Frit valg af ferieuger på TV2

 

 

Fem, seks eller syv ugers ferie. Medarbejderne i TV 2-systemet kan som et forsøg handle med deres egen ferie.

Journalisterne i TV 2-systemet kan de næste to år selv bestemme, om de vil holde fem, seks eller syv ugers ferie.

Det er en del af resultatet af en ny to-årig overenskomst, som netop er forhandlet hjem for medlemmerne af Journalistforbundet i TV 2/DANMARK og TV2-regionerne.

Medarbejderne har i dag som udgangspunkt seks ugers ferie. Men de kan fremover også vælge at købe sig til en ekstra uges ferie eller sælge en uge til arbejdsgiverne. Prisen for en ferieuge udregnes, så den svarer til lønnen.
"Det væsentlige for os er muligheden for mere ferie. Men der er også medlemmer, der vil have mindre ferie. Det får de mulighed for. Det gode er, at det er en forsøgsordning over to år," siger Journalistforbundets formand, Mogens Blicher Bjerregård, der var en af forhandlerne.

-Du er ikke bange for, at nogle vil føle sig tvunget til at gå ned på fem ugers ferie for at tækkes arbejdsgiveren?

"Det tror jeg ikke. Hele den ånd, forhandlingerne forløb i, siger mig, at det ikke ligger i det. Hvis det skulle blive tilfældet, håber jeg hurtigst muligt at få fat i tillidsrepræsentanten. Men jeg har meget tillid til TV 2," siger Mogens Blicher Bjerregård.

Fællesregional tillidsrepræsentant for TV2-regionerne, Peter Steen Nielsen, tror da også, at de fleste medarbejdere vil vælge at tage en uge mere.

"Det er i hvert fald det, kollegerne siger til mig," siger Peter Steen Nielsen, der er på TV2/Nord.

600 medlemmer er dækket af den nye overenskomst, de får 1050 kroner lagt oveni skalalønnen over de næste to år, fordelt på 500 kroner det første år og 550 kroner det næste år.

De er desuden sikret en åben lønforhandling midt i den to-årige overenskomstperiode.

Tidligere var medarbejderne sikret én årlig forhandling om de personlige tillæg. Nu har de kun krav på en personlig forhandling midt i den to-årige overenskomstperiode.

"Det er jeg personligt lidt skuffet over. Men bortset fra det synes jeg, at aftalen er okay. Særligt når man ser på den generelle situation på medieområdet," siger Peter Steen Nielsen.

Formand Mogens Blicher Bjerregård glæder sig nu til at se, hvordan medarbejderne på TV 2 vil bruge muligheden for selv at vælge ferieuger.

-Er det en model, du gerne vil overføre til andre arbejdspladser?

"Det er en lidt spændende model. Det er det," siger han.

Overenskomstaftalen skal nu godkendes af hovedbestyrelsen, og derefter til urafstemning blandt de 600 medarbejdere på TV 2.

0 Kommentarer