Fri brug af artikler i Danmarks største bladhus

Det Berlingske Officin kan nu udnytte fotos og artikler på tværs af alle medieplatforme. Det betaler Danmarks største bladhus 3.000 kroner for per medarbejder per år. DJ har godkendt aftalen efter ophedet debat.

Det Berlingske Officin kan nu udnytte fotos og artikler på tværs af alle medieplatforme. Det betaler Danmarks største bladhus 3.000 kroner for per medarbejder per år. DJ har godkendt aftalen efter ophedet debat.

Tillidsfolkene i Det Berlingske Officin har lavet en forsøgsaftale med ledelsen om, at artikler, fotos og alt andet redaktionelt indhold kan bruges frit på tværs af alle platforme. Forsøgsaftalen fik i dag det blå stempel af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.
Aftalen blev godkendt med 13 stemmer for og to blanke efter en intens debat, som skyldes, at aftalen forventes at danne skole på andre medier. Specielt fotografernes repræsentanter i hovedbestyrelsen var skeptiske og mente, at medarbejderrepræsentanterne i Det Berlingske Officin havde solgt sig selv alt for billigt.

Der er knyttet en række vilkår til aftalen, som arbejdsgiveren skal opfylde:
– Der må ikke tilføjes ny tekst, og der må ikke ændres i citater.
– Det skal fremgå ved anvendelsen af tekst eller billede, hvem der er ophavsmand, og hvilket medie artiklen eller billedet oprindeligt er lavet til.
– Versionering af stoffet skal foregå efter de retningslinjer, som gælder på det medie, producenten er ansat på.
– Medarbejdere refererer fortsat til egen chef, og andre medier har ingen instruktionsbeføjelser over dem.

Det er tillidsrepræsentant Steffen Lilmoës fra JydskeVestkysten, der har ledet forhandlingerne for tillidsrepræsentanterne i Danmarks største bladhus. Han mener, at aftalen sikrer medarbejderne snor i stoffets udnyttelse, samtidig med at det giver koncernen mulighed for at udvikle sig.
Rationaliseringsgevinsten, ved at en historie kan bringes i flere versioner i flere medier, skal ifølge aftalen bruges til at fastholde den redaktionelle kvalitet: 'Skulle det alligevel ikke være muligt at fastholde beskæftigelsen, rummer aftalen garanti for fratrædelsesaftaler med fuld og endelig fritstilling og tre måneders fratrædelsesgodtgørelse,' lyder det.

Lars Lindskov, som er formand for Pressefotografforbundet og hb-medlem, frygtede, at aftalen ville føre til øget stress, samtidig med at Dansk Journalistforbund har kampen mod stress som mærkesag.
Peter Thornvig, som er formand for DJ Fotograferne, var stærkt skeptisk over for aftalen, fordi han mente, at tillidsrepræsentanterne i Det Berlingske Officin havde solgt fotograferne for billigt.
"Tekst – specielt nyhedstekster – har en meget kortere levetid. Der er meget mere genbrug i fotos. Det er hele værker med længere holdbarhed," siger han

0 Kommentarer