Freelancerne spredt

  Ny specialgruppe for tv-freelancere amputerer FreelanceGruppen: Tre medlemmer forlader bestyrelsen og 300 ventes at forlade gruppen. Dermed forsvinder en fjerdedel af gruppens indtægter. Inden mediebilledet blev broget, var en freelance-journalist medlem af FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund (DJ).Sådan er det ikke længere.

 

 
Ny specialgruppe for tv-freelancere amputerer FreelanceGruppen: Tre medlemmer forlader bestyrelsen og 300 ventes at forlade gruppen. Dermed forsvinder en fjerdedel af gruppens indtægter.

 

Inden mediebilledet blev broget, var en freelance-journalist medlem af FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund (DJ).

Sådan er det ikke længere.

Forbundets nyeste specialgruppe, TV-Gruppen, består næsten udelukkende af freelancere. Det samme gør Forum for Billedmedieoversættere. Også specialgrupperne Visuelt Forum, Fotograferne og Kommunikationsgruppen har mange freelancere.

Med den nye tv-gruppe regner FreelanceGruppen med at miste så mange medlemmer, at gruppens økonomi bliver væsentligt forringet, og at det vil blive nødvendigt at hæve kontingentet. Dertil kommer, at tre af gruppens bestyrelsesmedlemmer vil gå af.

Derfor har FreelanceGruppen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mandag den 22. marts, hvilket er efter Journalistens deadline.

Freelancejournalist Kristian Mel-gaard, der er medlem af DJs hovedbestyrelse og forretningsudvalget, sagde på sidste hovedbestyrelsesmøde, at der var stor frustration i FreelanceGruppen. Gruppens medlemmer følte, at forbundet havde stået på pinde for at hjælpe den nye TV-Gruppe i gang, mens FreelanceGruppen havde fået al for lidt vejledning i, hvordan den skulle omstille sig.

»Forbundet regner med, at FreelanceGruppen kommer til at miste 300 medlemmer. Dermed mister gruppen en fjerdedel af sine indtægter, og det vil blive nødvendigt at sætte kontingentet op,« sagde Kristian Melgaard, der i øvrigt hilste den nye gruppe velkommen.

Han fremsatte sin kritik af Journalistforbundet på vegne af FreelanceGruppens formand, Helle Jørgensen, der var forhindret i at komme.

Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård sagde, at TV-Gruppen har været længe undervejs, og at forbundet har talt med FreelanceGruppen undervejs. Han vedgik, at det gik stærkt til sidst, men det var fordi en del medlemmer fra Film- og TV-Arbejderforeningen søgte over i DJ, og at der dermed var brug for at få den særlige TV-Gruppe hurtigt på plads.

»FreelanceGruppen har meget store behov, og det er ikke altid, at vi er i stand til at opfylde dem,« sagde forbundsformanden, men beklagede også, hvis FreelanceGruppen havde følt, den have fået for lidt assistance.

Kristian Melgaard siger til Journalisten, at det er fint, at forbundsapparatet i et halvt år har arbejdet intenst på at oprette TV-Gruppen. Problemet er, siger han, at ingen har tænkt igennem, hvilke konsekvenser en ny stor freelancegruppe får – dels for forbundets samlede freelancearbejde, dels for FreelanceGruppen.

Blandt andet er problemerne med ophavsretspengene ikke løst. Som det ser ud nu, vil freelancere, der er medlemmer af TV-Gruppen, få penge fra CopyDan på én måde, mens freelancere, der også laver tv, men som er medlemmer af FreelanceGruppen, vil få det på en anden måde.

Alle i hovedbestyrelsen sagde, at det var godt, den nye TV-Gruppe var oprettet. Efter en diskussion om måden, det var sket på, konkluderede ordstyreren dog, at der er behov for en debat om, hvordan Journalistforbundet fremover skal tackle nye grupper i forbundet.

 

 

 

0 Kommentarer