ikke bare en fugl, der blev reddet – og trods det, at avisen nu står med en potentiel lokal helt, reagerer jv.dk ikke på læserhenvendelserne.

»Der får vi ikke helt fat i alt, hvad der er sket, og det kunne vi ellers godt med de statements, der blev lagt på nettet,« erkender Jesper Nørgaard.

Det er journalist Lone Rytter, der har skrevet historien.

»Vi hørte udrykningen, og fotografen tog af sted, mens jeg ringede til indsatslederen. Han fortalte mig om fuglen og ikke noget om en gammel dame og en hund, og derfor blev artiklen sådan,« fortæller hun og tilføjer, at hun betragter indsatslederen som en pålidelig og troværdig kilde.

Hun påpeger, at der ikke er nogen faktuelle fejl i det, hun har skrevet.

»Men der er nogle ting, der tilsyneladende ikke er kommet med,« siger hun.

Lone Rytter havde ikke set læserkommentarerne, før journalisten.dk gjorde hende opmærksom på dem.

»Vi har den retningslinje, at vi skal rette, hvis der er fejl i vores artikler. Og hvis jeg ser en påstand om fejl, undersøger jeg den selvfølgelig. Men det er ikke alle læserkommentarer under mine artikler, jeg får set. Lige i dette tilfælde er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg ville have rettet i artiklen, hvis jeg havde set læserkommentarerne. Egentlig synes jeg ikke, historien er stor nok til, at jeg ville have gjort det.«

Lokale nomader

Den 16. maj skriver jv.dk en historie om en ung kvinde, der havde været i retten, fordi hun havde bortført sin egen datter.

Rubrikken lyder: "Nomadefamilie bortførte lille tvangsfjernet pige".

En læser, der er anonym – men kan være identisk med den unge mor – mener, at det er forkert at bruge betegnelsen nomadefamilie:

"… nu har vi boet i samme kommune i 11 år, så titlen passer ikke."

Webredaktionen hverken retter eller svarer læseren.

Den 25. maj får en artikel denne rubrik:

"Hver tiende medarbejder i Sønderborg Kommune er ansat i skånejob."

I artiklen kan man læse, at 700 mennesker er ansat på særlige vilkår, fx i fleksjob, med løntilskud, i service- og skånejob osv.

En læser præciserer derpå:

"Dårlig misvisende overskrift. Her burde stå: Hver tiende medarbejder i Sønderborg Kommune er ansat på særlige vilkår. Alt andet er noget nonsens, som kun forvirrer læserne frem for at oplyse dem."

Webredaktionen hverken retter eller svarer læseren.

Den 28. maj beretter jv.dk om en 22-årig mand, der ikke vendte tilbage til fængslet i Nordjylland efter en weekendorlov. Da politiet mødte op på den unge mands forældres adresse, stak han af og blev fanget af en nabo, stod der videre.

En læser kommenterede:

"Hvis man nu ville undersøge sagerne, inden man bare satte dem i avisen. Punkt 1: Han er 24 år gammel. Punkt 2: Jeg er hans far, og politiet fandt ham absolut ikke på min adresse. Punkt 3: Hans weekendorlov har aldrig eksisteret. Han skulle i retten og blev sendt herned, men mødte ikke op …"

Webredaktionen hverken retter eller svarer læseren.

Svar til en læser

Kun en gang i den periode, Journalisten har noteret, har en læser fået svar. Det skete, da en læser skrev, at han ikke følte sig korrekt citeret i avisen efter at være blevet interviewet om en atletikdag på en skole.

"I JV-avisen står der i dag, at jeg skulle have udtalt: "Hjemme på skolen gider de ikke gymnastik …" Hvad er nu DET for noget at skrive??!! Det er ikke et citat, jeg overhovedet kan stå inde for!"

