Frustration omkring bijob

Hvorfor skal journaliststuderende tvinges til at arbejde som kassedamer i Bilka? Det var et af de spørgsmål, den afgående formand for JR (Journalisterne på RUC), Lars Igum Rasmussen, stillede på den halvårlige generalforsamling den 13. september i Journalisternes Hus.

Med opbakning fra de øvrige kredse af journaliststuderende (KAJ og KaJO), har JR gjort det til en mærkesag at få afskaffet reglen om bijob. Bijobreglen §27, stk. 3 i Dansk Journalistforbunds love og vedtægter betyder, at studerende ikke må tage studiejobs på mediearbejdspladser, hvis det hindrer arbejdsløse medlemmers beskæftigelsesmuligheder. Overtrædes reglen, kan den studerende idømmes bøder af hovedbestyrelsen i Journalistforbundet.

På generalforsamlingen var de studerende frustrerede over reglen. Der herskede tvivl om, hvornår der er tale om bijobberi, freelance-arbejde eller blot salg af en artikel.

Lars Igum Rasmussen slog fast, at der er tale om freelance-arbejde eller bijobberi i det øjeblik, avisen har afsat spalteplads. Hvis en studerende sælger en artikel, som ikke er lavet ifølge aftale med en redaktør, er det acceptabelt.
Men, advarede Lars Igum Rasmussen: "I skal ikke lade jer spise af med seks flasker vin som betaling for en artikel."

JRs bestyrelse mener, det er i både den studerendes og arbejdspladsens interesse, at de studerende arbejder på medievirksomheder under studiet. De studerende får oparbejdet erfaringer og skaffet kontakter, til når de skal ud og søge praktikplads, og senere hen når de skal søge job. Mediearbejdspladserne får tilført energi og gåpåmod.

Det blev samtidig gjort klart på mødet, at JR er modstander af gratisarbejde på kommercielle medier. JR mener imidlertid ikke, det er et problem at arbejde gratis for nonkommercielle medier.

JR vil i samarbejde med de andre kredse af journaliststuderende, gå på talerstolen til delegeretmøde næste år for at tale for afskaffelse af reglen om bijobberi. JR har før forsøgt sig men fandt ikke, at der fra forbundets side blev lyttet til de studerende.

Lars Igum Rasmussen gik af som formand, og tidligere næstformand Martin Bøggild Hvid blev enstemmigt valgt til posten.

Dermed består JRs bestyrelse i efteråret 2002 af:

Rikke Berg, Morten Runge, Janne Mulvad Jeppesen, Marianne W. Bindeslev, Malene Bo, Martin Bøggild Hvid (formand), Thomas Lemke, Lars Igum Rasmussen og Rasmus Gorm Hansen.

Mette Gert læser selv journalistik på RUC og er i øjeblikket i praktik på JOURNALISTEN.

0 Kommentarer