Freelancere sagde nej til Berlingske & Co

 Stort nej fra de frie fugle til overenskomst, der skulle dække både fastansatte og freelancere på alle Orklas medier i København. Det var ikke gået så galt, hvis Journalistforbundet havde lyttet til os, siger FreelanceGruppens formand. 

 

Stort nej fra de frie fugle til overenskomst, der skulle dække både fastansatte og freelancere på alle Orklas medier i København. Det var ikke gået så galt, hvis Journalistforbundet havde lyttet til os, siger FreelanceGruppens formand.

 

KRISE. Det blev kaldt en 'væg-til-væg-overenskomst'. En overenskomst, der skulle dække både fastansatte og freelancere på alle Orklas medier i København nu og fremover. Men mens de fastansatte sammen med et flertal af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse sagde ja, rasede freelancerne. Både over at overenskomsten ikke gav dem ret til at videresælge deres egne artikler til Orklas medier i Danmark, og at de var blevet mangelfuldt informeret om netop den del af overenskomsten.

Journalistforbundets direktør, Anne Louise Schelin, sagde til forbundets hovedbestyrelse, at hun ville have hejst det røde flag, hvis hun var blevet orienteret om prisen for videresalgsdelen.

Alligevel blev overenskomsten sendt til afstemning, idet et flertal af hb-medlemmerne vurderede, at de samlet set kunne stemme for den.

De fastansatte medlemmer af Dansk Journalistforbund på de berørte medier, Berlingske Tidende, Weekendavisen, Berlingske Nyhedsmagasin, B.T. og Urban, stemte ja – 75 procent ja-stemmer. 90 procent af freelancerne (dem med fast tilknytning til Orklas medier) stemte nej.

Overenskomsten blev forhandlet på plads af tillidsrepræsentanterne Klaus Moe, B.T. og Lykke Wiborg Johansen, Urban, samt Det Berlingske Hus' fællestillidsrepræsentant, Uffe Gardel. De to sidstnævnte er også med i Journalistforbundets hovedbestyrelse. Journalistforbundet var med i den løbende rådgivning og stod for kontakten til FreelanceGruppen.

Da afstemningen var klar, og overenskomsten forkastet af freelancerne, sendte de tre forhandlere et brev til Journalistforbundet om, at de ikke længere ville forhandle på freelancernes vegne.

»Både afstemningsresultatet og den forudgående debat har vist os, at vi ikke bør forhandle på vegne af freelancerne. De har ikke valgt os som forhandlere, de har ikke tillid til os, og deres synspunkter er på afgørende spørgsmål meget forskellige fra vores.«

Formanden for FreelanceGruppen, Helle Jørgensen, siger:

»Jeg har dyb respekt for de tre forhandlere. Det er ikke deres skyld, at en faglig konsulent i Journalistforbundet ikke tilvejebragte de papirer, vi skulle have, og vi derfor sagde ja på et forkert grundlag.«

Helle Jørgensen vil have en dialog med Journalistforbundets ledelse om, hvordan forbundet fremover vil håndtere specialgruppernes holdning. For hvis ikke forbundet vil lytte til dem, der ved, hvor skoen trykker, hvad vil de så med specialgrupperne? spørger hun og tilføjer:

»Hvis Journalistforbundets repræsentanter havde lyttet, så havde vi ikke haft den for ­forbundet så skadelige offentlige debat, som er en skam for alle.«

Der skulle have været et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde lige efter afstemningen, men det blev aflyst, fordi stort set alle var på ferie.

Journalistforbundets næstformand, Fred Jacobsen, siger, at selv om freelancernes afstemning kun er vejledende, altså ikke afgørende som de fastansattes stemmer, kan han ikke sidde så klart et nej overhørigt.

»Det er vores indstilling, at vi må tilbage og forhandle en aftale på plads, og at vi må finde en løsning på videresalgs-delen,« siger Fred Jacobsen.

Efter Journalistens deadline skal Journalistforbundet og FreelanceGruppen mødes for at nedsætte en fælles forhandlingsgruppe, der få en aftale på plads for de freelancere, der arbejder for Berlingskes medier.

0 Kommentarer