Men artiklens journalist, Anders Hjelmer Paulsen, svarer læseren med en præcision, der skiller sig helt afgørende ud i Journalistens undersøgelse af webjournalistik og læserkommentarer.
"Du er citeret i avisen for at have sagt: "Hjemme på skolen gider de ikke rigtig gymnastik. Men når de kommer herind på atletikstadionet, går de op i det med liv og sjæl." Jeg bruger altid diktafon på mine opgaver, så jeg kan citere korrekt. Så det er, hvad du har sagt. Måske har du ment noget andet, men det er jo en helt anden sag.«

Den citerede svarer nu noget mindre kritisk:

"Hej Anders. Under alle omstændigheder så er det som et enkeltstående citat ikke et udtryk for min mening – selv om der jo altid er enkelte elever, der i den daglige idrætsundervisning ikke er alt for energiske 😉 Men du skal dog have tak for dækningen af atletikmesterskaberne – det er rart med andet i avisen end skolepolitik."

Særligt galt med arkivfotos og politistoffet

Redaktionschef Jesper Nørgaard har hæftet sig ved, at en del læsere reagerer på jv.dk's valg af billeder og synes, at billederne er fejlagtige.

»Når vi bruger et genrebillede af fx en tankstation, tror nogle læsere, at billedet skal forestille lige præcis den tankstation, som artiklen handler om. Og hvis man er lokalkendt, kan man godt se, at der er tale om to forskellige tankstationer, og så er det, at nogle læsere kommenterer det som en fejl. Der skal vi være bedre til at gøre opmærksom på, at der er tale om et genrefoto eller et arkivfoto,« mener han.

Et andet område, som læserne ofte reagerer på, er politistoffet. 24 af de 30 jv.dk-artikler i Journalistens undersøgelse handler om kriminalitet, uheld eller redning.

»Når vi får at vide fra vagthavende, at der ikke er sket noget alvorligt med de implicerede i et trafikuheld, skriver vi det. Og så er det ikke godt, at en læser lægger en kommentar på om, at det faktisk var alvorligt, og at der var en passager, der fik brud på ryggen, et brækket brystben og fire brækkede ribben.«

Jesper Nørgaard mener, at jv.dk i højere grad skal understrege over for læserne, at det, man skriver, er politiets udlægning af historien.

»Deri ligger indirekte, at der godt kan være andre opfattelser af, hvad der er sket.«

Han peger på, at han gerne vil bruge læsernes kommentarer til at gå tilbage til avisens politikilder og bede om at få eventuelle rettelser til tidligere udleverede oplysninger.

Det kræver dog, at han og hans skrivende og redigerende kolleger på jv.dk rent faktisk ser læsernes rettelser. Og det sker langtfra altid.

»Det er en del af webredaktionens opgaver at holde øje med angivelser af fejl. Men vi har ingen retningslinjer for, hvor tit det skal gøres. Det er noget, vi skal stramme op på.«

DOKUMENTATION: PÅPEGEDE FEJL PÅ JV.DK

Journalisten har primært set på lokalt og egenproduceret stof.

Vi har set på perioden 9. maj – 10. juni.

Hvis du finder fejl i Journalistens research, tager vi gerne imod dine forslag til rettelser.

• 30 fejl eller former for mangelfuld journalistik påpeget.
• 2 artikler rettet.
• 1 svar til læserne.

Sådan læses oversigten:
Første linje: Dato for offentliggørelse på www.jv.dk + artiklens rubrik.
Anden linje: Beskriver artiklens indhold.
Tredje linje: Læsernes kommentar.

