Frem med kuglepennen

  FORBUD. En journalist kan godt klare sig uden en computer. Det konkluderede Højesteret, som dermed stadfæstede Landsrettens afgørelse i en sag, hvor journalist Esben A. Olsen fra Ritzaus Bureau blev frataget sin computer af sikkerhedshensyn. Der havde i sagen været dødstrusler mod en af de anklagede, og både telefoner, computere og kameraer blev forbudt i retssalen, da politiet frygtede, at de ville kunne bruges som våben.

FORBUD. En journalist kan godt klare sig uden en computer. Det konkluderede Højesteret, som dermed stadfæstede Landsrettens afgørelse i en sag, hvor journalist Esben A. Olsen fra Ritzaus Bureau blev frataget sin computer af sikkerhedshensyn. Der havde i sagen været dødstrusler mod en af de anklagede, og både telefoner, computere og kameraer blev forbudt i retssalen, da politiet frygtede, at de ville kunne bruges som våben.

Esben A. Olsen klagede efterfølgende over afgørelsen med henvisning til, at der skal tages særlige hensyn til pressen, og at en computer er »et helt sædvanligt og nødvendigt arbejdsredskab for en retsreporter«. Men det var Højesteret ikke enig i. Den fremførte, at det kun betød »en beskeden praktisk besværliggørelse af arbejdet som journalist, der ikke medførte tilsidesættelse af væsentlige retsplejemæssige hensyn«.

0 Kommentarer