Frygter forringelser

 Tillidsmændene på fire medie-arbejdspladser er ikke udelt begejstrede for Journalistforbundets ønsker om mere fleksible overenskomster. 

 

Tillidsmændene på fire medie-arbejdspladser er ikke udelt begejstrede for Journalistforbundets ønsker om mere fleksible overenskomster.

 

Torben Duch Holm, fællestillidsmand på NORDJYSKE Stiftstidende.

"Jeg er lodret uenig i, at vi skal være mere fleksible. Vi skal ikke sælge ud af allerede erhvervede goder, for vi får dem aldrig igen."

Hvorfor vil I ikke lave fleksible overenskomster, som kan være med til at hjælpe de trængte dagblade?

"Argumentet om, at vi skal hjælpe kriseramte dagblade, hører vi altid. Krisen har jo allerede ramt os med fyringer og nedskæringer. Jeg mener tværtimod, at dem, der er tilbage, skal have forbedrede vilkår."

Hvorfor er I imod nye lønsystemer?

"Fordi vi frygter, at det reelt betyder lønnedgang. Ny Løn er en fordel for de stærke, mens de svage lades i stikken. De stærke kan forhandle sig til gode personlige tillæg, men de svage mister den automatiske lønstigning, som ligger i skalalønnen. Jeg tror, at især kvinderne vil tabe på nye lønsystemer."

 

Claus Birch, tillidsmand på TV 2/Danmark.
"Vi vil helst forhandle vores overenskomst lokalt, så DJs udmeldinger får ikke nogen særlig indflydelse på vores forhandlinger. Men jeg mener, at vi allerede er meget fleksible på TV 2."

Hvilke krav stiller I med?

"Mere ferie og mere løn. Det koster selvfølgelig noget, så vi er villige til at forhandle om arbejdstiden og aftaler for projektansættelser."

 

Bodil Rahbæk, formand for Journalistgruppen i DR.
"Nogle journalister i DR mener, at overenskomsten ikke er tilstrækkelig fleksibel. Nogle vil for eksempel gerne arbejde mange timer i nogle måneder og så have lang sommerferie. Jeg forstår godt synspunktet. Men der skal stadig være et fælles grundlag, som sikrer dem, der ikke vil eller kan arbejde på den måde."

Hvad siger du til, at DJ åbner for, at arbejdsgiverne kan få indflydelse på efteruddannelse?

"Jeg støtter synspunktet. På den måde bliver efteruddannelse en pligt for arbejdsgiveren, ligesom arbejdsgiveren også får et ansvar for, at medarbejdernes nye erfaringer bliver brugt i dagligdagen.
DRs journalister skiftede lønsystem i 1999. Det betyder, at alle nyansatte får samme grundløn med individuelle muligheder for at forhandle en personlig løndel. Hvilke erfaringer har DRs journalister med Ny Løn?

"Vores erfaringer er ikke ubetinget gode. Vi har ikke et samlet overblik over, hvordan det er gået med lønforhandlingerne på Ny Løn. Men flere nyansatte får i mange tilfælde en lavere løn i det nye lønsystem. Jeg frygter, at der vil udvikle sig lavtlønsgrupper inden for DR, fordi det solidariske princip er forsvundet, hvor alle var sikret en årlig lønstigning på skalalønnen."

Hvilke ønsker har I til overenskomstforhandlingerne til foråret?

"Forbedringer af det nye lønsystem. Det kunne f.eks. være, at der blev meldt en pulje ud til lønforhøjelser, og at tillidsmændene får indflydelse på fordelingen af i hvert fald en del af pengene."

 

John Jacobsen, fællestillidsmand på Sjællandske Dagblade.
"Vi er allerede rigeligt fleksible. Vi er faktisk på arbejde, når der er behov for det."

Hvorfor er du imod Ny Løn?

"Jeg kan ikke gå ind for et lønsystem, hvor en stor del af lønnen skal forhandles individuelt. Det lønsystem er kun en fordel for de stærke. Når man er ansat på et lokalt medie, så er det slet ikke nogen fordel."
DJ åbner for, at arbejdsgiverne får mere indflydelse på, hvilke efteruddannelser journali-ster kan tage. Hvad mener du om det?

"Det er godt, at arbejdsgiverne har mulighed for at piske medarbejderne til at tage efteruddannelse, men arbejdsgiverne skal ikke bestemme, hvilken slags efteruddannelse man skal på. Det vil indskrænke den enkeltes muligheder for personlig udvikling. Det er heller ikke godt for mobiliteten på arbejdsmarkedet, hvis folk kun kan uddanne sig inden for lige nøjagtig det område, som virksomheden arbejder med. Så har man jo ikke forbedret sine muligheder for at få et nyt job."

Læs også: Massiv kritik af DJ-formanden og Opbakning til formand

 

0 Kommentarer