Freelanceudvalgets formand i hård kritik af DJ

Jens Rossen trækker sig som formand for Freelanceudvalget under Dansk Journalistforbund. Han savner opbakning fra forbundets ledelse.

Jens Rossen trækker sig som formand for Freelanceudvalget under Dansk Journalistforbund. Han savner opbakning fra forbundets ledelse.
»Arbejdet er halvvejs inde i perioden ikke kommet rigtigt i gang,« kritiserede Jens Rossen på dagens hovedbestyrelsesmøde.

»Jeg har prøvet det, jeg kunne. Jeg er løbet tør for energier og har løbet panden mod en mur. Det er udtryk for at jeg giver op,« lød det fra Jens Rossen, der markerede, at DJ og freelancerne står i en meget alvorlig situation, hvor freelancernes lønforhold er under alvorligt pres.

»Jeg har ikke tidligere oplevet en periode, hvor forbundet har været så lidt synlige i faglige forhold,« kritiserede Jens Rossen.

»Vi er meget lidt offensive; selvstændige freelanceres lønninger er i frit fald.«

Bruddet kommer efter at DJ i maj 2011 ændrede udvalgsstrukturen. Freelanceudvalget er således ikke længere et selvstændigt udvalg, men tilknyttet fagpolitisk udvalg.

Jens Rossens melding indikerer, at sammensmeltningen af udvalgene betyder, at freelancerne føler sig nedprioriteret i DJs daglige arbejde.

Iben Danielsen, formand for Freelancegruppen, bekræftede:

»Det er som om, det nu er os mod jer,« sagde Iben Danielsen.

»Jeg kan godt forstå Jens Rossens frustration. Det nye udvalg er en underlig hybrid,« sagde Iben Danielsen, der gerne ville give en "røffel" til DJs ledelse.

»Det har været de samlede hænders politik,« sagde Iben Danielsen, der foreslog, at DJ helt nedlægger Freelanceudvalget.

DJs ledelse beklagede Jens Rossens beslutning.

Lars Werge, næstformand i DJ:

»Jeg er ked af, at du er løbet tør for energi, Jens,« sagde Lars Werge, der markerede, at han fra første dag som næstformand havde arbejdet for at styrke freelancernes forhold.

»Noget af det første, jeg lavede, var en aftale om feriepenge for freelancere på Aller,« argumenterede han og påpegede, at det berørte ham meget, at Jens Rossen mener, at DJ er usynlig for freelancerne.

Også formand Mogens Blicher Bjerregård gav udtryk for, at han er berørt af kritikken.

Han påpegede, at DJ har arbejdet for freelancerne.

»Vi har haft et Freelanceforum, som vi har brugt mange kræfter på. Vi har også brugt mange kræfter på barsel, ikke mindst for freelancere.«

Villy Dall gav udtryk for, at DJ ikke kan bære at være i konflikt med freelancerne. Han påpegede, at DJ i dag allerede har et problem med kommunikatører, der ikke føler sig hjemme i DJ.

Mange stemmer på hovedbestyrelsens møde gav udtryk for, at det ville være forkert at nedlægge Freelanceudvalget.

Mogens Blicher Bjerregård:

»Inden der breder sig en stemning af, at vi er i en større krise end vi er: Jeg har oplevet mange selvbeskæftigede, der er glade for at være medlemmer af DJ og som føler, at de bliver godt rådgivet.«

Formanden understregede, at DJ ikke står i en større krise:

»Jeg oplever mange, der føler deres faglige identitet mødt på en god måde af DJ, det gælder også kommunikationsområdet.«

