FU UNDSKYLDER FEJL

En ny udgave af »Danske Journalister« ventes på gaden til august. Forløbet omkring udgivelsen af opslagsværket har ført til dramatiske diskussioner i hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget har nu erkendt at have begået fejl.

En ny udgave af »Danske Journalister« ventes på gaden til august. Forløbet omkring udgivelsen af opslagsværket har ført til dramatiske diskussioner i hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget har nu erkendt at have begået fejl.

 

• Ubehagelig.
Det er de fleste hovedbestyrelsesmedlemmer enige om, at sagen om opslagsværket »Danske Journalister 2000« er. Efter planen er bogen på gaden til august, men forløbet op til udgivelsen har været et politisk drama.
På HB-mødet i slutningen af januar erkendte forbundets forretningsudvalg, at det havde været med til at forplumre forløbet, inden en beslutning om udgivelsen af bogen kunne træffes.
I en erklæring fra mødet står der blandt andet, at »hovedbestyrelsen tager forbundsledelsens og forretningsudvalgets beklagelse af forløbet omkring udgivelsen af »Danske Journalister 2000« til efterretning« og »særligt kritiseres det, at daglig forbundsledelse ikke på hovedbestyrelsesmødet den 7.-8. december fremlagde dokumentation for forløbet omkring »Danske Journalister 1995« til trods for, at et sådant ønske blev fremsat på hovedbestyrelsesmødet den 11.-12. oktober.«
På mødet forklarede forretningsudvalget, at det mudrede forløb skyldtes dårlig hukommelse og ikke ond vilje.
»Forløbet har lært mig, at jeg ikke skal tro på erindringer, men i stedet fra begyndelsen foretage en grundig research,« sagde Christian Kierkegaard, der er forretningsudvalgsmedlem og næstformand i DJ.
Sagen om udgivelsen af »Danske Journalister 2000« efterlader dog HB-medlemmer, der slikker sår oven på et forløb med mange hårde ord.
»Det er en lille sag at slå hinanden til blods på, men i mit sind kan det ikke undgås, at jeg stiller spørgsmålet: Kan den slags her også ske i andre sager, der er af større betydning,« sagde HB-medlem Henrik Bruun.
Sagen har også fyldt HB-medlem Helle-Karin Helstrand med tvivl.
»Fremover vil jeg stille mange flere skeptiske spørgsmål, men samtidig synes jeg nu, at vi skal starte på en frisk,« sagde hun.

Mangelfuld historie
Sagen begyndte tilbage på HB-mødet i oktober 1999, hvor forretningsudvalget indstillede, at freelancejournalist Jan Ebert og trykkeriet DataGraf skulle stå for den nye udgivelse af bogen med biografiske oplysninger om alle danske journalister.
Det skete uden at fortælle om problemerne ved udgivelsen i 1995, hvor Jan Ebert også var redaktør, og trykkeriet også hed DataGraf.
For eksempel fik hovedbestyrelsen ikke at vide, at Journalistforbundet forlangte, at Jan Ebert og DataGraf hver skulle betale 20.000 kroner til forbundet, fordi bogens produktion blev dyrere end beregnet. Jan Ebert afviste kravet, forbundet overvejede et sagsanlæg, men det blev ved truslen.
I første omgang fik HB-medlemmerne den forklaring, at problemerne omkring 1995-udgivelsen primært var internt i forbundet, og den forklaring blev gentaget på HB-mødet i december, da flere hovedbestyrelsesmedlemmer endnu en gang spurgte til forløbet.
Den misinformation har fået flere medlemmer af hovedbestyrelsen til at føle sig manipuleret af den daglige ledelse og forretningsudvalget.

Et spørgsmål om tro
For flere medlemmer af hovedbestyrelsen var det svært på HB-mødet i januar at blive overbevist af forretningsudvalgets forklaring om, at forløbet skyldtes dårlig hukommelse.
Ikke mindst fordi formand Mogens Blicher Bjerregård så sent som i maj 1999 fik et brev fra Jan Ebert, der hentydede til det tidligere bogprojekt og dets mange problemer. Og Christian Kierkegaard i sin tid selv sendte et brev til Jan Ebert, der afsluttede 1995-sagen.
»Jeg vælger at tro på forklaringen om hukommelsessvigt af hensyn til det fremtidige samarbejde – det er et valg, jeg har truffet,« sagde Uffe Gardel, der i JOURNALISTEN nummer 1 udtalte, at han mente, at sagen burde få konsekvenser for forretningsudvalget. Det krav blev ikke gentaget på HB-mødet, hvor han forklarede sine kontante udtalelser.
»Jeg var hidsig, da jeg talte med JOURNALISTEN, og det er jeg sådan set stadigvæk. For at en hovedbestyrelse kan fungere sammen med et forretningsudvalg, skal der være tillid, og den er svær at bevare efter det her forløb. Forretningsudvalget har opført sig som en flertalsregering og behandlet os som et parlament,« sagde Uffe Gardel.

Træt af tonen
For et enkelt HB-medlem betyder håndteringen af sagen om udgivelsen af »Danske Journalister 2000«, at han ikke længere har lyst til at sidde i hovedbestyrelsen. Den beslutning traf Claus Birch, da han i JOURNALISTEN blandt andet kunne læse, at HB-medlem Anders Lund ville »have placeret ansvaret helt ned til den enkelte person« mens Uffe Gardel forklarede, at »sagens substans er, at FU tilsyneladende har fortalt HB noget, FU godt vidste, ikke var sandt. Det er det, man kalder en løgn på dansk. FU har løjet.«
På grund af tonen i debatten genopstiller Claus Birch ikke til næste delegeretmøde i april.
Det var en enig hovedbestyrelse, der stemte for, at »Danske Journalister 2000« skal udgives. Men Uffe Gardel, Carsten Lorenzen og Helle-Karin Helstrand stemte imod, at bogen skal produceres af Jan Ebert og DataGraf. Anders Lund undlod at stemme. De ni øvrige fremmødte medlemmer stemte for at bruge konstellationen Jan Ebert og DataGraf.

0 Kommentarer