9/5 ELEVERNE: ATLETIKDAG ER MEGASJOV
Artikel om afholdelse af atletikdag for skolelever.
Læser: "I JV avisen i dag står der, at jeg skulle have udtalt: "Hjemme på skolen gider de ikke gymnastik…" Hvad er nu DET for noget at skrive??!! Det er ikke et citat, jeg overhovedet kan stå inde for!"
Svar fra journalist Anders Hjelmer Paulsen, der har skrevet artiklen: "Du er citeret i avisen for at have sagt: Hjemme på skolen gider de ikke rigtig gymnastik. Men når de kommer herind på atletikstadionet, går de op i det med liv og sjæl. Jeg bruger altid diktafon på mine opgaver, så jeg kan citere korrekt. Så det er hvad du har sagt. Måske har du ment noget andet, men det er jo en helt anden sag.
Læser: Hej Anders. Under alle omstændigheder, så er det som enkeltstående citat ikke et udtryk for min mening – selvom der jo altid er enkelte elever, der i den daglige undervisning ikke er alt for energiske Men du skal dog have tak for dækningen af atletikmesterskaberne – det er rart med andet i avisen end skolepolitik.
Rettelse: Nej.
Svar til læseren: Ja.

10/5 STOR GRÆSSLÅMASKINE VÆLTEDE
Historie om at en kommunal græsslåmaskine, som man kan sidde i, er væltet.
"Bilen væltede og lækkede ca. 15 l diesel ud på vejen", står der bl.a. i artiklen.
Læser: bilen væltede????
Læser: Klippede han græd med en bil? Eller hvad mener JV nu denne gang?
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

10/5 MAND KØRTE I GRØFTEN
Historie om at en mand er kørt i grøften.
En 42-årig mand (…) kørte mandag morgen kl. 00.09 galt (..)
Læser: torsdag morgen kl. 00.09 (…) det er tidlig morgen … Nogen ville nok gå så vidt som at kalde det nat…
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

11/5 "FALSK" BOMBE HAR DRILLET FØR
Historie om at en genstand er blevet fundet på Rømø, og at det alligevel ikke er en gammel bombe som først antaget.
Læser: Det kunne måske være relevant for historien at man så også fik at vide i hvilken forbindelse, bomben har "drillet" før, når nu man bruger det i overskriften??
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

11/5 SHELLTANK I BILLUND: TYV KOM NED GENNEM TAGET OG TOG DAGENS OMSÆTNING
Historie om tyveri fra shelltank på Grindstedvej i Billund.
Læser: haha forkert billede af tanken. Det er i hvert fald ikke fra en tank i Billund, tror mere det er tanken i vejen by.
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

11/5 SEJLSKIB I VANSKELIGHEDER NÆR BROAGER
Historie om tysk lystsejler, der måske er kæntret. Stedet staves på to måder i artiklen: Gammelgab og Gammalgab. På et google map er der markeret, hvor grundstødningen er sket … inde på land…
Læser: Tja, hvis den er kæntret, der hvor I viser – så er der ingen fare. Lad dog være med at illustrere, når I ikke kan gøre det ordentligt.
Læser: Gammelgab eller Gammalgab???? Hvor er vi henne i Danmark jv?
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

13/5 VARDE SOMMERLAND VÆKKES TIL LIVE EFTER 10 ÅRS BRAKLÆGNING
artikel om at Varde Sommerland skal renoveres.
Læser: Det er da ikke 12 år, er det ikke "kun" 10 år siden?
Læser: Jo10 år, for det var i 2002 deromkring den lukkede
Rettelse i artiklen: Ja. Det formoder Journalisten i hvert fald, når der står 10 år i rubrikken og ikke 12, som læserne har påpeget, er en fejl.
Svar til læseren: Nej.

14/5 BRANDFOLK I TØNDER MÅTTE REDDE FUGL
Historie om en udestue, der brød i brand, og hvorledes Tønder Frivillige Brandværn blev tilkaldt og reddede en fugl i et bur ud af den røgfyldte villa.
Læser: Man kan undre sig over at JV ikke får hele historien med i stedet for disse halve!! Det var utroligt flot at den unge mand, der hentede den gamle dame ud, det burde være overskriften og ikke den Fugl!!
Læser: Total optur til ham, der reddede kvinden og hunden, inden brandvæsnet kom, det undlod JyskeVestkysten at nævne i denne artikel.
Læser: I har fuldstændigt ret, vi er den unge mand evig taknemlig for at han begyndte at pøse vand på og at de fik min gamle og hjælpeløse mor ud…. Var lidt i chok over artiklen i dag, Fugl reddet, ja og ……….
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

16/5 NOMADEFAMILIE BORTFØRTE LILLE TVANGSFJERNET PIGE
Historie om en 21-årig socialt belastet kvinde fra en nomadefamilie, der har fået en dom for at bortføre sin lille datter, som ellers var blevet tvangsfjernet.
Læser (er anonym, men det er formodentlig den omtalte 21-årige kvinde): …nu har vi boet i samme kommune i 11 år, så titlen passer ikke.

