search

Frivillig fratrædelse – højst til en taxa

Fyringsrunden truer, men jeg siger nej til både fratrædelse og deltid. Om en uge ved vi, hvilke 10-14 kolleger, der ryger.

Med udgangen af denne uge finder vi ud af, om nogle af mine kolleger i fakultetets administration har søgt om at smutte frivilligt fra arbejdspladsen i forbindelse med den sparerunde, der er i gang. Eller om en del af besparelsen kan findes, ved at nogle går på pension eller på deltid.

Den 28. november står det klart, hvor mange og hvem der ender med at blive afskediget i fakultetets administration. 10-14 stillinger skal spares væk på den ene eller den anden måde.

Det er i næste uge. Jeg har lidt svært ved at forholde mig til det. Arbejdsopgaverne er jo ikke sat på standby, så tankerne om mulig fyring ryger bagest i bevidstheden i lange perioder, for jeg kan ikke være i alarmtilstand hele tiden, og hverdagen kører videre. Men fyringsrunden popper op i hovedet med jævne mellemrum. For eksempel når jeg siger ja til at være med til møder i december eller på anden vis planlægger opgaver lidt ud i fremtiden.

Alle kalenderaftaler er vel egentlig med forbehold, så længe der ikke er en afklaring.

Jeg har tumlet med tankerne om fyring på Københavns Universitet før: De første to fyringsrunder oplevede jeg på Det Biovidenskabelige Fakultet og nu en på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Som ved de tidligere sparerunder, har jeg heller ikke denne gang smidt min stilling i sparepuljen ved at søge om frivillig fratræden.

Eller tidlig pensionering for den sags skyld, da jeg kun er 41.

Deltid er heller ikke en reel mulighed. Det ville økonomisk set ikke hænge ret godt sammen for familien, og jeg synes heller ikke om tanken om at skulle løse mine opgaver på den halve tid.

Frivillig fratræden ville heller ikke just være et noget videre gyldent håndtryk.

Retningslinjerne i den aftale, Finansministeriet har lavet med Centralorganisationernes Fællesudvalg om senior- og fratrædelsesordninger siger, at det for en overenskomstansat ikke-tjenestemand som mig kaster en, to eller tre månedslønninger af sig efter henholdsvis 12, 15 eller 18 års ansættelse i staten.

Jeg har kun været fastansat i otte år, så det ville nok ikke blive til meget mere end en taxa hjem. Og så eventuelt muligheden for ikke at skulle blive på arbejdspladsen helt frem til den bitre ende, hvor ansættelsen endeligt stopper.

Ledelsen på min arbejdsplads har meldt ud, at de kun i begrænset omfang forventer at lave aftaler om frivillig fratræden. Så jeg kan nok ikke regne med, at miseren ad den vej finder sin løsning på frivillig vis, helt uden at det gør ondt på nogen. Måske der simpelt hen ikke er ret mange, der har en anciennitet, hvor det ville give mening.

Eller også har ledelsen et ønske om et clean cut, der ikke koster penge.

Mon ikke også udmeldingen om den begrænsede mulighed for at få en fratrædelsesordning har fået folk til at lade være med at søge?

Jeg synes i hvert fald, det ville være ubehageligt at have søgt om en frivillig fratræden uden at få den. Så har man indikeret, at tanken om at forlade biksen ikke er en helt fremmed, og det stiller måske en i et dårligt lys fremover?

Og hvis jeg så endelig stod med en fratrædelsesordning og en ekstra månedsløn på lommen, så ville jeg jo stadig stå uden job. Og kolleger. Selvom hverdagen med job, børne-hente-bringe-cirkus, indkøb og meget andet godt kan være et hidsigt kapløb, så vil jeg meget nødigt være foruden.

Som jeg talte med en kollega om for nyligt, så er ferie, lediggang og masser af tid i overskud netop så attraktiv i kraft af modsætningen med fyldt kalender og masser af opgaver at løse i samarbejde med kollegerne. Jeg kan kun alt for godt huske, hvordan jeg som nyuddannet og arbejdsløs intenst ønskede at kunne hoppe ind på en arbejdsplads og indgå i et arbejdsfællesskab, som det jeg har nu.

Derfor håber jeg at have både job og kolleger i behold også efter næste uge.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen