Offentlighedslov

Frustreret redaktør: Hvor længe skal jeg vente på min aktindsigt?

Rigspolitiet kritiserer Østjyllands Politi for at være for længe om at give Asbjørn Andersen fra TV 2 Østjylland aktindsigt. Men han har fortsat ikke fået svar på aktindsigten

I seks måneder har Asbjørn Andersen, der er redaktør på TV 2 Østjylland, ventet på at få svar på en aktindsigt fra Østjyllands Politi.

Asbjørn Andersen henvendte sig første gang til politiet i oktober 2022, og han har fortsat ikke modtaget dokumenterne. Og den ventetid er ganske enkelt for lang, vurderer Rigspolitiet, der har kigget på sagen og konkluderer, at Asbjørn Andersen ikke har fået svar inden for den rimelige tidsfrist, som er beskrevet i offentlighedsloven.

”Det betyder, at Rigspolitiet finder anledning til at udtale kritik af Østjyllands Politis sagsbehandling,” skriver Rigspolitiet.

Ældre sager kommer først

Til Rigspolitiet har Østjyllands Politi forklaret, at behandlingen af komplekse anmodninger om aktindsigt har trukket ud på grund af ”interne forhold”. Derfor kommer ældre anmodninger og mindre komplekse anmodninger om aktindsigt foran i køen, skriver politikredsen ifølge Rigspolitiets afgørelse.

Rigspolitiet har kigget på forløbet, fordi Rigspolitiet er den øverste klageinstans i den pågældende sag.

Asbjørn Andersen er glad for, at Rigspolitiet giver ham medhold i, at han har ventet for længe.

”Men det har ikke betydet, at jeg har fået min aktindsigt endnu, så det er ret frustrerende,” siger han.

Han bruger ofte aktindsigter i sit arbejde, og han har nu spurgt politikredsen, hvornår han kan forvente at få svar.

”Den her anmodning har taget over seks måneder, og jeg har aldrig prøvet at vente så længe før,” siger han.

1.766 anmodninger om aktindsigt

Sekretariatschef i Ledelsessekretariatet i Østjyllands Politi, Anne Vibe Schouby Bengtsen, forklarer over for Journalisten, at dokumenterne fra sagen er sendt i høring til andre myndigheder med anmodning om besvarelse senest den 6. juni.

”Vi forventer at kunne træffe afgørelse i sagen umiddelbart efter modtagelsen af høringssvarene,” skriver hun.

Østjyllands Politi beklager den lange ventetid, og Anne Vibe Schouby Bengtsen forstår til fulde Asbjørns frustration over processen.

”Vi har indtil videre i år modtaget 1.766 anmodninger om aktindsigt, og det er svært for os at nå at behandle alle inden for tidsfristen.  Noget af det, vi tager med fra denne sag, er, at vi godt kan blive bedre til at gå i direkte dialog med journalisterne, når de beder om aktindsigt, så vi kan forventningsafstemme og få et bedre billede af, om de søger efter noget specifikt,” skriver Anne Vibe Schouby Bengtsen.

Anmodningen om aktindsigt handlede om den daværende justitsminister Mathias Tesfayes besøg på ’Kontaktstedet’ i Gellerup i juni 2022. Besøget var arrangeret af Østjylland Politi.

Asbjørn Andersen interesserede sig for sagen, fordi Aarhus Kommune efter sommerferien lukkede stedet efter mistanke om svindel, og medarbejdernes sikkerhed var i fare.

0 Kommentarer