search

Fremad mod nye resultater

Nye vinde blæser i DJ.

Nye vinde blæser i DJ. På delegeretmødet onsdag og torsdag får vi ikke blot ny næstformand, vi skal også i fællesskab lægge rammerne for, hvordan DJ fortsat skal være den stærke organisation, der har afgørende indflydelse i medie – og kommunikationsbranchen, og som sikrer medlemmerne de bedste løn – og arbejdsvilkår.

Når delegeretmødet på onsdag og torsdag skal vedtage nye visioner og strategier for DJ, vil jeg lægge vægt på, at vi i dialog med medlemmerne kan give vores organisation endnu et skub i den retning, der gør os i stand til at fremtidssikre medlemmernes løn- og arbejdsforhold og, og at DJs politik er rustet til nye tider i mediebranchen og på det kommunikationspolitiske område.

Meninger vil utvivlsomt brydes på delegeretmødet. Det skal de for at udvikle vores politik, og når det sker respektfuldt med udgangspunkt i sammenholdet på tværs i organisationen, så er det den bedste måde at nå frem til resultaterne på til gavn for medlemmerne.

Det er også med respekt og en stærk saglighed, at DJs repræsentanter mødes med både med- og modspillere i medie- og kommunikationsverden samt i den øvrige fagpolitiske verden. Og det er med stærke argumenter og imødekommenhed, at politikere såvel på Christiansborg som rundt om i landet skal opleve DJ. Kombinationen af dialog, sammenhold og en klar politik skaber den troværdighed, der gør DJ i stand til at møde de udfordringer, vi har foran os.

Blandt de områder vi skal handle på i de kommende år, er det faktum, at der er alt for mange nødråb om bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det handler grundlæggende om, at medlemmerne skal have ordentlige muligheder for at udføre et arbejde af høj kvalitet, et arbejde de kan stå ved og være stolte af. Jeg vil i den forbindelse minde arbejdsgiverne om, at gode løn- og arbejdsforhold sammen med et sundt arbejdsmiljø er afgørende konkurrenceparametre for virksomhederne, ligesom jeg må minde om, at købers marked under den lidt høje arbejdsløshed om lidt bliver afløst af en konkurrence om arbejdskraft.

I den forbindelse skal vi væk fra kriseretorikken. Se for eksempel på nogle af landets største medievirksomheder, der viser pæne overskud – overskud som DJ-medlemmerne kan være stolte af at have aktier i.

Mediepolitisk står vi foran en kæmpe udfordring, nemlig at få lagt kimen til en ny mediestøtteordning, der utvivlsomt kommer til at afløse flere af de nuværende støtteordninger. Det er en enestående mulighed for virkelig at sikre udviklingen i medierne. Vi var i DJ tidligt ude med ideudviklingen og peget på det helt nødvendige i at brede mediestøtten ud til de platforme, der tegner fremtiden. Nu sidder vi med helt inde ved bordet, hvor udviklingen sker. Men der er stadig et vigtigt arbejde at gøre når det gælder at forny DJs politik på det område.

Ved gennem de nye visioner og strategier at give DJ en stærk og klar retning, vil delegeretmødet give den kommende politiske ledelse det bedste redskab til at fortsætte det gode arbejde, den siddende hovedbestyrelse har udført.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen