Freelancerne har stiftet ny pulje til efteruddannelse

DJ's freelancere tilslutter sig protesterne imod, at DJ-toppen har lukket en forsøgspulje til efteruddannelse. Nu har freelancerne stiftet deres egen. De fleste af pengene er fundet ved at sløjfe støtten til internationalt hjælpearbejde i 2012.

DJ's freelancere tilslutter sig protesterne imod, at DJ-toppen har lukket en forsøgspulje til efteruddannelse. Nu har freelancerne stiftet deres egen. De fleste af pengene er fundet ved at sløjfe støtten til internationalt hjælpearbejde i 2012.


I denne weekend mødtes Dansk Journalistforbunds største specialgruppe, Freelancegruppen, til generalforsamling. Omtrent hvert femte medlem af DJ er freelancer, ligesom flere medlemmer af DJ's øverste ledelse, Hovedbestyrelsen, er det, og det har vakt kritik.

Alligevel har de ikke kunnet forhindre, at forsøgspuljen på 600.000 kroner til efteruddannelse er blevet nedlagt af DJs ledelse. Puljen gik til medlemmer uden andre muligheder for efteruddannelse – og langt hovedparten af modtagerne var freelancere.

På generalforsamlinger rundt omkring i landet har flere lokale kredse kritiseret ledelsen for at lukke puljen og krævet den genoprettet, heriblandt Kreds Fyn og Kreds 4. Det tilsluttede Freelancegruppen sig lørdag, da kurser og hygge på weekendens Freelanceseminar blev delt over af den over fem timer lange generalforsamling.

Men freelancerne gik videre end blot at kræve puljen genoprettet. De stiftede deres eget alternativ.
 
Freelanceformand Iben Danielsen præsenterede forslaget. Kort fortalt lød det, at Freelancegruppen flyttede 200.000 kroner i budgettet, som i stedet skulle gå til den nye et-årige "protestpulje".

Ideen om en ny pulje vandt opbakning fra langt de fleste medlemmer, der kom på talerstolen. Dog var der strid om, hvor pengene skulle komme fra.

Freelancegruppens ledelse foreslog, at pengene blev hentet to steder: 75.000 kroner fra en pulje til langtidsledige. Og hele bidraget på 125.000 kroner til den såkaldte Safety-fond.

Safety-fonden udgør DJs årlige bidrag til nødstedte kolleger rundt omkring i verden. Pengene er i mange år blevet administreret af det internationale journalistforbund, men DJ har ikke længere tillid til, at pengene kommer ud at arbejde. Derfor lander de penge, der spyttes i kassen i år, såvel som sidste år, i en kasse hos International Media Support. Du kan læse mere om striden om Safety-fonden her.

Freelancegruppen plejer som nævnt at betale 125.000 kroner til Safety-fonden, og forslaget om at skære hele bidraget væk – om end kun for i år – vakte kritik fra talerstolen.

"Jeg bliver noget pikeret over, at I vil tage pengene fra Safety-fonden. Det synes jeg ikke, I skal. Jeg synes, vi både skal opretholde det bidrag til Safety-fonden og lave puljen," sagde freelancejournalist Helle Jørgensen.

Et andet freelancemedlem, Morten Friis, stillede et modforslag, der netop lød på at bevare bidraget til Safety-fonden, men samtidig oprette den nye pulje. Pengene skulle i stedet tages fra Freelancegruppens pengekasse, egenkapitalen. Freelancegruppen har omtrent en million kroner liggende på kistebunden.

Men de fleste medlemmer støttede formand Iben Danielsen i, at pengene til Safety-fonden i år skulle gå til efteruddannelse i stedet.

"Safety-fonden betaler mange af jer allerede til via jeres kredse. Det her handler ikke om, at vi ikke vil det arbejde, men vi vil gerne prøve at bruge pengene på efteruddannelsespuljen i år," sagde Iben Danielsen.

Et af de bærende argumenter for at skære i Safety-fonden i år er, at de penge, der blev indbetalt sidste år, endnu ikke er blevet brugt. Derfor var der en vis frygt i forsamlingen for, at pengene blot ville hobe sig op i en kasse hos IMS.

Og flere medlemmer understregede fra talerstolen, at Freelancegruppens bestyrelse, hvis der måtte komme et akut behov, kunne omgøre beslutningen og finde penge til Safety-fonden i egenkapitalen alligevel.
 
"Hvis der skulle ende med at blive så meget lavvande i kassen hos IMS, at de mangler penge til at udføre deres hjælpearbejde, så er jeg sikker på, at vi nok skal finde de penge i Freelancegruppens budget," sagde journalist Lars Rugaard, der også støttede forslaget.

Morten Friis' alternativ blev forkastet ved en afstemning, og forslaget om at tage pengene fra Safety-fonden blev vedtaget med stort flertal.

Du kan i øvrigt se formand Iben Danielsens beretning fra generalforsamlingen på video her.

0 Kommentarer