Freelancere vil have erstatning for at komme på delegeretmøde

Hvis din chef ikke betaler løn, mens du er på delegeretmøde, skal DJ gøre det - som de gør for ledelsen i dag. Det foreslår Ota Tiefenböck på vegne af Freelancegruppen: »Man forskelsbehandler folk.« DJ-næstformand Lars Werge afviser ideen, og formanden vurderer, at den vil koste mindst 1,5 mio. kroner

delegeretmødet den 23. og 24. april skal DJ’s medlemmer tage stilling til en ny regel – om sig selv: Skal de delegerede, der ikke får løn, mens de sidder i salen, have det af DJ?

Forslaget er stillet af bl.a. Ota Tiefenböck på vegne af Freelancegruppen. Han mener, at freelancere såvel som andre, der ikke får løn på delegeretmødet, bliver forfordelt.

Hvad er der galt med reglerne, som de ser ud i dag?

»Jeg synes simpelthen, man forskelsbehandler folk. I dag foregår delegeretmødet på to hverdage. Det betyder, at vi freelancere skal give afkald på en indtægt de dage. Men de fastansatte får som regel fri med løn af deres arbejdsgivere. Ydermere har hovedbestyrelsen (HB) besluttet, at de selv skal have erstatning for tabt arbejdsfortjeneste de to dage. Det er totalt urimeligt. Vi bør alle stå lige,« siger Ota Tiefenböck.

Betal erstatning eller flyt mødet til weekenden

Hvad kan man gøre ved det?

»Jeg mener, man kan lægge mødet i en weekend. Så deltager alle i deres fritid, inklusive ledelsen. Ellers må man betale for tabt arbejdsfortjeneste til os, der må give afkald på en indtægt for at deltage – ligesom HB-medlemmerne får.«

Det kan jo godt blive dyrt, der plejer at være en del freelancere …

»Ja, det kan sikkert godt blive dyrt. Men jeg synes, det er udemokratisk at køre det, som det er i dag. Vi skal give afkald på indtjening i to dage, og det afholder nogle af vores medlemmer fra at deltage. Det er et demokratisk problem,« mener Ota Tiefenböck.

Vil fjerne erstatning for HB-medlemmer

Freelancegruppens bestyrelse har besluttet på deres seneste møde, at de vil forsøge at gøre noget ved sagen inden delegeretmødet.

Det betyder i første omgang, at de to medlemmer af Freelancegruppen, der sidder i HB, vil lancere et forslag på mandag. Her skal hovedbestyrelsen tage stilling til, om deres ret til tabt arbejdsfortjeneste ved delegeretmøder skal afskaffes. Ota Tiefenböck mener, at det er et første skridt mod at stille alle medlemmer lige.

Men er pointen ikke netop, at freelancere skal have erstattet tabt arbejdsfortjeneste – og ikke, at HB skal miste det ..?

»Jo, det kan man sige. Men det er totalt urimeligt, at HB-medlemmer skal have dækket tabt arbejdsfortjeneste. Det kan jeg ikke se nogen grund til, at de skal. Det er et møde, hvor alle medlemmer skal være lige – også ledelsen.«

Lars Werge afviser forslaget

I DJ's formandskab er det Lars Werge, der især har arbejdet med freelancernes vilkår.

Han afviser forslaget om, at de medlemmer, der deltager i delegeretmødet uden at få dækket indtægtstab af deres arbejdsgiver, skal have pengene af DJ.

»Det er jeg imod,« siger Lars Werge til Journalisten.

»Jeg synes, vi skal passe på ikke at blive et forbund, hvor vi betaler hinanden for at møde op. Det er immervæk stadig frivilligt arbejde. Det er jo ikke, fordi man taber penge på at deltage, man får hotel og transport betalt.«

Kan du ikke være enig i, at det er mærkeligt, at lige netop HB-medlemmer får erstattet tabt arbejdsfortjeneste – hvis altså deres arbejdsgiver ikke betaler – når ingen andre medlemmer gør?

»Jeg kan godt forstå, hvis man har den opfattelse. Da jeg selv var HB-medlem, var jeg på en arbejdsplads, hvor det blev betragtet som fagligt arbejde og derfor en del af arbejdstiden. Så jeg har aldrig selv fået tabt arbejdsfortjeneste, og derfor har jeg heller ikke tænkt over det, før jeg så forslaget her.«

Werge: Kun HB-medlemmer skal have erstatning

Men hvorfor skal HB-medlemmer have betaling for tabt arbejdsfortjeneste, når andre medlemmer ikke får det?