19/5 DANMARKS STØRSTE DISKOTEK VAR I SDR. OMME
Historie om diskotek i Sdr. Omme Idrætscenter. Deltagelse af bl.a. Jesper, der iflg. journalisten "blev verdenskendt", da han i 2010 sang sig i finalen i X-Faktor.
Læser: Verdenskendt? Arhhh…..
Læser: Beklager.. men du har sgu lavet en lidt styg fejl. Verdenskendt er noget af en overdrivelse. Desuden glemmer du vist at skrive om alle de slagsmål der var?
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

21/5 GRINDSTEDBOKSER KÅRET SOM BEDSTE DANSKER
Artikel fra dansk/svensk boksestævne. Iflg. artiklen tabte Danmark til Sverige 8-5.
Læser: Danmark tabte 8-6.
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

23/5 SAMMENSTØD SENDER 45-ÅRIG TIL EN ORIENTERENDE KØREPRØVE.
Artikel om en 45-årig, der kører ind i en 77-årig bilist. Begge bliver tjekket på skadestuen, men iflg. journalisten er der ikke sket noget alvorligt med nogen af dem.
Læser: ka godt ske avisen skriver ikke slemt til skade-Hvis brud på ryggen brækket brystben 4 brækket ribben for passageren og tre brækket ribben for føreren af den ældre fam.s bil så ved jeg sku ikke hvad. Godt skrevet journalist … en pårørende.
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

23/5 POLITI EFTERLYSER MØRK BIL EFTER LILLE UHELD
Artikel om en cyklist, der væltede og fik hudafskrabninger, da en bil svingede ud foran i krydset Nygade/Søndergade i Vejen.
Læser: Nygade/Søndergade??? Det kryds findes slet ikke i kommunen….
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

25/5 HVER TIENDE MEDARBEJDER I SØNDERBORG KOMMUNE ER ANSAT I SKÅNEJOB
Artikel om at 700 mennesker er ansat på særlige vilkår, fx fleksjob, løntilskud, service- og skånejob osv.
Læser: Er der noget galt med regnestykket? I overskriften står hver tiende medarbejder er ansat i skånejob. I teksten står 24 er ansat i service- og skånejob. 700 er ansat på særlige vilkår, det er da ikke helt det samme!
Læser: Dårlig misvisende overskrift. Her burde stå: Hver tiende medarbejder i Sønderborg Kommune er ansat på særlige vilkår. Alt andet er noget nonsens, som kun forvirrer læserne frem for at oplyse dem.
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

25/5 LANDMAND HAR POLITIANMELDT OTTE FORSVUNDNE KVIER
Artikel om at otte kvier er blevet meldt savnet.
Læser: Hvad har kvierne da gjort, siden de er blevet politianmeldt?
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

28/5 FOR HØJ PROMILLE: TO SPRITBILISTER MÅTTE GÅ HJEM
Artikel om to spritbilister, der er blevet stoppet. Den ene var i bil, den anden var kommet slingrende på sin knallert.
Læser: Den ene "spritbilist" var på knallert! Det skriver JV da i hvert fald. Hvordan mon det skal forståes?
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

