Frie og løse fugle først

Nogle vil påstå, at det har været sådan hele tiden. Men nu har Journalistforbundet forpligtet sig til at prioritere freelancere og andre på det "uorganiserede arbejdsmarked" højest.

Denne gruppe, som er kendetegnet ved, at den ikke arbejder under nogen overenskomst, skal "organiseres og mobiliseres", vedtog hovedbestyrelsen på det seneste møde.

Freelancer og hovedbestyrelsesmedlem Kristian Melgaard stod bag ideen om at lave en egentlig handlingsplan for, hvordan man kan hjælpe freelancere og andre frit svævende fugle.

"Problemet er jo, at der findes en ordentlig dynge af mennesker, som arbejder på vilkår, der er dårligere end hospitalsfotografernes," sagde Kristian Melgaard.

I den skriftlige begrundelse hedder det:

På ikke ret lang sigt kan man sagtens forestille sig et scenarium, hvor antallet af overenskomstansatte DJ-medlemmer på både trykte og elektroniske arbejdspladser vil udgøre et mindretal, mens flertallet udgøres af freelancere i alle afskygninger, projektansatte, tidsbegrænsede ansatte og fastansatte med individuelle kontrakter. Det er et problem, der ikke alene truer DJ som faglig organisation, men som også truer velfærden blandt de af vore medlemmer, der af nød bliver tvunget ud i et mere gråt ansættelsesforhold.

Som eksempel nævner Kristian Melgaard blandt andet, at Jyllands-Posten fyrer fastansatte journalister for i stedet at hyre freelancere.

Samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer kunne tilslutte sig formålet med at lave en handlingsplan rettet mod folk, der ikke er på en overenskomst. Flere sagde dog: "Det gør vi allerede." Andre havde problemer med at forlige sig med handlingsplaner generelt. "Er det blevet en trend nu?" Ikke desto mindre blev beslutningsforslaget vedtaget (Lene Sarup og Finn Arne Hansen undlod at stemme). Det kan læses her

 

0 Kommentarer