»Man bliver valgt til HB, og så forventes det, at man deltager i det politiske arbejde i HB-regi, herunder bestyrelsesmøder, Fagligt Forum, delegeretmøde osv. Jeg har ikke en specifik forventning om, at Ota Tiefenböck eller min lillebror, som også er i Freelancegruppen, kommer til de arrangementer. Men jeg har en forventning om, at HB-medlemmerne deltager. Det kommer så til udtryk ved, at vi har vores bestemmelse om at erstatte tabt arbejdsfortjeneste for dem.«

»Man kan ikke skille delegeretmødet fra det andet HB-arbejde. Hvis vi vil afskaffe reglen for delegeretmøde, så skal vi også afskaffe den for HB-møder. Vi ved, at det har konsekvenser for folks arbejde at sidde i HB. Møderne foregår over hele dage. Hvis nogen skal fra Jylland og bruge to dage i København, så kan det være fristende at sige ”jeg vil hellere passe mit arbejde”, hvis de ikke får erstattet den tid.«

Men er det ikke netop det, frivilligt arbejde handler om – at man giver afkald på noget, fordi man er glødende interesseret?

»Jo, og det er fint at deltage af interesse. Når jeg kommer til generalforsamling i min lokale atletikklub, forventer jeg ikke, at de dækker transporten. Men hvis jeg fx bliver formand og må bruge nogle timer i løbet af min arbejdsdag, så kan klubbens bestyrelse sige ”godt, så må der være kompensation”. Det er det, vi gør for HB-medlemmerne.«

Werge: Mange freelancere på mødet

Ota Tiefenböck anfører, at det er et demokratisk problem, fordi der er freelancere, der gerne ville deltage, men ikke kan, fordi de er nødt til at arbejde. Kan du forstå det argument?

»Nu var jeg selv til deres generalforsamling, da de valgte delegerede. De kan ikke fylde kvoten op, men det er der mange grupper, der ikke kan. Jeg kan teoretisk set godt følge ham, men i praksis holder den ikke i forhold til den store interesse i tingene, der er fra Freelancegruppens medlemmers side. De kommer mange til delegeretmødet. Jeg forstår argumentet, men er ikke enig i det.«

Men hvis bare der er én, der ikke kommer, er det så ikke et problem?

»Jo, det kan det være, men i en demokratisk organisation som DJ må man også sige, at hvis man ikke kan deltage, så kan man sørge for, at ens synspunkt bliver hørt på anden vis. Med al respekt for, at der sidder nogle få mennesker derude, som kan være fantastiske på talerstolen, så er vi ovre det tidspunkt nu, hvor der ruller forslag ind til delegeretmødet. Programmet er ude. Det kan godt være, et enkelt synspunkt ikke høres på talerstolen i Kolding, men jeg synes, det er et overskueligt problem. Det ville være mere uoverskueligt, hvis det fx var en hel gruppe, der ikke kunne deltage.«

Villig til at diskutere tidspunktet

Ota Tiefenböck foreslår, at man i stedet kan lægge delegeretmødet i en weekend, så skal alle bruge fritid på det. Hvad mener du om det alternativ?

»Journalistfaget er et af de fag, hvor man i ingen grad kan tale om, at weekenden er hellig. Jeg kender rigtig mange – både freelancere og fastansatte – som bruger mange weekender i året på at arbejde. Vi har døgnbemandede redaktioner og websites, der spytter historier ud hele tiden.«

Betyder det, at du synes, det er en dårlig ide?

»Vi kan sagtens diskutere tidspunktet – Fagfestival ligger fx søndag-mandag. Men at sige, at så bruger alle fritid på det, er ikke rigtigt. Der er rigtig mange, der ikke kan holde fri i weekenden,« siger Lars Werge.

Kan koste 2,4 millioner kroner

Men hvad vil det koste, hvis alle delegerede får ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Her henviser Lars Werge til DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård. Han fortæller, at DJ i dag arbejder med en fast takst for freelancere på 2000 kroner per dag for tabt arbejdsfortjeneste. Der er 600 pladser til delegeretmøde, og det varer to hele dage.

Den nye regel kan altså maksimalt koste forbundet 2,4 millioner kroner.

Det er næppe sandsynligt, at samtlige deltagere skal have erstattet tabt arbejdsfortjeneste, ligesom det ikke er sikkert, at alle pladser bliver fyldt ud.

