offentlighedslov

Frygt for glidebane mod lukkethed efter nyt lovforslag om aktindsigt

Ifølge justitsminister Mattias Tesfaye (S) er der ingen grund til at frygte, at et nyt lovforslag om ændringer af Offentlighedsloven fører til en glidebane

Regeringen vil gøre det lettere for myndigheder at lade være med at give aktindsigt til privatpersoner, hvis der er mistanke om chikane af offentlige medarbejdere.

Men lovforslaget rummer så meget elastik i formuleringerne, at eksperter i medieret og forvaltningsret udtrykker bekymring.

Det skriver Altinget, som blandt andre har talt med Oluf Jørgensen, der er jurist, rådgiver og tidligere forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

”Forslaget vil forringe den offentlige kontrol med myndighederne og retssikkerheden for borgere, der har sager i den offentlige forvaltning,” siger han.

Lovforslaget er lige nu i høring, hvor fristen for at gøre indsigelse falder om otte dage.

DJ vil udtale kritik

Fra Dansk Journalistforbunds side vil man i sit høringssvar, der udarbejdes i samarbejde med Oluf Jørgensen, udtale kritik af forslaget.

Umiddelbart forstår DJ-formand Tine Johansen godt bevæggrunden bag lovforslaget, da det er vigtigt at sikre, at for eksempel politibetjente eller sundhedspersonale ikke chikaneres af borgere, der bruger aktindsigt som værktøj til at afsløre deres identitet.

”Men når jeg så læser lovforslaget, så bliver jeg meget, meget bekymret for den elastik, der ligger i det her i forhold til, hvor let det bliver at afvise ansøgninger om aktindsigt,” siger hun.

I lovforslaget fremgår det, at det ikke har ”til formål at begrænse pressens eller forskeres adgang til at søge aktindsigt”.

Alligevel frygter Tine Johansen, at en begrænsning af borgeres indsigt kan føre til en glidebane i retning af mere lukkethed. I kølvandet af Minkkommissionen meldte statsminister Mette Frederiksen (S) ellers ud, at man ville lempe Offentlighedsloven.

”Jeg har stadig en forventning om, at regeringen mener det, når de siger, at de gerne vil lempe Offentlighedsloven, og at hele coronahåndteringen og forløbet omkring det har vist, at vi har brug for at kigge på den igen. Derfor er det så ærgerligt, at der nu kommer noget, der trækker i den anden retning,” siger hun.

Minister afviser

Over for Altinget giver professor i forvaltningsret Michael Gøtze fra Københavns Universitet også udtryk for, at formuleringerne i lovforslaget kan tolkes meget bredt.

”Det er helt oplagt, at det må være et spørgsmål, om man går for vidt her, og at man i virkeligheden får givet nogle håndtag til kommuner og andre myndigheder, som kan synes, at aktindsigt er lidt besværligt, og så kan de bruge den her regel, om at der nok er tale om en chikanøs borger, til at afvise mere, end godt er,” siger han.

De andre eksperter udtrykker over for Altinget, at formuleringerne i værste fald kan bruges til at bremse borgere, der er kritiske over for myndighederne.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) afviser i et mailsvar til Altinget, at lovforslaget går for langt.

Ifølge ham har forslaget ”ikke til formål at begrænse pressens eller forskeres adgang til aktindsigt i forvaltningen, og det omfatter som det klare udgangspunkt ikke ansatte i chefstillinger”.

0 Kommentarer