FU beklager

JOURNALISTEN har fuld redaktionel frihed. Det blev slået fast på det seneste hovedbestyrelsesmøde. Efter næsten to timers debat måtte forretningsudvalget beklage at have formuleret sig på en måde, som kunne opfattes som et angreb på den redaktionelle frihed.

"Forretningsudvalget beklager, at FUs støtte til sekretariatschef Anne Louise Schelins læserbrev i JOURNALISTEN er formuleret, så den er blevet opfattet som et forsøg på at anfægte JOURNALISTENs redaktionelle frihed. Det har aldrig været FUs hensigt at stille spørgsmålstegn ved udgivelsesgrundlaget, som FU vedstår. Det har alene været hensigten at varetage forpligtelserne over for DJs administration og økonomi."

Med en enstemmig vedtagelse af ovenstående sluttede en næsten to timer lang HB-debat om en kontrovers mellem JOURNALISTEN og forretningsudvalget.

"Er det forretningsudvalgets opgave at tage stilling til konkrete historier i JOURNALISTEN?"

Det spørgsmål havde JOURNALISTEN bedt Journalistforbundets hovedbestyrelse svare på. Ønsket om en afklaring opstod, fordi forretningsudvalget (FU) havde tilkendegivet, at de ikke var tilfreds med JOURNALISTENs dækning af problemer i DJs regnskabsafdeling – den var unfair, hed det fra FU.

JOURNALISTEN følte det som et angreb på den redaktionelle frihed. Følelsen blev forstærket af, at ingen har kunnet påpege fejl eller udeladelser i de to artikler om regnskabsafdelingen (blad nr. 1 og blad nr. 2 i år), som hele sagen handler om. Redaktionen havde det indtryk, at det unfair alene bestod i, at historierne om regnskabsafdelingen blev skrevet.

"Vi har ikke på noget tidspunkt ønsket at stille spørgsmål ved bladets uafhængighed – fagbladet vælger selv sine historier. Men vi var nødt til som ansvarlig ledelse at reagere, når der sker angreb på husets administration. Medarbejdere i administrationen har krav på at vide, hvordan vi som ledelse opfatter tingene," sagde DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård, som er medlem af forretningsudvalget.

 

Skældud til FU
Formandens synspunkt var en stribe hovedbestyrelsesmedlemmer ikke enige i.

"Det er en dum situation, FU har bragt sig i. Det er overhovedet ikke FUs opgave at forholde sig til, hvad JOURNALISTEN skriver. Af fuldstændig uforståelige grunde har FU gået ud og kommenteret indholdet i bladet. De har valgt at solidarisere sig med administrationen i stedet for med medlemmerne," sagde HB-medlem Uffe Gardel.

"Når bladet skriver om interne forhold, nytter det ikke noget, at FU kommenterer artiklerne. Det kan vi ikke have," sagde HB-medlem Thomas Szlavik.

"Jeg mener, at den redaktionelle frihed er anfægtet af FU, og jeg mener ikke på nogen måde, man kan sige, at JOURNALISTEN har været unfair," sagde HB-medlem Steffen Boesen.

"FU skal holde sig langt væk fra at kommentere artikler i JOURNALISTEN. FU har ikke som organ ytringsfrihed, men er et rent administrativt organ. Og det, at DJ får kritisk lys på sig, gør jo netop, at DJ får mulighed for at rette op på det, der ikke kører hensigtsmæssigt," sagde HB-medlem Carsten Lorenzen.

"Jeg mener ikke, det er hovedbestyrelsens opgave at kommentere artikler i JOURNALISTEN, og hvad der ikke er en opgave for hovedbestyrelsen, er det altså heller ikke for FU," sagde HB-medlem Per Hansen.

"Der skal være åbenhed om ting, der går galt i DJ. Det er da langt at foretrække, at JOURNALISTEN skriver om det, end at vi skulle høre om det gennem læserbreve," mente HB-medlem Helle Karin Helstrand.

