Freelancesag i hårknude

  STRID. Berlingske Tidendes ledelse kan ikke blive enig med medarbejderne om avisens betaling for freelancestof. Det er sandsynligt, at sagen ender i en faglig voldgift, og det kan få vidtrækkende konsekvenser.Tillidsmand på Berlingske Tidende Jesper Termansen siger, at freelancedelen er et nyt og helt centralt princip i den lokale overenskomst, som beskytter de fastansatte medarbejdere mod at blive underbudt af freelancere.

 

 

STRID. Berlingske Tidendes ledelse kan ikke blive enig med medarbejderne om avisens betaling for freelancestof. Det er sandsynligt, at sagen ender i en faglig voldgift, og det kan få vidtrækkende konsekvenser.

Tillidsmand på Berlingske Tidende Jesper Termansen siger, at freelancedelen er et nyt og helt centralt princip i den lokale overenskomst, som beskytter de fastansatte medarbejdere mod at blive underbudt af freelancere.

»Medarbejderne har givet afkald på privilegier for at få det ind i aftalen. Så hvis enden på sagen bliver, at den alligevel ikke gælder, vil vi overveje, om vi skal forkaste den samlede overenskomst.«

Berlingskes overenskomst siger, ligesom flere andre dagblades, at freelancere ikke må betales ringere end en tilsvarende fastansat. Men Berlingskes indeholder en konkret beregningsmodel for honoraret.

Sagen startede, da en gruppe kulturfreelancere mente, at Berlingske Tidende snød på vægtskålen og ikke respekterede beregningsmodellen. Medarbejderforeningen tog sagen til Dansk Journalistforbund, som siden har forhandlet med Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) om, hvorvidt det er Berlingske eller freelancerne, der tolker aftalen rigtigt. Da det efter flere møder ikke er lykkedes at blive enige, forbereder begge organisationer sig på, at sagen ender i en faglig voldgift.

Ifølge Hans Jørgen Dybro, faglig konsulent i forbundet, er parterne uenige om, hvor konkret freelanceaftalen og beregningsmodellen skal fortolkes, og hvor mange af de timer, som freelancerne bruger, der skal honoreres. Han forklarer, at Journalistforbundet har særlig opmærksomhed på freelanceområdet i disse år.

»De store dagblade og magasinerne udliciterer i stigende grad arbejdet. Vi vil beskytte de fastansatte mod at blive underbudt, men det er også i solidaritet med freelancerne,« siger Hans Jørgen Dybro.

Den faglige voldgift finder sted senest i september. Jesper Termansen understreger dog, at selv om organisationerne ikke kunne nå til enighed, forsøger man fortsat at finde en løsning lokalt på Berlingske Tidende.

Berlingskes ledelse og DMA har ikke ønsket at kommentere sagen over for Journalisten.

 

0 Kommentarer