search

Frygter mistanke om pamperi i DJ

Formand for Journalistforbundets Kreds 1 Morten Friis Jørgensen kommer med skarpe udmeldinger om en uddannelsesbevilling på 170.000 kr. til næstformand Fred Jacobsen. Det kan ligne pamperi, mener han.

Formand for Journalistforbundets Kreds 1 Morten Friis Jørgensen kommer med skarpe udmeldinger om en uddannelsesbevilling på 170.000 kr. til næstformand Fred Jacobsen. Det kan ligne pamperi, mener han.

Udmeldingen kommer i et debatindlæg i Journalisten, der kommer på gaden onsdag. Baggrunden er, at DJs forretningsudvalg har tildelt Fred Jacobsen en uddannelsesstøtte til at tage en masteruddannelse i redaktionel ledelse på Syddansk Universitet.

Morten Friis Jørgensen sætter spørgsmålstegn ved beløbets størrelse, og ved det, at en sideløbende masteruddannelse vil tage tid fra Fred Jacobsens hverv som næstformand uden højeste arbejdstid.

»Det er betragteligt beløb, der er tale om her. Langt mere end almindeligt ansatte kolleger kan få ifølge deres overenskomst eller andre kollektive aftaler. Som skrivende freelancejournalist kan jeg f.eks. hvert tredje eller fjerde år ansøge om og måske være heldig at få op til 7.500 kr. til efteruddannelse,« konstaterer Morten Friis Jørgensen.

Han vil ikke selv kritisere beslutningen direkte, men han frygter den måde, det kan blive opfattet på af forbundets medlemmer.

»Jeg frygter, det kan ligne pamperi, når man forgylder hinanden bag lukkede døre. Hvis nogen skal forgyldes, skal det foregå i fuld offentlighed, så medlemmerne er klart oplyst om, hvad der foregår,« siger kredsformanden, der mener, at et beløb i den størrelse bør besluttes i hovedbestyrelsen og ikke af forrentningsudvalgets fire medlemmer.

Mogens Blicher Bjerregård er uforstående over for, at uddannelsesbevillingen skulle kunne ligne pamperi.

»Vi skal have en visionær efteruddannelsespolitik, der gør, at alle, også næstformanden, skal kunne uddanne sig på en fornuftig måde. Her er tale om efteruddannelse, der for næstformanden er godt for den position, han befinder sig i nu, og for hans fremtid. Det har også betydning for hele DJ, at næstformanden dygtiggør sig, og jeg kan ikke forstå, man sætter spørgsmålstegn ved et forbund, der fører en visionær uddannelsespolitik,« siger han.

Ifølge Mogens Blicher Bjerregård er uddannelsens tidsforbrug vurderet og vil ikke være et problem. Han ønsker dog ikke tage stilling til, om alle forbundets ansatte ville kunne få en uddannelse til 170.000 kr.

»Det er et helt hypotetisk og urimeligt spørgsmål. Vi har givet efteruddannelsesbevillinger af meget forskellig art i hele huset. Den rigtige efteruddannelsespolitik ser individuelt på de behov, der måtte være, og det, der er brug for,« siger han.

Læs Morten Friis Jørgensens indlæg og Mogens Blicher Bjerregårds svar i Journalisten onsdag.

Læs Morten Friis Jørgensens indlæg i sin fulde længde på Kreds 1s hjemmeside.

Kommentarer
17
Erik Svarre
19.09.07 11:45
Skræmmende demokrati
Næstformanden i Dansk journalistforbund Fred Jacobsen anklages for pamperi. Af en af sine egne. Og så i medlemsbladet Journalisten!

Uha dada. Nu står verden vist ikke længere.

Medierne ude i det virkelige liv oplever for tiden en omvæltning, som ikke er set i mange mange år.

En af Rupert Murdochs håndgangne mænd, Peter Chernin,  beskrev forleden denne omvæltning ved Royal Television Society’s årsmøde i Cambridge:

»Der har været et fuldstændig skift i mediebranchen, der er blevet demokratiseret – og demokrati kan være skræmmende, især hvis man som os har levet i et totalitært styre, hvor vi har været diktatorer.«

Det han mener er, at mediebrugerne/kunderne på en helt anden måde har fået noget at skulle have sagt i forhold til medierne – at de er en demokratisk faktor, som man i dag må tænke på, når man vil operere på mediemarkedet.