12 Kommentarer

Kristian Melgaard
31. MARTS 2012
Re: Freelanceudvalgets formand i hård kritik af DJ
Det er så træls at kunne sige : Hvad sagde jeg! 
Men det er desværre igen-igen, hvad jeg må sige, når jeg læser Jens Rossens begrundelse for at trække sig som formand for Freelanceudvalget.
Freelancearbejdet i Dansk Journalistforbund har aldrig haft skiftende ledelsers store bevågenhed. Derfor troede vi på Mogens Blicher Bjerregård, da han indså behovet for FreelanceForum som et repræsentantskab for alle freelancegrupper i forbundet. 
Vi troede også på Mogens Blicher Bjerregård, da han ændrede FreelanceForum til et FreelanceUdvalg, idet vi så mente, at vi kunne fungere på linje med andre vigtige HB-udvalg.
Vi advarede kraftigt Mogens Blicher Bjerregård mod at ændre FreelanceUdvalgets politiske platform, da han efter sidste delegeretmøde ville ændre udvalgsstrukturen.
Det gik, som vi frygtede, desværre.

Nu har forbundsledelsen så fået et vink med en vognstang fra et af hovedbestyrelsens stærkeste medlemmer – en, der altid har optrådt loyalt overfor forbundet. Han vil ikke mere.
Det kan jeg godt forstå. Der må være grænser for, hvor mange kræfter, man overfor sig selv og sin virksomhed har lov til at bruge på at kæmpe mod vejrmøller.

Jeg forstår ikke forbundsledelsens holdning til freelancearbejdet - og jeg bliver mere og mere skuffet. 

Jeg kan kun indstille til alle freelancere om, at den fælles hukommelse rækker helt frem til april 2013.
 
Med faglig hilsen
 
Kristian Melgaard, fhv. formand for FreelanceGruppen, fhv. HB-medlem, fhv. FU-medlem  - men aldrig fhv. formand for FreelanceUdvalget
Bodil Rohde
30. MARTS 2012
Re: Freelanceudvalgets formand i hård kritik af DJ

 

Kære Jens

I dit indlæg skriver du, at du ikke kan få øje på hverken mål eller retning i DJs forbundsledelse eller forretningsudvalge, hvad angår indsatsen for at støtte økonomisk betrængte free lancere angår.

Jeg tror, at du tager fejl.

Der er både mål og retning i, at forbundets forretningsudvalg ikke vil satse på overenskomster for freelancerne. Vi, som lever af freelancearbejde, ved, hvor vigtigt det med overenskomster og aftaler.

 Og personligt har jeg indtryk af, at der sidder folk i DJs ledelse, som enten ikke bryder sig om freelancere eller ikke forstår vigtigheden af, at alle forbundets medlemmer har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

 Venlig hilsen

Bodil Rohde 

 

Jens Rossen
30. MARTS 2012
Re: Freelanceudvalgets formand i hård kritik af DJ

Kære Didde

Som det fremgår ønsker de økonomisk trængte freelancere blandt andet et værn mod underbydning og de ønsker bedre kollektive aftaler. 

Det er ikke det forretningsudvalget lægger op til. Og i øvrigt heller ikke det, forbundsledelsen har prioriteret i freelanceudvalget. Tværtimod lægger forretningsudvalget i en for freelancerne katastrofal situation med et op til, at vi ikke skal satse på overenskomster.

Dansk Journalistforbund er berømt i hele Europa for at have aftaledækket dele af freelancemarkedet, Vi har været med til at gøre aftaledækning af freelancemarkedet til en mærkesag i EFJ, hvor det er på dagsordenen ved diverse konferencer. Og så skal vi af alle pludselig holde op med det på trods af, det er en del af vores handlingsprogram?

Økonomisk trængte freelancere ønsker også hjælp fra fagforeningen til at værne sig mod at underbyde hinanden. Her kunne en modernisering af prisvejledningerne være en hjælp. Arbejdsgruppen, der skal se på det har ikke været indkaldt i snart 11 måneder.

Jeg kan simpelthen ikke få øje på hverken mål eller retning i hverken forbundsledelsen eller forretningsudvalget, hvad indsatsen for at støtte de økonomisk trængte freelancere angår..

Efter min bedste opfattelse haster det. Det bar ledelsens prioriteringer i freelanceudvalget ikke præg af. 

Mange hilsner

Jens Rossen 

HB-medlem og tidligere formand for freelanceudvalget.

