Frisk mælk til københavnerne

INTERVIEW. I polemikken omkring daværende trafikminister Knud Østergaard i seneste nummer af bladet gengav Stig Andersen mærkværdigvis ikke den originale version af ministerens svar i tv på berettigelsen af en ny Storebæltsbro. Bemærkningen, der ellers er blevet en klassiker, lød: »For at københavnerne kan få frisk mælk.«

INTERVIEW. I polemikken omkring daværende trafikminister Knud Østergaard i seneste nummer af bladet gengav Stig Andersen mærkværdigvis ikke den originale version af ministerens svar i tv på berettigelsen af en ny Storebæltsbro. Bemærkningen, der ellers er blevet en klassiker, lød: »For at københavnerne kan få frisk mælk.«
Ordene fra ministeren, blandt folketingskolleger kaldet 'Obersten' på grund af det brøsige image, faldt efter næsten et minuts pause. Ja, til sidst troede man slet ikke, at den let indisponerede minister overhovedet kom på banen igen, men det lykkedes da omsider.
Aksel Brahe, pensioneret journalist

 

SVAR. Til Axel Brahe: Min gengivelse her i Journalisten af Knud Østergaards svar var en præcis gengivelse af Knud Østergaards første ord på det svar, han gav i tv-udsendelsen. Svaret lød i sin helhed:
"Hvis du nu tager sådan noget som … mælk … så er det mælk, man får i København, det er jo produceret herovre og bliver sendt over og fordelt. Der er jo ikke ret meget mælkeproduktion, for eksempel …
På Sjælland?
Nej. Altså frisk mælk fra Jylland ville kunne komme hurtigere frem …"
Stig Andersen, journalist

 

1 Kommentar

Ole Tange
4. FEBRUAR 2013
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=2FJroC29HXM