FREELANCERNE SIGER JA

• Trods store betænkeligheder har FreelanceGruppens bestyrelse besluttet at anbefale et ja til optagelsen af de 600 fotografer fra Grafisk Forbund. Det betyder ikke, at kritikken, af den måde Dansk Journalistforbunds ledelse har håndteret optagelsen på, stopper.

• Trods store betænkeligheder har FreelanceGruppens bestyrelse besluttet at anbefale et ja til optagelsen af de 600 fotografer fra Grafisk Forbund. Det betyder ikke, at kritikken, af den måde Dansk Journalistforbunds ledelse har håndteret optagelsen på, stopper. FreelanceGruppens bestyrelsen mener, at DJ ved at oprette en specialgruppe til fotograferne isolerer dem i deres egen gruppe.

»Vi må konstatere, at det ikke er lykkedes os at råbe ledelsen op, og vi har vurderet, at fordelene ved at optage den nye gruppe er større end ulempen,« siger FreelanceGruppens formand Kristian Melgaard.

0 Kommentarer