Når forretningsudvalget – dejligt gedulgt – bag lukkede døre kan foretage en efteruddannelsesbevilling til næstformanden i den omtalte størrelse, så er det fordi Dansk Journalistforbund ikke har fundet ud af, at organisationen befinder sig i et nyt demokratisk mediesamfund.

Beslutningen kan selvfølgelig ikke tages i forretningsudvalget. Den må da tages på et delegeretmøde, hvor budgetter og ledelsens lønninger hvert år bliver vedtaget.

Formandens udtalelse om »visionær efteruddannelsespolitik« er det rene udenomssnak – og udstiller forbundet som en organisation, der ikke har erkendt den nye virkelighed.

Forretningsudvalget vedtog for nogle år siden – også i det gedulgte – at ledelsens repræsentanter kan gå på »ventepenge«. I forbindelse med at delegeretmødet fravælger formand/næstformand er det rimeligt med en sådan ordning, men den gælder også, hvis en repræsentant for ledelsen selv vælger at trække sig.

Med den store efteruddannelsesbevilling til Fred Jacobsen må man da nu gå ud fra, at han frasiger sig »ventepenge«, hvis han på et tidspunkt skulle finde på at trække sig fra DJ-ledelsen.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
20.09.07 11:30
Kæmpebrøler med 170.000 kr. til Fred Jacobsen
Formand for Journalistforbundets Kreds 1 Morten Friis Jørgensen har den bedste historie i det ny nummer af Journalisten. Og det er jo i sig selv tankevækkende. For det er et læserbrev. Redaktionen har ikke lavet journalistik på det (kan tilgives, hvis det er tidnød, ellers ikke). Jo, Morten Friis Jørgensen stiller det nødvendige spørgsmål, om det virkelig er i orden, at FU i det skjulte bevilger 170.000 kr. til næstformandens efterudannelse. Og nej, det er det bare ikke. Og at HB er dikkende lammehaler, gør det endnu pinligere. Det vidner om dårlig dømmekraft hos formand og næstformand, som serverer de grydeklare indstillinger til FU og HB, og det er slemt, når det er vore topfolk. Men det er også i sig selv helt ude i skoven. Hvad siger de freelancere, der har svært ved at få penge til korte kurser? Hvorfor har Fred ikke søgt Ophavsretsfonden? Og hvorfor reagerer ingen på ødsleriet i DJ? Nu, hvor ledigheden er faldet med vel 50 pct., udvides Jobservice med en medarbejder med en løn på - hold fast - 550.000 kroner!?
Fremhævet af Journalisten
Jakob Elkjær
20.09.07 12:00
Nettet er opfundet

Kære Finn Arne Hansen,

Du skriver i din kommentar, at redaktionen ikke har lavet journalistik på debatindlægget. Din kommentar er knyttet til en journalistisk artikel lavet af redaktionen. Du bliver nok nødt til at vænne dig til, at historier ikke kun bliver publiceret på papir, men også på det såkaldte Internet.

Jakob Elkjær, redaktør

 

 

Fremhævet af Journalisten
Jan Eskildsen
20.09.07 13:10
Alle tiders værste pampersvineri

Ikke engang et LO forbund er blevet grebet i et så grelt eksempel på pamperi.

Fred Jacobsen er sikkert en flink fyr og han trænger sikkert også til at blive uddannet. Men det skal ikke være for så mange af medlemmernes penge, det hører simpelthen ingen steder hjemme.  Hvad tænker Fu på? har de aftalt indbyrdes at de allesammen skal have sådan en bevilling og hvem bliver den næste? Hvad bliver det næste? Beslutningen må omgøres øjeblikkeligt. Nu ved vi, hvad det er for en flok pampere, der er valgt ind i DJs ledelse - fy for pokker.

Fremhævet af Journalisten
Jan Eskildsen
20.09.07 13:58
Elkjærs spin

Elkær: Dit spin nytter ikke. Der er ikke tale om "Mistanke om pamperi .." der er tale om pamperi. Så artiklen har ikke noget med journalistik at gøre - det er ren og skær damage control.