Iben Danielsen
30. MARTS 2012
Re: Freelanceudvalgets formand i hård kritik af DJ

Hej kollegaer, nu skal vi selv passe på ikke at snuble i begreberne.

FreelanceGruppen er DJs største gruppe, og vi har et godt og udviklende samarbejde med DJ. Der sker så meget netop nu, og så sent som i går på HBmødet var der interesse for at sætte indsatser igang for at belyse freelancernes dalende lønninger. Freelancerne er i høj grad på dagsordenen hos tillidsfolk og i forbundshuset. Ledelsen er meget bevidst om at vi er den største gruppe og at vi vokser, og at vi stiller andre krav til vores fagforening.Der er naturligvis lang vej igen, men der er lydhørhed og samarbejde. 

Et helt andet udvalg har i de seneste tre år været freelanceudvalget under DJ. Det har deltagere fra alle grupper som repræsenterer freelancere. Det er det udvalg Jens Rossen har valgt at trække sig fra. Og det kan jeg godt forstå. Det har været et underligt og disharmonisk udvalg, hvor Jens har knoklet og ikke fået meget igen. Det er blevet stækket efter seneste delegeretmøde, og er blot en hybrid i sin form.

I forlængelse af Jens' udmelding om at han går som formand for freelanceudvalget, foreslog jeg at dette udvalg nedlægges i den nuværende form. Det fungerer ikke med den sammensætning, det er frustrerende at det, som det eneste udvalg, stadig har en gammel fagkamps holdning, og vi bør ikke bruge resourcer på det. Det er ærgerligt, for i den bedste af alle verdener er det smukt og rigtigt at samle os som har fælles udgangspunkt.

Tak til Jens Rossen for kampen, han bliver heldigvis i FreelanceGruppens bestyrelse, de bedste hilsner Iben

Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen, medlem af HB.

Didde Elnif
30. MARTS 2012
Re: Freelanceudvalgets formand i hård kritik af DJ

Kære Jens,

Jeg er ked af at høre din beslutning. Jeg havde desværre ikke mulighed for at sidde til HB-mødet i går, men bider mærke i, at du skriver "Disse ønsker afspejlede sig ikke i det oplæg forretningsudvalget kom med til hovedbestyrelsen om, hvad vi skulle gøre ved de faldende freelancelønninger." - det jeg blev præsenteret for i FU, var et ønske om en årlig lønstatistik i stedet for en hvert andet år. Da jeg var med til at foreslå, hvad vi i stedet for kunne gøre, var det ud fra en overvejelse om, at yderligere statistik ville være en dyr og mindre konstruktiv til gang end handling.
De ønsker, du skriver i kursiv, synes jeg lyder som både fornuftige og konstruktive og i stil med det, der blev bragt på bane til FU-mødet, I indstillingen til HB står der: "Herudover indstilles det, at HB drøfter nye tiltag for at forbedre vilkårene på freelancemarkedet, idet FU lægger op til, at fagpolitisk udvalg lægger op til en mere konkret drøftelse." Og længere nede:

Det bør derfor også overvejes, hvorvidt det er de traditionelle fremgangsmåder som eksempelvis overenskomstindgåelser, der er de rette midler, eller om DJ bør tænke helt nyt i forhold til netop denne gruppe på arbejdsmarkedet.


Her kunne der sættes fokus på nye initiativer på baggrund af eksempelvis

  • den nordiske vækstiværksætteranalyse, som DJ har deltaget i

  • nye muligheder som følge af globaliseringskonferencen

  • nye markeder med evt. flere partnerskaber


FU opfordrer hovedbestyrelsen til at sende opgaven videre til fagpolitisk udvalg"

- desuden indstilles det, at der bevilges 150.000 kroner til denne opgave.
Som sagt var jeg forhindret i at deltage i mødet i går, men det undrer mig, hvis det er indstillingen fra FU, der har sat en stopper for de ønsker, du beskriver - lige bortset fra den årlige lønstatistik.

De bedste hilsner
Didde Elnif, FU-medlem 

 

Flere