28/5 FANGE PÅ FLUGT I HADERSLEV BLEV FANGET AF GÆV NABO
Artikel om 22-årig mand, der ikke var vendt hjem til fængslet i Nordjylland efter weekendorlov. Da politiet mødte op på den unge mands forældres adresse for at kigge efter ham, stak han af og blev fanget ind af en nabo.
Læser: Hvis man nu ville undersøge sagerne, inden man bare satte dem i avisen. pkt 1. Han er 24 år gammel. pkt 2, Jeg er hans far og politiet fandt ham absolut ikke på min adresse. pkt 3. Hans weekend orlov har aldrig eksisteret. Han skulle i retten og blev sendt herned, men mødte ikke op (…)
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

29/5 VILDFAREN SURFER UDLØSER ALARM
Artikel om surfer, der var på vej ud i Flensborg Fjord ud for Hiort Lorenzensvej og gjorde forbipasserende så bekymrede, at de slog alarm. Artiklen illustreres af en hund på et surfbræt.
Læser: Hold da op. Intet mindre end en gang ligegyldig tekst. Hvordan hænger overskriften overhovedet sammen med hele historien? Og hvad har en hund med sagen at gøre???? JV, kom ud af jordhulen!!
Læser! Hjort Lorenzensvej ligger ud til Sønderborg Bugt, ikke Flensborg Fjord!
Læser: Haha! Det sgu da JV TOP journalister igen
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

29/5 VARDE: BORGERE HAR TÆMMET FARTDJÆVLEN
Artikel med udgangspunkt i en opgørelse over politiets automatiske fartkontroller. Vardeborgere kører nu langsommere, konstaterer en glad leder af færdselsafdelingen.
"Mens 9,1 procent af de målte bilister i 2007 overskred fartgrænsen, var det sidste år faldet til 3,3 procent. Endda selvom der blev foretaget langt flere målinger", står der i artiklen.
Læser: Ikke forstået! Det må jo netop være sådan…
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

29/5: EN PÅSAT BRAND I VEJEN
Artikel om at Falck kl. 02.00 natten til tirsdag måtte rykke ud til en brand.
Læser: Ehm det passer ikke?! Jeg var den, der meldte det til 112 imorges kl. 05.50?! Det er da misvisende?
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

31/5 HAGEKORS PÅ UNIVERSITET
Artikel om graffiti på SDU i Kolding. Forestiller et hagekort. Artiklen illustreres af et andet stykke graffiti fra Kolding, der bl.a. forestiller et a i en cirkel.
Læser: Og hvorfor de så har valgt noget så modstridende til et hagekors (cirkel a … anarkistisk symbol) forstår jeg ikke …
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

1/6 LECCA REDDET OP AF MØLLEDAMMEN
artikel om hvordan redningsfolk først hældte sække med leccasten i vandet og siden reddede dem op som en del af en øvelse.
Læser: "LECA"
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

4/6 NABOER KLAGER OVER SVINERI
Artikel om, at det stinker fra nogle skraldespande i haven bag et tidligere slagteri. Artiklen ledsages af et foto af fire tilsyneladende tomme skraldespande.
Læser: tomme skralde spande der lugter???
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

4/6 TRE BILER STØDTE SAMMEN I KRUSÅ
Artikel om uheld i svinget ved Søndervejen og Tørsbølvej.
Læser: Sønderveje og Tørsbølvej findes da så vidt jeg ved ikke i Kruså, ikke engang i nærheden, få lige lidt orden på geografien.
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

7/6 STJAL NÆSTEN ET TON DIESEL
Artikel om tyve, der har stjålet 350 og 500 liter diesel fra hhv. en gravemaskine og en tank.
Læser: Vægtfylde diesel 845 gram ved 15 grader. 850 liter gange 845 g = 718,25 kg,… altså ikke "næsten et tons" .
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

8/6 GUMMIBÅD PÅSEJLEDE SKIB
Artikel om en gummibåd på afveje i Esbjerg Havn. En ung mand er indlagt, og politiet vil nu afhøre de "indplicerede" parter.
Læser: Indplicerede?? Hmm….!!!
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