Hvor mange hundredetusinde har de lovet dig til uddannelse, dine pamperkolleger?
Fremhævet af Journalisten
Martin Thimes
20.09.07 16:13
Hvad skulle de skrive - udover netop frygt
Jan Eskildsen, jeg forstår ikke dit angreb på Elkjær. Morten Friis Jørgensen siger jo netop, at han ikke selv vil kritisere beslutningen om at give penge til Fred, men at han "frygter, det kan ligne pamperi". Og det er så blevet til rubrikken. Jeg vil ikke tage stilling til, om bevillingen er pamperi eller ej. Bare konstatere, at du med din kritik skyder helt og aldeles forbi målet. Du konstaterer, at det er pamperi, men det er jo ikke nok til at gøre det til en kendsgerning, der er en rubrik værdig. 
Fremhævet af Journalisten
Klaus Wendelboe
20.09.07 17:55
Ros for at gå i front

Altså, jeg må indrømme, at jeg syntes at Dansk Journalistforbund har gjort det eneste rigtige i denne sag! Som jeg ser det har de besluttet at investere i det, som stort set ingen andre medier i landet gør: ledelse. Til glæde for samtlige medlemmer af forbundet.

Prøv at søg på Journalisten på, hvor mange historier der er lavet om katastrofal dårlig ledelse i branchen og så hold det op i mod, at SDU i år måtte aflyse deres andet hold i redaktionel ledelse fordi der ikke var ansøgere nok.

Jep, jeg er selv redaktør (og medlem af DJ) og dybt interesseret i at blive en bedre leder, men det gør jeg ikke uden opbakning - også fra Dansk Journalistforbund.

Jeg er privilegeret fordi jeg har en arbejdsgiver, der ved, hvor vigtigt det er for - ikke mig - men alle medarbejderne, at deres ledere er godt uddannet og ved, hvad det betyder for alt på arbejdspladsen. Og jeg kan derfor kun glæde mig over at Dansk Journalistforbund, nu går i spidsen for branchen og investerer i fremtiden og deres medlemmers velbefindende.

Tak for det.

Mvh

Klaus Wendelboe

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
20.09.07 19:35
Det såkaldte internet...

Jeg lavede min første hjemmeside i 1997, havde en lille internetforretning i 2000, er uddannet webmaster fra DJE og har skabt tre hjemmesider, hvoraf to stadig lever fint Så redaktøren kan godt spare sin ironiseren.

Sagen er, at Journalisten - på papir - læses af  45.000 personer (hvis jeg husker Annelise Mølvigs tal rigtigt). journalisten.dk har dagligt 1600 unikke brugere, har jeg læst et eller andet sted. Det siger  mig, at Journalisten har langt den største gennemslagskraft.

Men nu, hvor redaktøren stikker hovedet frem, så kunne det da være interessant at få en forklaring på, hvorfor sagen ikke er dækket i Journalisten. 

 

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Sven Fechner
20.09.07 19:39
I for små sko? Om FUs uddannelsesbevilling til næstformanden

Kære kolleger. Kære min Kreds 1-formand.

Nu syns jeg da nok at vi skal spise brød til.

 Det er jo helt fantastisk, hvor små sko nogle kolleger, formentlig af "standen", men tilsyneladende ikke af profession, kan gå i. 

Tiderne har ændret sig. Der er krav om livslang uddannelse. Især inden for  "standen" er der sikkert en del kolleger , der kunne trænge til mere udannelse. og kompetenceudvikling. Og der er sikkert rigtigt mange, der også gerne vil. En del overenskomster vidner da også om at uddannelsesbestemmelserne efterhånden er blevet opprioriteret.

 I den her "sag" (By the way: Har vi ikke andet at lave? Der er en verden uden for DJ, som vi har en forpligtelse til at skue på fingrene...?) er kritikerne af FUs bevilling til næstformandens Masteruddannelse ved at skyde sig selv i foden.

 Så: Hvad er motiverne hos de kritikere, der beklikker deres egne valgte repræsentanters motiver, når repræsentanterne - i FU - bevilliger et længere uddannelsesforløb til en anden DJ-funktionær - uanset om der er tale om en næstformand, en formand eller de ansatte faglige konsulenter i DJ?

Det minder mig om min grundejerforening, hvis eksistensberettigelse får næring af at bruge generalforsamlingerne til at køre sager på påståede berigelses- og inhabilitetssager mod den til enhver tid siddende bestyrelse.