»Men man er nødt til at budgettere med, hvad det vil koste i yderste konsekvens. Jeg vil så også sige, at for mig er det et realistisk bud, at det her vil koste mellem 1,5 og 2,4 millioner kroner. Der er nogle usikre elementer i det, men jeg er sikker på, vi ender i den størrelsesorden,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han tilføjer, at DJ ikke i dag ved, hvor mange der får løn for at deltage på delegeretmøde, og hvor mange der fx bruger ferietid – eller hvor mange arbejdsgivere, der vil lukke for lønposen, hvis DJ tilbyder at betale tabt arbejdsfortjeneste til delegeretmødets deltagere.

10 Kommentarer

Ida Sønderby Rosgaard
12. APRIL 2013
FØRST YDE - SÅ NYDE!

FØRST YDE - SÅ NYDE!

Som freelancer med selvstændig enkeltmandsvirksomhed og andengangsdeltager på delegeretmødet mener jeg, at delegeretmøder fremover bør ligge søndag-mandag eller endnu bedre fredag-lørdag!

Det er formentlig den eneste måde, vi kan stille deltagere, der arbejder i weekenden og/eller på hverdage, mere lige.

Desuden bør alle deltagere også i lighedens navn møde op uden ekstra støtte fra DJ. Det gælder naturligvis også den nuværende hovedbestyrelse - herunder også den nuværende formand og næstformand.

På den måde sikrer vi, at både nye og gammelkendte hovedbestyrelseskandidater - herunder også formands- og næstformandskandidater - stilles lige økonomisk og samtidig får mulighed for at vise, at de også er engagerede mennesker, der selvfølgelig er villige til at føre kampvalg for egen regning og på lige vilkår.

Vi kan jo kalde det en slags karensperiode på 2 dage, hvilket formentlig så vil være en af Danmarkshistoriens korteste karensperioder.

Vi kan også bare læne os op ad de kloge ord: FØRST YDE - SÅ NYDE :-)
David Wedege
8. APRIL 2013
Interessant diskussion. Jeg
Interessant diskussion. Jeg er selv delegeret for Freelancegruppen, men konstaterer, at min deltagelse vil koste mig et tusindkronersbeløb i direkte tabt arbejdsfortjeneste. Jeg dukker helt sikkert gerne op uden at få penge for det, men det er tvivlsomt, om jeg kan betale den pris og se familien i øjnene, mens girokortene ligger i kø på kommoden.
Så det handler i høj grad om penge, men ikke spor om grådighed, og vi kan ikke være få, der står i det dilemma. Mange freelancere har en presset og uforudsigelig økonomi.
Et weekendarrangement må derfor være den bedste løsning. Som det foregår hos politiske partier.
Teddy Gehrke
8. APRIL 2013
Jeg deltager også i
Jeg deltager også i delegeretmødet - med eller uden tabt arbejdsfortjeneste. Jeg synes dog, at det er sundt med en debat om, at vi efterhånden alle sammen skal have penge for alt. Det gælder lilleputtrænerne i fodbold, det gælder instruktøren til dilettantforestillingen i forsamlingshuset, og det gælder HB-medlemmer, der får tabt arbejdsfortjeneste for deres HB-møder.

Det skal HB-medlemmerne naturligvis have, men jeg er også sikker på, at de ligesom jeg er parate til at investere lidt interessetid i foretagenet – nemlig de to dage med delegeretmøde i Kolding - på lige fod med alle os andre. Hvis dette skulle vise sig alligevel ikke at være tilfældet, rejser de jo selv spørgsmålet, om de overhovedet bør vælges til HB.

Så handler debatten vel også om, at Lars Werge burde holde sig for god til forlods at kommentere og ironisere på forslag til behandling på delegeretmødet. Det er med til et bestyrke indtrykket af en selvfed forbundsledelse.
Jeppe Sørensen
6. APRIL 2013
Foreningsarbejde har til ALLE
Foreningsarbejde har til ALLE tider været frivilligt og ulønnet. Det er det også i ALLE andre (fag)foreninger. Når foreningsarbejde går fra at være ulønnet og noget, man gør af lyst, til at handle om at skrabe til sig, så er det SLUT med foreningsarbejde. Lad nu være med at gøre jer mere til grin - træk forslaget!
Ota Tiefenböck
6. APRIL 2013
Hvis nogen skulle misforstå,
Hvis nogen skulle misforstå, så handler det her ikke om penge, men om lighed. Det handler om, at vores fagforbund som i sin tid - for mange år siden - blev grundlagt på en idé om solidaritet og lighed, forskelsbehandler sine medlemmer.

Flere