Også HB-medlemmet Henrik Bruun tog afstand fra FUs ageren.

Men FU fik fuld opbakning af HB-medlemmerne Lene Sarup, Lars Lindskov, Bente Bjørn og Peter Thornvig.

"Det er ikke en sag, der er al den tid værd," sagde Peter Thornvig.

"Det er en ærgerlig sag, jeg har det helt fint med JOURNALISTENs historier, men jeg synes, det er FUs pligt at rykke ud med deres mening," sagde Lars Lindskov.

Alle FU-medlemmer fastholdt, at FU alene havde gjort, hvad der var FUs opgave. Næstformand og FU-medlem, Christian Kierkegaard:

"Vores kritik går ikke på mediet og artiklerne, men vi er nødt til at sikre os, at medlemmerne får det rigtige billede af, hvad der foregår her i huset, derfor udtrykte FU sin opbakning til sekretariatschefens indlæg til JOURNALISTEN (se seneste nummer af bladet side 22 red.), for at medlemmerne kunne få et retvisende billede af forholdene. Det var ikke et forsøg på at antaste vinkler eller indhold," sagde Christian Kierkegaard.

"Det passer jo simpelthen ikke, Christian. I går jo ind og lægger et pres," sagde Carsten Lorenzen oprevet.

Ud over formand og næstformand består forretningsudvalget af Kate Bluhme og Kristian Melgaard. På hovedbestyrelsesmødet kritiserede de igen indholdet af artiklerne.

"Der er sket et klart brud på kildekritikken. Vinklingen på historierne er ikke retvisende. Vi måtte reagere for at komme personalet til undsætning," sagde Kate Bluhme.

"Vi vil have lov at have en mening om journalistikken, når historierne er skadevoldende for forbundets image. Det er vores ret og også pligt. Artiklerne var lavet på et halvfærdigt og ukorrekt grundlag," sagde Kristian Melgaard.

Både Bluhme og Melgaard mener, problemet er, at JOURNALISTEN har tillagt Købmandsstandens oplysningsbureaus kritiske vurdering af DJs betalingsevne betydning.

 

Udenomssnak
Seks ud af syv af DJs kredsformænd havde allerede før HB-mødet i et læserbrev i JOURNALISTEN taget afstand fra FUs kritik af JOURNALISTEN. Også på HB-mødet deltog de i debatten:

"For mig er der ingen tvivl. Det er et eklatant angreb på den redaktionelle frihed – alt andet er udenomssnak," sagde Martin Vestergaard, som er formand for Kreds 4.

"Magt forpligter, og det er det, denne sag handler om. FU og HB har økonomisk magt over JOURNALISTEN, og derfor er det alvorligt, når FU som politisk ledelse går ud og markerer deres afstandstagen til JOURNALISTENs historier. Jeg håber, at FU selv kan løse problemet ved at erkende, at der er sket en fejl, ellers må vi jo rejse den på vores generalforsamling i næste uge – for det tyder på, at det gør for ondt for jer at sige, at I har gjort noget dumt," sagde Rene Simmel, formanden for Kreds 1.

Flere opfordrede FU til selv at forfatte en udtalelse, som kunne samle hovedbestyrelsen. Det indvilgede FU i efter halvanden times debat, og det blev til den udtalelse, som er bragt i indledningen til denne artikel.

Flere af kritikerne savnede mere erkendelse fra FU og foreslog en anden indledning til udtalelsen. Den skulle indeholde en beklagelse fra FU over, at FU havde kommenteret og vurderet det konkrete journalistiske indhold i JOURNALISTENs artikler og på den måde sået tvivl om den redaktionelle frihed. Ændringsforslaget fik seks stemmer og syv imod.

JOURNALISTENs artikler, som sagen drejer sig om, hedder "DJ stemplet som dårlig betaler" og "DJ får bedre karakterer", og kan findes i artikeldatabasen på www.journalisten.dk. Læs i øvrigt debat indlæg på side 22 og 23 i det seneste nummer af JOURNALISTEN.

0 Kommentarer