De valgte i DJ har ingen overenskomst, men sådan set heller ingen sikkerhed for at komme tilbage på (medie-)arbejdsmarked, når deres embedsperiode slutter.

Selv om de valgte (og de ansatte) kompenseres med en ok-hyre og de måske endda kan forvente ventepenge, når tiden er til det, så er det da ingen skade til, at de forsynes med en opgradering eller ligefrem fornyelse af deres kompetencer, så de kan klare sig på jobmarkedet fremover?

Er det ikke solidaritetsprincippet, der også skal gælde vore valgte "funktionærer"?

Det burde være indlysende, at både de valgte og konsulenterne i DJ til enhver tid ganske enkelt skal forpligtes til kompetenceudvikling - om ikke for andet, så dog for DJ-medlemmernes bedste.

Når næstformanden - hvad enten han hedder Fred Jacobsen eller Børge Hansen eller Lise Jensen - i forbindelse med et kompetanceafklaringsforløb - som jeg er sikker på DJs kloge hoveder på det felt har hjulpet ham med - er blevet hooked på at blive en bedre (redaktionel) leder, så synes jeg det er en rigtig god idé.

 Og hvis det eksempel smitter af ude i de mange redaktioner og mediearbejdspladser, hvor der sikkert er den ene eller anden  leder eller mellemleder, der måske kunne trænge til en kompetenceafklaring og efterfølgende kompetenceudvikling, så ville det være et skridt i den helt rigtige retning.

 Måske kunne man starte med DR for en fornyelses skyld.

Men det var et sidespring.

 Det samme gælder vel også demokratiets vogtere, kort sagt journalister og andre mediefolk. Hvis vi ikke opgraderer vores viden og vores kompetencer på alle mulige områder, så kommer mange af os på kort sigt til at holde øje med, om alt går ret til på gratisavis-pakkerierne. Men det er der sikkert nogen der kan finde en vis tilfredsstillelse i...

 Så: What´s the problem?

Moralens Vogtere har fået øje på noget suspekt i egne rækker. Okay.

Måske sku Moralens Vogtere have øvet sig i kompetenceudvikling, ved at lære noget om at skelne mellem æbler og pærer.

I den her sag er der for mig nemlig ingen tvivl om, at en næstformand eller enhver anden funktionær, valgt eller ansat (de ansatte har jo en intern overenkomst) bør have ret til arbejdsgiverbetalt (skriv: forbundsbetalt) kompetenceudvikling og længerevarende efteruddannelse, der sikrer deres værdi i det faglige arbejde for DJ-medlemmernes bedste.

Skulle der herske tvivl om proceduren og rammerne for en sådan rettighed internt i DJ, så lad os diskutere den. I HB og eller på Delegeretmødet. For min skyld osse i endeløse spalter i Journalisten.

Men at beklikke retten til kompetenceudvikling både for DJs valgte og ansatte er simpelthen for småt og vidner om, at der er stadig et par blandt "standens"  medlemmer, der ikke har forstået, hvad ikke bare mediebranchen er ude i.

Jeg kan for den sags skyld oplyse, at vi på min (meget lille redaktionelle) arbejdsplads efter ikke helt uproblematiske forhandlinger (godt hjulpet af kompetente faglige DJ-konsulenter) faktisk fik indført muligheden for forhandling om en delvist eller helt arbejdsgiverbetalt længerevarende uddannelse i overenskomsten. Ved siden af den "obligatoriske" ret til en årlig uge på DJE.

To af mine kolleger har siden hen taget forhandlingen. Den ene er efterfølgende blevet Master i Corporate Communication. Arbejdsgiveren har betalt.

Den anden er i gang med en tilsvarende arbejdsgiverbetalt uddannelse.

I stedet for at bruge tid på den aktuelle sag i DJ, burde vi rette fokus på, hvordan en sådan ordning kan finde indpas i de overenskomster, hvor der stadig ikke findes regler om den slags.

Og det er er noget, som I ude på arbejdspladserne burde stille krav om. Tillidsfolkene sku tage initiativer til at lægge emnet ud til en bredere diskussion. For forandringerne skal ske ude på arbejdspladserne.

 I DJ er spørgsmålet blevet opprioriteret. En ny konsulent på kompetenceudviklingsområdet er i vente. 550.000 om året til sådan en er ikke for dyr.  

Konsulenten skal jo også have lidt for sin kompetence, viljen til at udvide den og for sin rådighedsforpligtelse. Det er vel nogen af de elemeter, som vi under overenskomstforhandlingerne bruger som argumenter, når der skal snakkes hyre og andre goder?

Vi sku tage og holde op med at spilde tid med en debat om en sag, der i princippet burde være en selvfølge. Og hellere holde mere øje med de urimeligheder, der sker ude på mange arbejdspladser.

Sven Fechner

journalist, redaktør  & TR (DJ)

(i gang med endnu en kompetenceafklaring - forhåbentligt fulgt af en fortsat kompetenceudvikling :-) )

Fremhævet af Journalisten
Sven Fechner
20.09.07 19:46
LOs faglige har erkendt behovet for kompetenceudvikling

Kære Jan,

 jeg syns du sku tage og researche inden du kaster postulater ud.

I stort set alle LO-forbund har valgte, ansatte og dermed også journalister/kommunikationsmedarbejdere ret til arbejdsgiverbetalt kompetenceudvikling.

De fleste steder eksisterer der faktisk krav til valgte, ansatte og dermed også journalister om at udvide deres kompetencer igennem kort eller længerevarende efteruddannelse. Det være sig fagbevægelsens interne eller også andre - eksterne - uddannelser.

 Det er således ikke alt der er gammeldags eller beton i fagbevægelsen. Trods alt.

Sven Fechner

Journalist/ redaktør / TR

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
20.09.07 19:56
Du kaster mudder, Fechner

Du påstår jo faktisk, man ikke er professionel, når man kritiserer denne brøler. Men jeg journalist, både" standsmæssigt" og professionelt. Men derfor kan jeg og mange andre DJ-medlemmer vel godt kritisere,  at fire personer i FU i lukkethed uden videre beslutter at bevilge 170.000 af medlemmerne kroner til næstformandens efteruddannelse.

Problemet er ikke, at han vil efteruddannes. Det er OK. Men måden! og beløbet! Godt nok skal vore formænd gå forrest, men vel ikke i at have de længste sugerør. 

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Sven Fechner
20.09.07 21:17
Med al respekt

Kære Finn Arne,

hvis du læser ind ad, så skriver jeg faktisk det du går ind for. Citat:

"I den her sag er der for mig nemlig ingen tvivl om, at en næstformand eller enhver anden funktionær, valgt eller ansat (de ansatte har jo en intern overenkomst) bør have ret til arbejdsgiverbetalt (skriv: forbundsbetalt) kompetenceudvikling og længerevarende efteruddannelse, der sikrer deres værdi i det faglige arbejde for DJ-medlemmernes bedste.

Skulle der herske tvivl om proceduren og rammerne for en sådan rettighed internt i DJ, så lad os diskutere den. I HB og eller på Delegeretmødet. For min skyld osse i endeløse spalter i Journalisten.

Men at beklikke retten til kompetenceudvikling både for DJs valgte og ansatte er simpelthen for småt og vidner om, at der er stadig et par blandt "standens"  medlemmer, der ikke har forstået, hvad ikke bare mediebranchen er ude i." Citat finito.

Det sidste var ment som henvisning til kreds 1-formandens indlæg.

Det plejer at være god skik at forholde sig til hvad en part i en debat faktisk siger hhv skriver, frem for at tillægge en sådan noget, du mener han ( i det tilfælde mig) i virkeligheden har ment.

Mudder?

I al fredsommelighed med de bedste hilsner

Sven :-)

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
21.09.07 07:39
Godt ord igen..

Kære Sven

 

Det var denne linje "Det er jo helt fantastisk, hvor små sko nogle kolleger, formentlig af "standen", men tilsyneladende ikke af profession, kan gå i ", der fik mit pis i kog.

Men lad os holde os til sagen: Synes du virkelig, det ern okay, at FU bag lukkede døre beviler 170.000 kr. til et af FU's medlemmer (næstformanden)?

