Freelancere som avisejere

    NICHE. Avisen »På let dansk« har fået dødsstødet to gange inden for de seneste tre år. Nu har to freelancejournalister købt avisen, der arbejder efter de samme nyhedskriterier som andre aviser, men skriver i et meget letlæst sprog.Fra midt i firserne blev »På let dansk« udgivet af en selvejende institution under Indenrigsministeriet og blandt andet brugt på sprogskoler i danskundervisningen af indvandrere og flygtninge.

 

 

 

 

NICHE. Avisen »På let dansk« har fået dødsstødet to gange inden for de seneste tre år. Nu har to freelancejournalister købt avisen, der arbejder efter de samme nyhedskriterier som andre aviser, men skriver i et meget letlæst sprog.

Fra midt i firserne blev »På let dansk« udgivet af en selvejende institution under Indenrigsministeriet og blandt andet brugt på sprogskoler i danskundervisningen af indvandrere og flygtninge.

Efter regeringsskiftet i 2001 mistede avisen sin bevilling og måtte lukke. Kroghs Forlag overtog udgivelsen, men valgte at sælge igen 1. januar 2004, hvor freelancerne købte den for et symbolsk beløb.

»Det er en avis, som folk er meget glade for, så det kan ikke være rigtigt, at der ikke er et marked for den,« siger Ulla Søgaard Thomsen, der har været redaktør af avisen siden 2001.

Hun har sammen med kollegaen Susannah Pedersen oprettet firmaet »pt tekst I/S«. På længere sigt håber de at skabe en niche for letlæste nyheder og samfunds-information generelt.

»Selv om der politisk er meget fokus på læsesvage voksne i øjeblikket, bliver der ikke udgivet ret meget samfundsinformation for folk, der har svært ved at læse. I Sverige har man for eksempel et offentligt støttet center, »Centrum for lättläst«, hvor myndigheder og private firmaer kan få lavet letlæste udgaver af pjecer og anden skriftlig information,« siger Susannah Pedersen.

»På let dansk« udkommer ti gange om året i et oplag på cirka 4.300. Efterhånden bliver »På let dansk« også læst af flere og flere danskere, der har svært ved at læse, ligesom den bruges i undervisningen af folk med læsevanskeligheder, blandt andet på VUC. /mk

0 Kommentarer