Fritz Schur vinder over Børsen

Pressenævnet kritiserer Børsen for artiklen "Schur kæmper for sit eftermæle" - men anerkender, at dele af kritikken var under bagatelgrænsen

Pressenævnet kritiserer Børsen for artiklen "Schur kæmper for sit eftermæle" – men anerkender, at dele af kritikken var under bagatelgrænsen

Børsen har netop fået kritik i Pressenævnet af artiklen "Schur kæmper for sit eftermæle". Avisen er blevet pålagt at offentliggøre kritikken.

Sagen er tidligere blevet omtalt af journalisten.dk og i magasinet Journalisten.

Oprindeligt var artiklen i Børsen en reaktion på den bog om Fritz Schur, der netop er udkommet.

Artiklen beskrev dels, hvordan Fritz Schur havde taget kontakt til "et eller flere forlag" for at få sat en positiv portrætbog i gang, dels hvordan han havde indledt et samarbejde med en anden forfatter om en helt anden portrætbog end den netop udkomne, kritiske bog.

I Børsen-artiklen hed det, at Fritz Schur "glæder sig til at samarbejde" med forfatteren. I stedet ønskede Schur, at der skulle stå "glæder sig over at samarbejde", da dette samarbejde allerede var indledt, da artiklen udkom.

I svaret til Pressenævnet har Børsen argumenteret for, at denne del af klagen måtte ryge under bagatelgrænsen:

"Selv om det måske havde været mere korrekt at skrive, at han "glæder sig til det fortsatte samarbejde med Schelin", er der tale om et bagatelagtigt og harmløst forhold, der ikke kan bære kravet om et genmæle. Det fremtræder som redaktionel tekst og ikke et citat," skrev Børsen i svarskriftet til Pressenævnet.

Den del af klagen får Børsen medhold i: "Da den korrekte sammenhæng således fremgår af artiklen, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere avisen for forvanskningen af e-mailens indhold."

Men Børsen får ikke medhold i den del af klagen, der handler om, at Fritz Schur skulle have taget kontakt til "et eller flere forlag" for at få skrevet en positiv bog om sig selv:

"Pressenævnet finder det udokumenteret og uden støtte i Børsens oplysninger, at [Klager] skulle have taget kontakt til "et eller flere forlag for at få skrevet en anden bog". Udsagnet kan i sammenhængen være krænkende og skadeligt, da det giver indtryk af, at klager forgæves har forsøgt at få skrevet en (positiv) portrætbog om sig selv. Det er ikke dokumenteret, og nævnet udtaler kritik af den manglende research." 

1 Kommentar

Jan August Hillers
1. DECEMBER 2012
Re: Fritz Schur vinder over Børsen

Fritz Schur er givet en alt for nærtagende person i forhold til hans noget absurde position som bestyrelsesformand for hele tre væsentlige mere eller mindre offentlige store selskaber. Og ifølge de ret mange og lange referater jeg har læst om bogen "Kejserens Nye Klæder" virker hans vej til toppen temmelig anløben. Men en sådan vej er han næppe ene om. Fru Bjørnestad havde inviteret ham ind til sit Business-program på DR1, hvor hun "konfronterede" ham med bogen efter først at have  interviewet ham rundt hans bestyrelsesposter. 

Jeg har bestemt ikke 100 pct tillid til alt, hvad Fritz Schur siger, men han påtalte for mange, men mindre betydelige, faktuelle fejl i bogen. Jeg hæftede mig ved, at det virkede tydeligt, at påstanden om, at han havde opgraderet sit hus til slot sådan af snob- og blændværkshensyn, en meget citeret information, må være forkert. Christiansholm Slot var der før Fritz Schur. Og Schurs advokater havde også fremdraget den kuriøse information, at en af bogens forfattere havde delt kontor med Morten Sabroe, der i sin erindringsbog flere gange skulle tale om  barndommens "slottet". Nå ja, og så er der en Slotsalle.

Hvor meget andet i den gode historie er fiktion/sjusk?