 

VH

Finn Arne Hansen

 

Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
21.09.07 08:02
Uddannelse for livet

Kammerater

Den beslutning, som Forretningsudvalget traf 18. juni vedrørende Fred Jacobsens efteruddannelses-ønske, var fuldstændig korrekt. Det, der ikke var korrekt, var, at det var FU, der traf den.

Det har et af Hovedbestyrelsens mere besindige medlemmer, min gode kollega på Ekstra Bladet René Simmel, gjort opmærksom på ved HB-mødet 29/8. Og der er grund til at kaste dette ind i en debat, der er på vej til at dreje sig om alt muligt andet end en udmøntning af det krav, som DJ's medlemmer igen og igen har påpeget det rimelige i over for vore arbejdsgivere i diverse forhandlniger: Nemlig at vi har ret til efteruddannelse, så vi kan følge med i en branche, der udvikler sig hver eneste dag.

Og specielt over for vore folkevalgte har DJ-medlemmerne da en ekstra forpligtelse. I modsætning til forbundets øvrige ansatte - og i modsætning til vi medlemmer, der har jobs med opsigelsesvarsler - så er det en folkevalgts lod at lægge sin skæbne i hænderne på Delegeretmødet hvert andet år, og de risikerer altså at få forandret deres livsvilkår fra den ene time til den anden. Hvis de ikke i dén situation er klædt på til fremtiden, har vi som medlemmer ikke vist dem den fornødne respekt.

Den respekt bør naturligvis i fremtiden varetages af forbundets Hovedbestyrelse og ikke, som i den aktuelle sag, af Forretningsudvalget. Det ved begge parter efter mødet 29/8. Men at forlange, at retten til efteruddannelse kun gælder udvalgte grupper af DJ, er at gå efter manden i stedet for bolden - DJ's politiske mål om efteruddannelsesret for alle skal naturligvis også gælde de folk, vi selv har ansat/valgt.

Stor hilsen

Lars W.

Fremhævet af Journalisten
Jakob Elkjær
21.09.07 08:41
Svar fra en pamper
Så er jeg også blevet kaldt pamper.

Jeg kan forstå på Jan Eskildsen, at jeg nok er blevet bestukket med en ordentlig efteruddannelsesbevilling til at spinne for ledelsen i Dansk Journalistforbund.

I givet fald har jeg ikke opdaget det. Jeg har i mine snart to år på bladet været på ét efteruddannelseskursus. Det var på den i øvrigt fremragende Poynter Sommerskole i år. Det kostede omtrent 14.000 kroner og jeg har ikke fået lovning på yderligere efteruddannelse.

Når journalist Lasse Højgsgaard i artiklens overskrift ikke blot konstaterer, at der er tale om pamperi i denne sag, så skyldes det, at kritikeren i sagen udtrykkeligt ikke siger, at det er pamperi. Morten Friis giver udtryk for, at han frygter, at det kan blive opfattet som pamperi og stiller nogle kritiske spørgsmål. Derfor er rubrikken dækkende (omend lidt tung).

170.000 kroner er mange penge. Jeg synes, diskussionen er relevant.

Men jeg kan ikke bare kalde det pamperi. Pamperi er for mig ikke at svede over en fagligt krævende efteruddannelse med eksaminer etc. Pamperi er mere sådan noget med ekstremt dyre middage og overdrevent flotte rejser på medlemmernes bekostning eller at stikke medlemmernes penge i lommen. I givet fald var historien kommet på forsiden. Det kan jeg garantere.

Det er godt, at der er kommet mere fokus på efteruddannelse - også i ledelse. Der er nemlig for mange af sådan nogle som mig i den danske mediebranche. Selvlærte chefer uden formel uddannelse i lederskab. Jeg stiller mig faktisk uforstående overfor, at ingen af mine hidtidige arbejdsgivere har krævet af mig, at jeg tog dyre efteruddannelser, før jeg fik lov at herse og regere med deres vigtigste ressource - medarbejderne.

Direktionerne i de store mediehuse vil have chefer, der kan forandre og tænke i platforme. Hvis ikke man efteruddanner journalister til dygtige chefer, så vil der om nogle år ikke være mange med journalistisk baggrund på ledelsesstillingerne i de danske mediehuse. Det er et skræmmende perspektiv.

