Freelancere: Penge til efteruddannelse

Efter cirka et års udvalgsarbejde er der nu kommet en løsning på fordelingen af midler fra Ophavsretsfonden, så også de freelancere, der leverer til de trykte medier, er sikret deres efteruddannelsespenge - i hvert tilfælde til år 2000.

Efter cirka et års udvalgsarbejde er der nu kommet en løsning på fordelingen af midler fra Ophavsretsfonden, så også de freelancere, der leverer til de trykte medier, er sikret deres efteruddannelsespenge – i hvert tilfælde til år 2000.

En ny fordeling af de penge, der er optjent af alle skrivende journalister – både de ansatte og freelancere – er nøglen til løsningen. Det viser sig nemlig, at inden for de trykte medier, har de skrivende freelancere i en årrække fået færre kroner fra fonden, end de var berettiget til.

Formanden for Ophavsretsfonden, Christian Kierkegaard, har nøje gransket lønstatistikken for de fastansatte og freelancere, der leverer til de trykte medier. Og han har fundet frem til – med udgangspunkt i tallene fra 1996 – at de skrivende freelancere optjener 16 procent af den samlede lønsum – men kun har fået et beløb, der svarer til fire procent af midlerne.

Derfor er man nu blevet enige om i fonden, at de skrivende freelancere vil få 25 procent af midlerne frem til år 2000. En noget højere procentsats end de 16, som 96-statistikken berettiger til, men Christian Kierkegaards forklaring lyder:

»Freelancerne har åbenlyst fået for lidt i en årrække, da vi har brugt en fordelingsnøgle fra starten af 90'erne. Desuden er de 16 procent fra 96 nok også i underkanten af det reelle billede i dag.«

Ordningen giver freelancerne godt 600.000 kroner ekstra om året.

I FreelanceGruppen er man meget tilfredse med den nye fordeling. De skrivende freelancere var ellers stærkt bekymrede, efter DJ sidste efterår tog initiativ til en opdeling af ophavsretspengene i én kasse med penge optjent af de elektroniske journalister – og én kasse for de skrivende. Hidtil var pengene gået i én fælles kasse, der især finansierede efteruddannelse, kurser og seminarer.

Men pengene skulle tættere på dem, der havde optjent dem, lød argumentet fra forbundet – og en opdeling i en elektronisk og en trykt kasse ville være mere retfærdig. Ikke mindst fordi det især var de elektroniske freelancere, der hev de fleste penge hjem – men det efterlod de skrivende freelancere med udsigten til meget få midler til blandt andet efteruddannelse.

Den opdeling er nu gennemført. Ifølge FreelanceGruppens formand, Kristian Melgaard, råder AV-kassen over cirka 1,9 mio. kr., mens reprokassen får tilført godt 830.000 kr.

0 Kommentarer