Frygter mistanke om pamperi i DJ

Formand for Journalistforbundets Kreds 1 Morten Friis Jørgensen kommer med skarpe udmeldinger om en uddannelsesbevilling på 170.000 kr. til næstformand Fred Jacobsen. Det kan ligne pamperi, mener han.

Formand for Journalistforbundets Kreds 1 Morten Friis Jørgensen kommer med skarpe udmeldinger om en uddannelsesbevilling på 170.000 kr. til næstformand Fred Jacobsen. Det kan ligne pamperi, mener han.

Udmeldingen kommer i et debatindlæg i Journalisten, der kommer på gaden onsdag. Baggrunden er, at DJs forretningsudvalg har tildelt Fred Jacobsen en uddannelsesstøtte til at tage en masteruddannelse i redaktionel ledelse på Syddansk Universitet.

Morten Friis Jørgensen sætter spørgsmålstegn ved beløbets størrelse, og ved det, at en sideløbende masteruddannelse vil tage tid fra Fred Jacobsens hverv som næstformand uden højeste arbejdstid.

»Det er betragteligt beløb, der er tale om her. Langt mere end almindeligt ansatte kolleger kan få ifølge deres overenskomst eller andre kollektive aftaler. Som skrivende freelancejournalist kan jeg f.eks. hvert tredje eller fjerde år ansøge om og måske være heldig at få op til 7.500 kr. til efteruddannelse,« konstaterer Morten Friis Jørgensen.

Han vil ikke selv kritisere beslutningen direkte, men han frygter den måde, det kan blive opfattet på af forbundets medlemmer.

»Jeg frygter, det kan ligne pamperi, når man forgylder hinanden bag lukkede døre. Hvis nogen skal forgyldes, skal det foregå i fuld offentlighed, så medlemmerne er klart oplyst om, hvad der foregår,« siger kredsformanden, der mener, at et beløb i den størrelse bør besluttes i hovedbestyrelsen og ikke af forrentningsudvalgets fire medlemmer.

Mogens Blicher Bjerregård er uforstående over for, at uddannelsesbevillingen skulle kunne ligne pamperi.

»Vi skal have en visionær efteruddannelsespolitik, der gør, at alle, også næstformanden, skal kunne uddanne sig på en fornuftig måde. Her er tale om efteruddannelse, der for næstformanden er godt for den position, han befinder sig i nu, og for hans fremtid. Det har også betydning for hele DJ, at næstformanden dygtiggør sig, og jeg kan ikke forstå, man sætter spørgsmålstegn ved et forbund, der fører en visionær uddannelsespolitik,« siger han.

Ifølge Mogens Blicher Bjerregård er uddannelsens tidsforbrug vurderet og vil ikke være et problem. Han ønsker dog ikke tage stilling til, om alle forbundets ansatte ville kunne få en uddannelse til 170.000 kr.

»Det er et helt hypotetisk og urimeligt spørgsmål. Vi har givet efteruddannelsesbevillinger af meget forskellig art i hele huset. Den rigtige efteruddannelsespolitik ser individuelt på de behov, der måtte være, og det, der er brug for,« siger han.

Læs Morten Friis Jørgensens indlæg og Mogens Blicher Bjerregårds svar i Journalisten onsdag.

Læs Morten Friis Jørgensens indlæg i sin fulde længde på Kreds 1s hjemmeside.