Den største del af Journalistens nyhedsproduktion finder ikke vej til spalterne i bladet. Jeg synes selv, at vi havde stærkere historier i det sidste trykte nummer af Journalisten end denne - blandt andet fordi SDU-studiet har fået så få tilmeldinger, at det ikke bliver til noget.  Når jeg valgte at bede Lasse Højsgaard om at lave en version af historien til Journalisten.dk, så er det fordi det er en god diskussionshistorie. På webben kan diskussionerne folde sig ud.

mvh

Jakob Elkjær, redaktør

 

 

 

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Sven Fechner
21.09.07 08:45
Om sko og professionen

Kære Finn Arne

- der var da klart en del polemik i indledningen til mit indlæg. :-)  Men profession og det at være professionel er to forskellige ting. Man kan jo forvalte sin profession (som journalist for eksempel ) både professionelt eller amatøragtig.  Eller slet ikke. Og med sin profession kan man jo sagtens være medlem af en stand. Men der findes jo også mennesker, der betragter sig værende medlem af en stand uden egentlig at udøve en profession....men det er nu bare noget sprogligt. Så lad det ligge... :-)

Tilbage til dit spørgsmål: Jeg kan af gode grunde ikke tage stilling til forløbet der har ført til FUs bevilling.

For mig ligger der en pointe i, at alle har ret - og pligt - til at kompetenceudvikle sig selv. Og at det også er i arbejdsgiverens interesse at have kompetente medarbejdere; hvad enten de arbejder som valgte i en organisation eller som ansat i organisation og/eller virksomhed. Derfor skal de - arbejdsgiverne - også til lommerne, når det gælder efter- eller videreuddannelse. Og derfor skal vi TR - og DJ som faglig organisation - sørge for at uddannelse bliver en endnu mere tungvejende del af overenskomsterne.

 Så handlingen - bevillingen - er der i mine øjne ikke noget galt med.

Skulle der eksistere regler for den slags internt i DJ og skulle disse regler være overtrådt med bevillingen, er det rent adminsitrativt naturligvis ikke i orden. Jeg er dog ikke bekendt med, om sådanne regler eksisterer; og Mogens har jo redegjort for, at der ikke er begrænsninger i FUs prokura i den slags sager.

 Så - hvis arbejdsgiveren - i sidste ende DJs medlemmer - igennem deres kompetente forsamlinger nu mener, at den her sag er bare lidt for meget, så syns ja da klart, at man skal vende blikket fremad og diskutere og muligvis vedtage et regelsæt for den slags i DJ.

Men man skal samtidigt være ret så varsom med at lægge for mange bånd på DJs interne organisation. Hvis de valgte og konsulenterne ikke har tilstrækkelig frihed for at agere, løber DJ fare for at blive en stiv, regelbunden og usmidig organisation. Og det er i hvert fald ikke til gavn for medlemmerne.

Desuden: Det handler vel også om tillid. Vi vælger HB-/FU-medlemmerne og DJs ledelse ud fra en betragtning om, at vi har tillid til, at de som medlemmernes repræsentanter forvalter deres mandat ordentligt. Ellers bliver de vel skiftet ud ved førstkommende lejlighed?

Så: Jeg har ikke noget problem med at FU bevilger den der Masteruddannelse. Og jeg ved ikke hvor lukket dørene har været i den sag - jeg har ikke været der. Men debatten om den tyder jo på, at dørene ikke har været så lukket endda.

Med de bedste hilser

 Sven :-)

Fremhævet af Journalisten
Gert K. Nielsen
21.09.07 14:46
Svar til svar

Øv. Da jeg så rubrikken 'svar fra en pamper' under nyeste kommentarer, troede jeg faktisk det var et svar fra Fred Jacobsen, som var på banen med god selvironi - og sandsynligvis fik punkteret den forargede historie med gode og vægtige argumenter for at blive master i redaktionel ledelse. 

Al respekt for dit indlæg, Jakob Elkjær, men der er nu ikke noget som at høre direkte fra de implicerede. Specielt i sådan et rart debatunivers som her på Journalisten.

I øvrigt vil jeg da gerne stille spørgsmålstegn ved, om man sådan kan sætte lighedstegn mellem visionær efteruddannelsespolitik og 170.000 kr pr. næstformand, sådan som Mogens Blicher gør i sit forsvar for beslutningen.  ? 

 

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen