Freelancernes løn rasler ned

De selvstændige freelanceres løn er faldet cirka 10 procent på to år. »Det burde få alle alarmlamper til at blinke. Men jeg kan slet ikke se dem blinke i DJ's ledelse,« siger freelancer og HB-medlem Jens Rossen til Journalisten.dk. Formanden afviser, at DJ svigter freelancerne.

De selvstændige freelanceres løn er faldet cirka 10 procent på to år. »Det burde få alle alarmlamper til at blinke. Men jeg kan slet ikke se dem blinke i DJ's ledelse,« siger freelancer og HB-medlem Jens Rossen til Journalisten.dk. Formanden afviser, at DJ svigter freelancerne.

Dansk Journalistforbunds seneste lønstatistik for freelancerne viser, at lønnen er faldet markant på to år.

Statistikken, der er udarbejdet af Kaas og Mulvad, Freelancegruppen og Dansk Journalistforbund, er netop udkommet med tal fra indkomståret 2010. Du kan se hele statistikken her.

Det drastiske fald i lønnen for freelancerne har vakt debat i DJ, senest på Hovedbestyrelsens møde i sidste uge samt her på Journalisten.dk.

For selvstændige freelancere med en omsætning på mindst 300.000 kroner fremgår det af statistikken, at lønnen på to år er faldet med 14 procent – fra 472.000 kroner til 406.000 kroner.

De selvstændige med en omsætning på under 300.000 kroner har oplevet et lønfald på 5 procent i samme periode.

Dermed er det de selvstændige freelancere, der er ramt hårdest. De freelancere, der står opført som lønmodtagere, har oplevet et fald i lønnen på 1 procent. For alle freelancerne i undersøgelsen, både lønmodtagere og selvstændige, er der sket et gennemsnitligt fald på 6 procent.

Freelancejournalist Jens Rossen, der selv sidder i DJ's hovedbestyrelse, er skuffet over forbundets indsats.

»Det her er en frygtelig alvorlig situation. Vi har 2000 medlemmer, der er gået 5.500 kroner ned i løn gennem en to-årig periode. Det burde få alle alarmlamper til at blinke. Men jeg kan slet ikke se dem blinke i DJ's ledelse,« siger Jens Rossen til Journalisten.dk.

Han understreger, at kritikken af DJ kun handler om arbejdet for at sikre god løn og ordentlige arbejdsvilkår.

»Men det er selvfølgelig også kerneområder for en fagforening.« 

»Det er jo ikke forbundets skyld, at lønnen er faldet så meget, som den er. Men forbundet har ikke været aktive nok for at modvirke det,« fortsætter han.

Jens Rossen har for nylig forladt posten som formand for Freelanceudvalget i DJ i protest. I den forbindelse har han også kritiseret DJ's ledelse for ikke at tage freelancerne seriøst.

Jens Rossen mener mere konkret i forhold til løn, at DJ har været for ringe til at fastholde, at forbundet kan indgå aftaler på vegne af dets freelancere.

»I perioden har DJ genforhandlet de aftaler, vi har, men ikke været offensive i forhold til at udvide aftalerne eller forhandle nye aftaler.«

Derudover mener han, at prisvejledningerne, som freelancere kan tage udgangspunkt i i deres daglige arbejde, er forældede.

»Forbundet har svigtet freelancerne ved at være umådeligt langsomme med at modernisere prisvejledningerne. Freelanceudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, men ledelsen har ikke indkaldt den i en periode på snart 11 måneder.«

DJ's formand Mogens Blicher Bjerregård afviser, at forbundet har svigtet freelancerne.

»Vi skal lytte til den kritik, der bliver fremført og derfor naturligvis prøve, om vi kan komme endnu videre på aftaleområdet. Jeg vil dog samtidig afvise, at vi ikke i tilstrækkelig grad prioriterer freelanceområdet,« skriver han i en mail til Journalisten.dk.

Han fremhæver en række områder, hvor DJ har gjort en indsats for at sikre bedre vilkår for freelancerne.

»Jeg har personligt i de forløbne måneder haft de selvbeskæftigedes udfordringer øverst på dagsorden i den lange række af møder, jeg har haft med politiske ordførere, beskæftigelsesministeren og arbejdsmarkedsudvalget. Herudover har jeg fået AC som hovedorganisation til at tage sagen højt på dagsorden. De selvbeskæftigede er faktisk omdrejningspunktet i det vækstprogram, som AC har serveret for politikerne,« fortsætter Mogens Blicher Bjerregård.

Han nævner også, at DJ i de seneste overenskomstforhandlinger har slået fast over for arbejdsgiverne, at nye aftaler på dagbladene også skal omfatte freelancere.

»Når det gælder indtjening, så er vi nok det eneste forbund, der gratis fører inkassosager for medlemmerne, og der er næppe mange, der så vedholdende forfølger ophavsretssager, som vi gør i DJ,« skriver han videre.

Jens Rossen mener, forbundet har været for langsomme til at modernisere prisvejledningerne. Hvad siger du til den kritik?

»Hele medie- og kommunikationsmarkedet har forandret sig markant de seneste år, så de første tanker om, hvordan vi skulle modernisere prisvejledningerne, formentlig i dag allerede ville have været forældet. Under alle omstændigheder vil der altid være tale om individuelle priser, men for opgaver, der knytter sig tæt op ad overenskomster på større arbejdspladser, er det helt afgørende at tillidsrepræsentanterne er klædt på til at sikre de nødvendige oplysninger om lønforholdene på stedet. Det bliver de også uddannet til,« svarer Mogens Blicher Bjerregård.

Han siger i den forbindelse, at en arbejdsgruppe, der skal behandle emnet, ikke er indkaldt i 11 måneder. Er det godt nok?

»Nej, det er ikke godt nok. Det handler også om prioriteringer, men inden for området for selvbeskæftigede. DJ har haft mange initiativer i gang, herunder FreelanceForum, nordisk iværksætterundersøgelse og påvirkningsarbejdet på Christiansborg. Men selvfølgelig skal vi nu have fundet den rette måde at arbejde med vejledningerne på,« skriver Mogens Blicher Bjerregård.

Jens Rossen har også foreslået, at DJ udgiver en lønstatistik for freelancerne hvert år, i stedet for hvert andet år, som det er nu. Det forslag faldt dog på Hovedbestyrelsens møde i sidste uge.