Fremtiden er freelancernes

Arbejdsgiverne kan spare mange penge på løst ansat arbejdskraft, forudser arbejdsmarkedsforsker

Der bliver længere og længere mellem de faste stillinger i den danske medieverden. Det er både billigere og nemmere for en arbejdsgiver at hyre freelancere til produktionen. Udviklingen har været kendt i udlandet i lang tid, men vinder nu for alvor også indpas i Danmark.

Det siger arbejdsmarkedsforsker cand. polit. Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Han bakkes kraftigt op af tal fra Dansk Journalistforbund.

Antallet af medlemmer i Freelancegruppen er på fem år steget fra 836 til 1392 i dag, en stigning på 67 procent. Til sammenligning steg medlemstallet i Dansk Journalistforbund i samme periode 41 procent og var ved seneste årsskifte 11.341.

 

Hyr og fyr
"Det er logisk. Som arbejdsgiver sparer du en masse faste omkostninger i forhold til pension og bidrag til forskellige sociale sikringsordninger ved at bruge freelancere i stedet for fastansatte.

Samtidig med, at du bevarer en fast kernearbejdskraft, kan du købe freelancere, som du trækker ind, når du har brug for det, og så ud igen, når du ikke har brug for dem mere. Det giver en enorm fleksibilitet og en besparelse for virksomhederne," forklarer Flemming Ibsen.

En rundspørge til Danmarks tre nye aviser viser, at produktionsmodellen allerede er taget i kraft. Forrest ligger weekend-nu, hvor cirka halvdelen af avissiderne er produceret af ikke fastansatte. MetroXpress får cirka 20 procent af spalterne fyldt af såkaldte eksterne indholdsleverandører, mens et forsigtigt skøn på mellem 10 og 15 procent af Urban er produceret af freelancere.

Flemming Ibsen forudser, at det nye arbejdsmarked både vil tiltrække en gruppe meget feterede og kendte journalister. Samtidig vil det presse andre ud i en ufrivilling karriere som freelancer:

"Der bliver stjerner, som ikke ønsker at have et fast ansættelsesforhold, men som gerne vil flyve rundt som en sommerfugl og suge nektar ud der, hvor man har mest lyst til at være. De kommer til at opleve en enorm frihed, og så kan de score meget store gevinster rent økonomisk. Samtidig kan de holde fri, når de har lyst. Andre vil få svært ved at få fast ansættelse, og vil kun få løse opgaver hist og pist."

Flemming Ibsen er sikker på, at arbejdsgiverne vil fastholde kravet til en mere fleksibel arbejdsstyrke. Det bliver derfor vigtigt at se mere alternativt på mulighederne for beskæftigelse. Og kan man det, er der arbejde nok, mener den afgåede formand for Dansk Journalistforbunds free-lancegruppe, Mette Curdt.

"Det handler om, at man vender tingene og spørger sig selv: Har jeg taget den her uddannelse for at blive arbejdsløs, eller har jeg taget den, fordi jeg mener, den giver mig et håndværk, jeg kan bruge på mange områder og felter. Jeg tror, man kan få arbejde uanset hvad, hvis man også er indstillet på at lave noget, der ikke lige er klassisk journalistik," siger hun.

Mette Curdt nævner PR- og informationsområdet som muligheder. Trods hendes positive holdning er der næppe tvivl om, at udviklingen bliver hård kost for en stor del af arbejdsstyrken.

"Mange folk vil være afhængige af, hvordan markedet er. Om de bliver efterspurgt, og om de også tjener penge i den her uge," fastslår Flemming Ibsen.

"Man får slet ikke den samme tryghed og stabilitet som en fastansat. Samtidig kan der være pensionsgoder, arbejdsløshedsforsikringer, sygeforsikringer, ferie, ja der kan være mange velfærdsgoder, som bliver skævt fordelt. Og det kan give en skævhed inden for den samme personalegruppe, med mindre du får en stærk organisation af freelancerne," fortsætter han.

Han har fulgt udviklingen i udlandet og er ikke overrasket over, at de nye tendenser nu kommer til Danmark.

 

Kun begyndelsen
"I udlandet bruger man allerede utroligt meget vikaransættelser, deltidsjobs og projektansættelser. Der er en større grad af løse ansættelser, end vi har i Europa og ikke mindst på det skandinaviske marked.

Hele ansættelsestrygheden er ved at blive undermineret. Og vi ser kun begyndelsen nu," siger Flemming Ibsen.

Han tør ikke gætte på, hvor hurtigt billedet vil ændre sig, men er ikke i tvivl om, at det vil ske.

"Vi har set tendensen markant. Men billedet er blandet, for der er også en anden tendens: At man bliver utroligt afhængig af folk, der har et godt hoved og stor kompetence. Der er nogen, der vil komme til at nyde enorm stor tryghed og fastansættelse, uanset om det går op eller ned for virksomheden. De bliver en fast omkostning. Men prisen, for at de skal være en fast omkostning, er, at andre må have løs ansættelse," siger Flemming Ibsen.

0 Kommentarer