8/6 BIL VÆLTEDE RUNDT PÅ TAGET VED BILLUND
Artikel om biluheld. Iflg. artiklen var bilistens fod gledet på pedalerne og havde sat sig fast mellem speeder og koblingspedal.
Læser: … der sidder bremsepedalen ellers på de biler, jeg endnu har kørt i…
Læser: kunne det mon tænkes, at det var en journalist her på JV, som havde skrevet artiklen og ikke føren selv??? Og kunne det måske tænkes, denne havde fået sneget en lille fejl ind i teksten?
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

9/9 REDNINGSAKTION I GANG: BÅD STØDT PÅ GRUND
artikel om søredningstjeneste, der er kaldt ud til en grundstødt båd. Iflg. billedteksten til et foto af en brandbil, hvorpå der står Sønderborg Frivillige Brandværn "nedlægger Sønderborg Frivillige Brandværn sig selv efter 133".
Læser: Nej den tekst passer ikke, da Sønderborg friv. brandværn er nedlagt, og der er deltids brandmænd i stedet for.
Læser: Den billede tekst passer vist ikke.
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

10/6 ESBJERG HURRICANES LØB FORREST: 38. UDGAVE AF VESTKYSTLØBET SKUDT I GANG
Artikel om 11.201 deltagende løbere. "Omkring 3000 på den korte rute, og cirka 8000 på den lange", står der.
Læser: Omvendt. 3000 på den lange og 8000 på den korte.
Rettelse: Nej
Svar til læseren: Nej

3 Kommentarer

Tom Vilmer Paamand
28. JUNI 2012
"Politirapporten"

I min korte tid som ung kriminalreporter bestod det meste af arbejdet i at afskrive oplysninger fra politiets døgnrapport med mere eller mindre villig hjælp på politistationen. Oven over denne ensidige afskrift stod ofte som fast rubrik: "Politirapporten", der for mig var en undskyldning til læseren om at dette var politiets opfattelse af virkeligheden. Når så forsidemanden forelskede sig i en af disse kulørte fortællinger, røg den frem i avisen, men nu uden den minimale antydning af, at dette var utjekkede enkildehistorier.

Når man også har haft fornøjelsen af senere at deltage i retssager om netop disse politirapporterede hændelser bliver det klart, hvor lidt de korte noteringer i døgnrapporten har at gøre med virkeligheden. En yderligere snak med vidner, og af og til med "skurken" selv, slår endeligt fast hvor fiktiv dagens genfortællinger af politistoffet ofte er. Men tidspresset for at fyre dette stof af tillader sjældent korrigerende research, alt den bette praktikant kunne gøre var at tilføje "i følge politiets oplysninger", men dette blev ofte slettet af redaktionssekretæren...

I min læsning af nutidens aviser ser det ikke ud til, at denne praksis har ændret sig stort. Når politiet har fortalt deres virkelighedsopfattelse, er det sådan verden ser ud. Og dette billede bringes videre til læseren, åbenbart i forventning om, at denne selv har den kritiske sans, som den trætte journalist ikke orkede at bruge...

Birgitte Svennevig
28. JUNI 2012
Re: Fugl reddet ud af brændende hus

Hej Teddy,

Den er lidt tricky at læse, men ja, vi har citeret korrekt. Som du kan læse længere nede, så vurderer vi, at der oprindeligt stod 12 år i rubrikken - ellers ville læserkommentarerne ikke give mening. Men du ser måske noget andet?

 

Venlig hilsen Birgitte Svennevig

Teddy Gehrke
28. JUNI 2012
Re: Fugl reddet ud af brændende hus - avisen overså den

Er I sikre på, at I har citeret overskriften korrekt fra JydskeVestkysten:

13/5 VARDE SOMMERLAND VÆKKES TIL LIVE EFTER 10 ÅRS BRAKLÆGNING.

 Hvis der også stod 10 år i deres rubrik, var der slet ikke sag.

Jeres egen rubrik, Fugl reddet...... er i øvrigt så lang, at den bliver afvist, når man vil kommentere artiklen.